In het najaar werd de Waalse zusterbeweging van Hart Boven Hard opgericht: Tout Autre Chose

Hartslag II: een vooruitblik op de toekomst van Hart Boven Hard

Burgerbeweging Hart Boven Hard bestaat ruim een half jaar. Tijd om de balans op te maken en de toekomst uit te stippelen. Tijdens de tweede Hartslag-conferentie nu zaterdag blikt de burgerbeweging terug op de voorbije periode. Samen met gastsprekers en geïnteresseerden maakt Hart Boven Hard toekomstplannen. “We nodigen bewust ook mensen van buiten de beweging uit om ons project mee te bevruchten”, aldus de organisatoren.

donderdag 7 mei 2015 15:44
Spread the love

Met haar
gerichte acties tegen de eenzijdige besparingen wist burgerbeweging Hart Boven
Hard meer dan duizend organisaties, maar vooral ook heel veel burgers voor zich
te winnen. Bovendien verbaasde de beweging vriend en vijand door meer dan
20.000 mensen te overtuigen om in de gietende regen mee te lopen in de Grote
Parade. De vraag die nu echter op tafel ligt is hoe Hart Boven Hard zich verder
wil ontwikkelen. Participatie is het codewoord voor de beweging. Daarom is
iedereen uitgenodigd op Hartslag II, nu zaterdag op de Stadscampus van de
Universiteit Antwerpen. “We maken de balans op en kijken waar we naartoe
willen”, zegt initiatiefnemer Wouter Hillaert. De organisatie hoopt op een
tweehonderdtal deelnemers. Anders dan bij de Grote Parade is het deze keer niet
de bedoeling om grote aantallen op de been te brengen. Wel worden zowel
sympathisanten, nauwe betrokkenen als experts bij elkaar gebracht om ideeën uit
te wisselen over de toekomst van het burgerproject.

Overleg over de toekomst

De
deelnemers worden onthaald door de initiatiefnemer die een portret van de
beweging schetst. Daarnaast stelt Tout Autre Chose, de Franstalige
zusterorganisatie van Hart Boven Hard, zichzelf voor. De daaropvolgende
toespraken van activist Manu Claeys en andere betrokkenen reflecteren op de
eerste maanden van Hart Boven Hard.

Vervolgens
worden er een aantal centrale thema’s – die ook terugkomen in de hartenwensen van de
beweging – uitgediept in acht werkgroepen. In vijf van de werkgroepen wordt er
gedebatteerd over armoede, diversiteit, ecologie, Europa en het lokaal bestuur.
In de overige drie wordt de toekomst van Hart Boven Hard besproken. Daarin
wordt er gekeken hoe Hart Boven Hard zich op lokaal en nationaal niveau kan verbreden,
verdiepen en verbinden. Welke strategieën zal het burgerproject hanteren? Wordt
er een nieuwe Alternatieve Septemberverklaring geschreven? En komt er een
opvolger voor de Grote Parade?

Na de middag
geeft Luc Huyse zijn kritische beschouwing over het toekomstperspectief van
Hart Boven Hard. Hartslag sluit af met een panelgesprek tussen onder meer Jos
Geysels (11.11.11), Meryem Kanmaz (Minderhedenforum) en Linde De Corte (beweging.net).

Tweede editie

Bij de tweede editie van Hartslag ligt de nadruk meer op
de dialoog. “Tijdens de eerste editie werkten we vooral rond het globale
verhaal en deden we een beroep op experts”, aldus Hillaert. Deze keer nodigt
Hart Boven Hard bewust mensen van buiten de beweging uit om nieuwe,
verfrissende visies op haar taken te krijgen. “De bedoeling is om de conclusies
uit de werkgroepen als leidraad te gebruiken voor het vervolg van ons verhaal.”
Hillaert zelf hoopt om in de toekomst nieuwe
verbonden te sluiten en concretere voorstellen op tafel te leggen. Bovendien wil
hij het verhaal van Hart boven Hard verbreden: “Hoe kunnen we de mensen helpen
die nu door de mazen van het net vallen? Op zulke kwesties moet Hart boven Hard in de toekomst een antwoord
formuleren.”

Acties

Hoewel de toekomst van Hart Boven Hard nog niet precies uitgetekend is,
zit de organisatie niet stil. Momenteel loopt er in het kader van de lokale voorzieningen bijvoorbeeld een
online
petitie
. De Vlaamse Regering laat vanaf 2016 steden en gemeenten de subsidies
voor onder andere jeugd, sport,
cultuur en ontwikkelingssamenwerking zelf invullen. Hart Boven Hard vreest dat daardoor bepaalde
basisvoorzieningen zoals bibliotheken en jeugdhuizen in het gedrang komen. De beweging zal de petitie die vraagt
om een minimumgarantie op basisvoorzieningen dan ook afleveren bij het Vlaams
Parlement.

Een andere
initiatief van Hart Boven Hard, Kifkif, Movement X en Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) is de familievriendelijke
manifestatie op 17 mei tegen racisme en discriminatie. 

take down
the paywall
steun ons nu!