Overheidsbedrijven en Sociale Rechtvaardigheid

Overheidsbedrijven en Sociale Rechtvaardigheid

woensdag 6 mei 2015 22:16
Spread the love

De natte droom van de liberalen, namelijk de privatisering
van de overheidsbedrijven, steekt bij monde van De Croo Jr. weer de kop op. In
de pers lezen we dat de verkoop van deze bedrijven zoals B-Post en Belgacom veel
kan opleveren.  Samen meer dan 8 miljard
euro om de schuldenlast te verminderen, dat kan tellen. Anderzijds wordt
fijntjes opgemerkt dat deze bedrijven in de toekomst dan niet meer als melkkoeien
kunnen gebuikt worden en dus een einde komt aan het opstrijken van dividenden.

Wat we in de pers niet lezen is dat het hier om veel meer
gaat dan om de boekhoudkundige gevolgen van een gehele of gedeeltelijke verkoop.
De fundamentele vraag die we ons moeten stellen is : Welke overheid willen we en
welke rol bedelen we haar toe. Voor liberalen , de nationalisten zijn dat ook,
telt maar één ding: de staatsimpact verminderen om de vrij gekomen economische
ruimte ter beschikking  stellen van de
markt waar alleen het absolute winstbejag telt. Wanneer de overheidsbedrijven
in puur of overwegend private handen komen komt de universele dienstverlening
ter discussie want hier kan geen winst gemaakt worden.

Uiteindelijk gaan telecom- en postdiensten vooral aangeboden
worden aan het die het kunnen betalen. Het gaat hier echter  om overheidsdiensten die zorg dragen voor de communicatie
in zijn breedste  betekenis. Mensen die verstoken
worden van toegang tot de communicatiediensten worden ,zeker vandaag, sociaal gehandicapt
ze zullen niet meer mee kunnen en ook niet meer meetellen. Is dit de
maatschappij die we willen? Ik hoop van niet.

Terloops merk ik op dat de twee vernoemde overheidsbedrijven
beursgenoteerd zijn , dit feit op zich is reeds een anomalie van het ergste
soort , beurs betekent winstbejag , overheid betekent diensten voor iedereen.

Men zal zeker stellen dat een concurrentiele omgeving zorgt
voor meer keuze competitie en dus lagere prijzen. Ik nodig je uit om eens naar
je energiefactuur te kijken, daarenboven denk ik terug aan het loslaten van de
bepaling van de maximale broodprijs , een echte basisbehoefte, is deze prijs
gedaald??

Deze tekst heb ik geschreven als een ACV-transcom-vakbondsman
en in dit kader verwijs ik graag naar een tekst van kameraad Danny Carleer die de
verkoop van zijn ASLK meemaakte , met alle gevolgen van dien.

http://www.openbarebank.be/archives/33345

take down
the paywall
steun ons nu!