OKRA

“Duizenden invaliden en gepensioneerden houden minder over na verhoging vakantiegeld”

In mei wordt het vakantiegeld voor invaliden en gepensioneerden uitbetaald. Voor wie twee jaar of langer arbeidsongeschikt is, werd in het sociaal akkoord een verhoging van dit vakantiegeld met 160 euro afgesproken. Voor wie gepensioneerd is, gaat het om een verhoging van 49,25 euro voor gezinspensioenen en 39,40 euro voor alleenstaandenpensioenen.

dinsdag 19 mei 2015 12:02
Spread the love

OKRA en Ziekenzorg CM wijzen er nu op dat duizenden invaliden en gepensioneerden met een financiële kater dreigen achter te blijven. Aangezien de fiscus in sommige gevallen meer dan honderd procent belasting aanrekent op dit extra vakantiegeld, zullen zij aan het einde van het jaar minder overhouden dan vóór de verhoging.

“Dit kan toch niet?”

Chris is een van de getroffen invaliden. Zij ontvangt een invaliditeitsuitkering als alleenstaande en kan getuigen hoe moeilijk het is om met een beperkte uitkering en hoge medische kosten als chronisch zieke de eindjes aan elkaar te knopen. “De 160 euro extra vakantiegeld die deze maand op de rekening komt is meer dan welgekomen”, zegt Chris. “Als nu blijkt dat ik daarvoor 172 euro extra belastingen moet betalen, komt dat bijzonder hard aan. Wat heeft het dan voor zin om die verhoging door te voeren?

Mieke wordt als gepensioneerde met een gelijkaardige situatie geconfronteerd. Zij heeft een rustpensioen van 1 250 euro en krijgt deze maand haar vakantiegeld. “Het is bijzonder straf dat ik 40 euro extra belast zal worden door deze verhoging. Netto hou ik in totaal zelfs een paar euro minder over! Mijn pensioen is niet hoog, ik heb elke euro nodig. Het vakantiegeld gebruik ik voor extra kosten en is bijzonder welgekomen. Dit kan toch niet.”

Slechter af

Net als duizenden anderen zullen Chris en Mieke aan het einde van de rit minder overhouden, terwijl de verhoging van het vakantiegeld en andere maatregelen uit het sociaal akkoord net bedoeld zijn om de koopkracht van de meest kwetsbare inkomensgroepen te verhogen. Aan de oorsprong ligt het probleem dat bepaalde fiscale grensbedragen niet mee aangepast worden. Nochtans hadden de sociale partners zowel in het sociaal akkoord als nadien in het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) uitdrukkelijk gevraagd maatregelen te nemen om fiscale afroming ongedaan te maken. En de regering had zich ertoe verbonden om het akkoord volledig te honoreren.

Twee jaar geleden, bij een vorige verhoging van het vakantiegeld, maakte Ann hetzelfde mee. “Door een beperkte stijging van mijn uitkering en het vakantiegeld moest ik ineens honderden euro’s meer belastingen betalen. Bovendien verloor ik mijn recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) in de gezondheidszorg, waardoor ik financieel veel slechter af was.” Ook het grensbedrag voor die VT wordt niet aangepast bij een stijging van het vakantiegeld. Voor invaliden, die met oplopende medische kosten te maken krijgen, kan het verlies van dit voordeel zwaar doorwegen.

Ongehoord

“Dit kan niet de bedoeling zijn” zegt Johan Tourné, nationaal secretaris van Ziekenzorg CM. “Een volwaardig vakantiegeld moet vakantie mogelijk maken voor invaliden. Zij hebben immers net als iedereen nood om er eens tussenuit te zijn, de batterijen te kunnen opladen om met hernieuwde moed het leven met een chronisch ziekte aan te kunnen. Wij vragen dat de nodige grensbedragen aangepast worden, zodat het bijkomende vakantiegeld ook netto een inkomensstijging betekent. Een verhoging van de belastingvrije som voor invaliden zou een uitkomst kunnen bieden.”

Ook Niek De Meester, studiedienst OKRA, reageert: “Het is ongehoord dat sommige gepensioneerden er feitelijk op achteruitgaan, omwille van deze welvaartsaanpassingen. Deze zijn net bedoeld om de welvaartsachterstand van de pensioenen aan de loonevolutie weg te werken, niet omgekeerd. Bij pensioenverhogingen (welvaartsvastheid, indexering, aanpassing) zouden de inkomensplafonds en/of referentiebedragen voor de toekenning van de voordelen aan ouderen ook automatisch moeten worden aangepast (fiscale barema’s, verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, THAB, elektriciteit, enz.).”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!