Opinie - Niels De Rudder

Kinderen met autisme verdienen plaats in onderwijs

"U weet het waarschijnlijk niet maar vanaf september krijgen kinderen met autisme een eigen plaats in het onderwijs." Niels De Rudder legt uit.

donderdag 7 mei 2015 14:20
Spread the love

Rain Man, Forrest Gump of misschien Ben X. Als het over autismespectrumstoornis gaat – maar laten we het heerlijk helder houden en over autisme spreken – zal u hoogstwaarschijnlijk aan één van deze drie films denken. Autisme associeert u daardoor
misschien wel met iemand die de godganse dag dezelfde rondjes loopt,
onophoudelijk met zijn hoofd schudt of het tot bloedens toe tegen een
tafel of muur bonkt. Iemand die enkel tegen zichzelf praat, geen
oogcontact maakt en geen gevoelens toont, laat staan dat hij of zij
er heeft. Niet zelden
een gevaar voor zichzelf en ook voor anderen. Klaar.

Toch zijn het
ook schone films waarbij we een traantje wegpinken bij onze
zoveelste ‘ochere ocharme’ wanneer het personage opnieuw
super-autistisch gedrag vertoont dat eigenlijk amper bestaat en dus
van de pot gerukt is. Totaal onrealistisch. Maar het beeld van de
mens met autisme werd bij miljoenen kijkers van de films voor eeuwig
en altijd op het netvlies gebrand. Briljant gespeeld ginds aan de
voeten van de Hollywood Hills, daar niet van, maar het maakte
wel dat het vooroordeel gevormd werd.

U
weet het waarschijnlijk niet maar vanaf september krijgen kinderen
met autisme een eigen plaats in het onderwijs. Nu
komen kinderen met een autismespectrumstoornis die geen
verstandelijke beperking hebben maar al te vaak terecht in scholen
waar ze onderwijs onder hun niveau krijgen. Omdat we in het verleden
niet goed wisten wat met die ietwat meer rare kwieten en kwasten aan
te vangen hebben we ze al te vaak ‘ergens’ gedumpt. 

Kleine
aanpassingen, meer is soms niet nodig om het kind tegemoet te komen
aan de onderwijsbehoeften. De hypergevoeligheid aan geluid, om maar
een voorbeeld te noemen, kan opgelost worden door het kind
van oordopjes te voorzien zodat het geconcentreerd aan het werk kan
en niet onrustig wordt. Meestal is maar weinig nodig om het
functioneren van het kind mogelijk te maken. Wat extra tijd bij het
omkleden in de les lichamelijke opvoeding of bij het maken van
examens, of tijdens de pauzes niet op de speelplaats maar in een
rustige ruimte kunnen vertoeven. Het inclusief maken van ons
onderwijs is een kwestie van willen in plaats van kunnen, zou je
kunnen concluderen. Maar soms is er uiteraard meer nodig en heb je een
uitgebreider team van professionals nodig om de juiste ondersteuning
te kunnen bieden.

En
zover zijn we nu. Vanaf september zullen kinderen met autisme gelijke
kansen in het onderwijs krijgen. Het is de bedoeling om aan de slag
te gaan met hun beperking zonder dat deze de ontwikkeling van hun
talenten in de weg staat. We stoppen niet met kijken bij dat ene
‘defect’ maar zien naar de totale ‘onvolmaakte’ mens. Wat elk van ons
is.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!