Strip van het Platform Klimaatrechtvaardigheid over onderhandelingen intra-Belgisch akkoord ©Yakana

“Het water staat ons aan de lippen”

“Beste ministers, het water staat ons aan de lippen!” Met deze noodkreet roept het Platfom Klimaatrechtvaardigheid de politiek op om te beslissen over het burden sharing-verhaal.

dinsdag 12 mei 2015 14:48
Spread the love

Op maandag 18 mei zitten afgevaardigden van de vier regeringen opnieuw samen om de nationale klimaat- en energiedoelstellingen over de verschillende bevoegdheden te verdelen.

De
kabinetten van de vier Belgische ministers voor klimaat komen dan
samen om de onderhandelingen over een intra-Belgisch akkoord rond dit
thema te hervatten – iets wat eigenlijk al tijdens een vorige legislatuur moest gebeuren. Op de agenda staan:

 • de
  regionale en federale doelstellingen voor emissiereducties en
  hernieuwbare energie;
 • de
  verdeling van zowel de bijdragen aan de internationale
  klimaatfinanciering, als de inkomsten van het zogenaamde EU
  Emission Trading System (ETS), ten waarde van 212 miljoen euro.

In de
aanloop naar de onderhandelingen verspreiden alle deelnemende
organisaties van het Platform op websites en sociale media een
cartoon waarmee ze de ministers
op roepen om “zo
snel mogelijk tot een oplossing te komen in dit essentiële dossier
met het oog op een gecoördineerd en doeltreffend Belgisch
klimaatbeleid”, meldt het Platform in een persbericht van maandag
11 mei.

Urgent Sharing

Sinds
2009 is het burden sharing-verhaal een stevige knoop in de
maag van vakbonden, milieu- en ontwikkelingsorganisaties. In het
Platform Klimaatrechtvaardigheid zijn ze samengekomen om
de noodzakelijke druk uit te oefenen op de politiek. Het Platform veranderde daarom de
titel van het klimaatdossier in “Urgent Sharing”.

Na vijf
jaar in freeze mode hebben gestaan is het nog steeds
niet gelukt om werk te maken van de nationale klimaat- en
energiedoelstellingen. Deze doelstellingen moeten namelijk in de
periode 2013-2020 bereikt worden. Tijdens de klimaatconferentie in
Lima afgelopen december werd België al op de vingers getikt voor
haar gebrek aan respons op de internationale
financieringsverplichtingen. Ondertussen heeft de Europese Unie al
haar doelstellingen voor 2030 vastgelegd.

Geblokkeerd

Een
akkoord
over de intra-Belgische verdeling is
onontbeerlijk. Het
geeft expliciet aan “welke inspanningen verwacht worden per regio
en op federaal vlak. Dit laat een verduidelijking van de transitie
van ons Belgisch energiesysteem toe”, aldus
het Platform.

Ook
zal een dergelijk akkoord de omschakeling naar een duurzame,
koolstofarme maatschappij en de creatie van groene jobs aanmoedigen.”
Bovendien
kan dit akkoord huidige en toekomstige inkomsten van de verkoop van
ETS-rechten (een slordige som van ruim 212 miljoen euro) verdelen.
Helaas staat dit bedrag nog steeds geblokkeerd dat ten goede zou
komen aan het sterk klimaat- en energiebeleid, in binnen- en
buitenland.

Surrealistisch

Coördinatrice Véronique Rigot vertelt: “De situatie is
surrealistisch. Terwijl de internationale gemeenschap zich actief
voorbereidt op post-2020, blijft België gevangen in haar
verplichtingen van het verleden, We vragen aan onze ministers om deze
situatie zo snel mogelijk recht te zetten. De voordelen voor de hele
samenleving zijn duidelijk.”

Namens
Greenpeace vertelt Joeri Thijs: “We willen onze ministers wakker
schudden. Het gaat ten slotte slechts om een formaliteit tussen
ministers die een bevoegdheid delen. Het gebrek aan politieke visie
hypothekeert ons energiebeleid en een rechtvaardige economische
transitie naar een duurzame, koolstofarme samenleving, maar ook onze
engagementen voor internationale financiering.”

take down
the paywall
steun ons nu!