Opinie -

11 redenen om bezorgd te zijn over het TTIP

Sinds geruime tijd zijn er onderhandelingen aan de gang tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over wat het grootste handelsverdrag uit de geschiedenis wordt genoemd: het TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Of dit zorgwekkende vrijhandelsverdrag er komt, hangt onder meer af van het protest, dat inmiddels aanzwelt. Climaxi, beweging voor een sociaal klimaat, voert een internationale informatiecampagne.

woensdag 20 mei 2015 11:45
Spread the love

Waarom moeten we ons zorgen maken over het TTIP?

Het TTIP vormt een bedreiging voor de democratie

Het
TTIP kan bedrijven de macht geven om overheden aan te klagen voor
maatregelen die hun toekomstige bedrijfswinst kunnen schaden. Hierdoor wordt
democratische besluitvorming in functie van het algemeen belang
ondermijnd.

Het TTIP vormt een bedreiging voor publieke instellingen

Het
TTIP kan nieuwe markten creëren in de dienstensector, wat voor meer liberalisering en privatisering zal zorgen. Het wordt zo bijzonder
moeilijk om onze diensten, zoals water- en energievoorzieningen, onder publieke controle te houden.

Het TTIP vormt een bedreiging voor de voedselveiligheid

Doordat
alle wetten inzake de veiligheid van ons voedsel op elkaar worden afgestemd, kunnen de normen van de Europese
Unie verlaagd worden tot die van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen
de EU-beperkingen op genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s),
chemische bestrijdingsmiddelen en hormoonbehandeld rundvlees worden
weggewerkt en wordt er een nieuwe opening gecreëerd voor de chloorkip in de EU.

Het TTIP vormt een bedreiging voor het milieu

Het
TTIP kan de EU-milieuregels in overeenstemming brengen met en
verlagen tot de reguleringen in de Verenigde Staten. Hierdoor zal, net
als in de VS het geval is, onder meer het milieuschadelijke fracken (het winnen van
schalie-olie en/of schaliegas) mogelijk worden in de Europese Unie.
Oppassen dus ook voor nieuwe, maar uiterst vervuilende energiebronnen zoals
teerzandolie en fracken.

Het TTIP vormt een bedreiging voor het klimaat

Met
nog meer rechten voor investeerders, kan het TTIP bedrijven toelaten
om overheden aan te klagen, wanneer die ervoor kiezen om maatregelen te
nemen die fossiele brandstoffen in de grond houden.

Het TTIP vormt een bedreiging voor de rechten van werknemers

De
normen voor rechten van werknemers in de EU kunnen verlaagd worden
tot de normen in de VS. Bedrijven kunnen zich verplaatsen en vestigen
in de Westerse regio’s met bedenkelijke arbeidsvoorwaarden die de bedrijven beter
uitkomen, maar werknemers onder druk zetten.

Het TTIP vormt een bedreiging voor de persoonlijke privacy

Uit gelekte documenten blijkt dat met het TTIP belangrijke punten van
het ACTA verdrag (dat internationale normen voorstelt voor het
afdwingen van intellectueel eigendomsrecht) toch ingevoerd kunnen
worden. Nochtans werd ACTA niet lang geleden onder luid protest
afgeketst door het Europees parlement. Met het TTIP kunnen
internetproviders gedwongen worden hun klanten te bespioneren.

Het TTIP vormt een bedreiging voor controle op de financiële sector

Het
TTIP is zo opgesteld dat nieuwe financiële regelgeving (zoals
het bewakend veiligheidsysteem voor banken) weer kan verdwijnen. Deze
nieuwe regelgeving werd in 2008 ingevoerd om een toekomstige
financiële crisis te voorkomen.

Het TTIP vormt een bedreiging voor vrede en veiligheid

Het
TTIP kan het economisch verlengstuk van de NAVO landen worden. Het
verdrag versterkt de economische positie van de NAVO landen
in de wereld en ten opzichte van Rusland. Bedrijven
zullen ook minder rekening moeten houden met mensenrechten inzake wapen- en andere handel.

Geheime onderhandelingen

Terwijl
de bedrijfslobbyisten een cruciale rol spelen in de
onderhandelingen, worden ‘gewone’ burgers uitgesloten. Er is voor hen geen toegang tot de voorbereidende
onderhandelingsteksten, zodat de meeste informatie afkomstig is van uitgelekte
documenten.

Een gevaarlijke blauwdruk voor de rest van de wereld

Als
het TTIP goedgekeurd wordt, zullen landen van het zuidelijk halfrond
onder hoge druk komen te staan om ook de TTIP normen in te voeren. Anders verliezen ze misschien handelsmogelijkheden. De bedrijvenlobby
kan de EU-VS normen aan de rest van de wereld opdringen. Arme landen
worden zo bijna gedwongen om nieuwe normen aan te nemen en nieuwe
vrijhandel te omarmen, terwijl ze helemaal niet deelnamen aan de
onderhandelingen over het TTIP.

Méér info: vzw Climaxi

info@climaxi.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!