Wereld dumpt elk jaar 41 miljoen ton elektronisch afval

Wereld dumpt elk jaar 41 miljoen ton elektronisch afval

Elk jaar wordt 41 miljoen ton e-waste geproduceerd, waarvan tot 90 procent illegaal verhandeld en gedumpt wordt. Uit cijfers van de VN blijkt dat de handel jaarlijks goed is voor 12 tot 19 miljard dollar.

woensdag 13 mei 2015 13:02
Spread the love
Verwacht wordt dat de totale hoeveelheid aan afgedankte smartphones, computers en televisietoestellen tegen 2017 zal stijgen tot 50 miljoen ton. Naar schatting 60 tot 90 procent van dat afval wordt illegaal verhandeld of gedumpt, stelt het VN-milieuagentschap UNEP in het rapport Waste Crime

De internationale politieorganisatie Interpol schat de prijs van een ton e-waste op ongeveer 500 dollar (445 euro). De waarde van het jaarlijks illegaal verhandelde of gedumpte afval schommelt dan ook tussen 12,5 en 18,8 miljard dollar.

“We zijn getuige van een nooit geziene hoeveelheid elektronisch afval dat zich over de wereld verspreidt”, zegt UNEP-directeur Achim Steiner. “Die e-waste vormt niet enkel een groot deel van de groeiende afvalberg in de wereld, maar ook een groeiende bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu, door de gevaarlijke elementen die het afval bevat.”

Tweedehands

De grootste producenten van e-waste zijn momenteel Europa en Noord-Amerika, maar Aziatische steden zijn aan een snelle inhaalbeweging bezig. Afrika en Azië zijn de belangrijkste bestemmingen. In Afrika springen Ghana en Nigeria eruit, in Azië vooral China, Hong Kong, Pakistan, India en Bangladesh.

Toch is de uitvoer van gevaarlijk afval uit EU- of Oeso-landen naar ontwikkelingslanden wettelijk verboden. Daarom worden duizenden tonnen e-waste onterecht bestempeld als tweedehands goederen en vervolgens geëxporteerd naar ontwikkelingslanden. De vaak incompatibele wetgeving tussen oorsprong- en bestemmingslanden draagt bij aan de onduidelijkheid over wat nu gevaarlijk afval is en wat niet.

Volgens Steiner ligt de oplossing bij internationale samenwerking, afstemming van de wettelijke kaders, sterkere nationale regelgeving en een groeiend bewustzijn en preventie. “Dat creëert een win-win situatie, waarbij zeldzame en dure materialen op een veilige manier gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden, terwijl de economie een boost krijgt, er niet langer geld vloeit naar criminelen en het gezondheidsrisico voor de bevolking vermindert.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!