Universiteiten zijn te weinig maatschappelijk betrokken

Universiteiten zijn te weinig maatschappelijk betrokken

woensdag 20 mei 2015 12:09
Spread the love

Aan de randen van onze
samenleving bevinden zich illegalen, zieken, beperkten, kansarmen, eenzamen,
onbegrepenen en in hun roep om erkenning genegeerden, die hun dagen slijten in
de vooronderstelling dat hun aanwezigheid in de wereld minder waard is dan die
van de legale burgers, gezonden, rijken, socialen en waarheidskenners die de
orde van de dag bepalen.

In andere, verre oorden wordt geschoten,
gestoken, verkracht en gemoord, in naam van instituties, goden en radicale
overtuigingen.

Overal vindt een verwoede strijd
plaats om het behoud van onze gedeelde wereld, om de schoonheid en de leefbaarheid
van onze planeet. Terwijl de zeeën zwart kleuren van de olie proberen groene
strijders de harpoenen van walvisvaarders een halt toe te roepen. Bomen worden
verminkt tot uniforme Ikeakastjes waar de vermogende burger zijn voedsel in
laat bederven, terwijl het hongerige deel van de wereldbevolking wanhopig probeert
om een plek in het grote fort van de welvaart te veroveren.

Waarom halen we dit alles aan? Wel:
er bestaat een wereldwijd netwerk dat de wereld voorhoudt haar te bestuderen en
te verbeteren. Dat instituut heet de universiteit, waar professoren onderzoek
doen naar mens en natuur en hun bevindingen doorgeven aan ijverig pennende en
typende studenten. Maar hoe zit het met al die
zaken die er om hen heen gebeuren? Wordt er op de universiteit eigenlijk wel
aandacht besteed aan de realiteit van het dagelijkse bestaan?

Wij denken van niet. Op het forum zomaar.net,
waar studenten praten over allerhande studiezaken, startten we een nieuw
onderwerp: “Curriculum KULeuven: te weinig aandacht voor actuele maatschappelijke
thema’s?” Verschillende studenten bleken onze mening te
delen dat het bespreken van actuele,
maatschappelijke thema’s heel goed wél een onderdeel zou kunnen vormen van het
curriculum van de universiteit. Wij hebben ons gebaseerd op bevindingen vanuit
de KULeuven, maar wij vermoeden dat hetzelfde voor andere universiteiten geldt.

Sommige studenten schreven dat de
universiteit al initiatief neemt in het onder de aandacht brengen van actuele
maatschappelijke thema’s. Zo is er op de KULeuven bijvoorbeeld ‘Lessen voor de
21e eeuw’, een interfacultair college waar ingegaan wordt op vragen van de 21e
eeuw via diverse gastcolleges. Ook worden er soms sprekers uitgenodigd om
toelichting te geven over bepaalde thema’s, zoals de hervorming van het
secundair onderwijs of Islamitische Staat. Deze initiatieven zijn een waardevol
begin, maar niet genoeg om een breed gedragen maatschappelijk engagement te stimuleren.

Met deze brief hopen wij dit
onderwerp, namelijk de aandacht van de universiteit voor actuele
maatschappelijke thema’s, in de aandacht te brengen. Het gaat ons niet alleen
om hoogdravende onderwerpen zoals oorlogen en het behoud van de Aarde. We denken bijvoorbeeld ook aan het feit dat sommige Leuvenaars
de oude markt vermijden omdat ze zich geïmponeerd voelen door studenten. Wij roepen u op om mee te denken hoe we de blik van
onze universiteiten kunnen helpen richten op de wereld die zich buiten
de ivoren muren van hun torens bevindt.

Daniël van Dijk en Veerle Collet

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!