ISDS, Investor State Dispute Settlement in het trans- Atlantisch vrijhandelsakoord: het blijft onwenselijk, zelfs met een laagje cosmetica.

ISDS, Investor State Dispute Settlement in het trans- Atlantisch vrijhandelsakoord: het blijft onwenselijk, zelfs met een laagje cosmetica.

vrijdag 8 mei 2015 15:33
Spread the love

De laatste
dagen hebben we berichtgevingen kunnen lezen rond de voorstellen van de Europese
Commissie om een “globale Investment court”, een permanent internationaal arbitrage
hof, op te stellen als alternatief voor het omstreden private arbitrage systeem
(ISDS) waarbij buitenlandse investeerders het recht hebben bestaande
reguleringen aan te vechten voor een privé tribunaal.

Friends of
the Earth, Greenpeace, 11/11/11 en andere civiele organisaties maken al langer
melding waarom ISDS funest is voor ons zorgvuldig opgebouwd democratisch rechtssysteem
en waarbij publiek belang moet wijken voor winst. Zelfs Commissievoorzitter Jüncker
was, vóór hij voorzitter werd, fel gekeerd tegen de toevoeging van
privéarbitrage in de trans- Atlantische onderhandelingen.

Door de toenemende
weerstand tegen ISDS, zowel binnen verschillende politieke partijen als bij de
civiele maatschappij, had de Commissie beloofd met hervormingen te komen. Deze
voorstellen werden afgelopen dinsdag op tafel gelegd.

Ziehier de
2-deling en de verwarring. Terwijl men spreekt over de mogelijkheid om in de
toekomst een permanent internationaal arbitrage hof op te richten, wordt er
tegelijkertijd het voorstel op tafel gelegd tot verbetering van het omstreden
ISDS dat deel uitmaakt van de huidige onderhandelingen tussen EU- VS.
Deze akkoorden zijn historisch gezien de grootste handelsakkoorden ooit waarbij
met toevoeging van privé arbitrage dit laatste zal uitgroeien tot een ongekend
niveau.

Nergens
vinden we in Malmström haar voorstellen, concrete stappen om het systeem van
ISDS te verbeteren.
Prof Gus van Harten, Internationaal Recht, Osgoode Hall Law School, doet al
jaren onderzoek naar ISDS en hij vindt de nieuwe voorstellen zwaar ontoereikend.
De aanpassingen zijn volgens hem onvoldoende om zelfs de minimale criteria van
onafhankelijkheid, openheid, subsidiariteit en eerlijkheid te halen. De voorstellen
zouden pas geloofwaardig zijn als deze onderbouwd worden door duidelijke schriftelijke
afspraken en als ze van toepassing zouden zijn op alle handelsovereenkomsten
waarin ISDS is voorzien.

Eén
zaak is wel duidelijk uit het voorstel van Malmström. Dit is dat de Commissie
volhardt in het toevoegen van ISDS in het verdrag tussen EU- US en EU- CAN en
dat ze hierbij volledig de uitslag van de publieke consultatie ( maart, 2014) over
ISDS negeert.
Als de Commissie echt de intentie heeft om een Internationaal arbitrage hof op
te richten dan rest de vraag waarom ze het felomstreden ISDS mechanisme in de
geplande handelsverdragen accepteert? Dit zal de macht van zakelijke rechters
enorm doen toenemen waardoor de urgentie voor hervormingen zal afnemen.

Zolang
privé arbitrage, ISDS, een onderdeel blijft van de huidige akkoorden, zijn alle
plannen over het vormen van een permanent internationaal arbitrage hof
gebaseerd op holle woorden en mogelijk ingezet als afleidingsmanoever.

Meer
info over TTIP/ ISDS: http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws-blogs/Blogs/blog-klimaat/ttip-geen-handelsakkoord-zoals-de-andere/blog/52803/

http://ttip2015.eu/blog-detail/blog/International%20court%20ISDS.html

http://corporateeurope.org/tags/ttip                                      

Bijdrage
van Kitty Snieders (Greenpeace, België)

take down
the paywall
steun ons nu!