Democratie 2.0

Democratie 2.0

woensdag 6 mei 2015 11:41
Spread the loveDemocratie anno 1945.

Is ons democratisch systeem, gangbaar sinds WO2,
gedateerd anno 2015?

Als we kijken naar de evolutie van ons formeel
democratisch systeem, valt er dan niets merkwaardigs op? Wat mij in ieder geval
opvalt is dat er eigenlijk niets is veranderd, maar dan ook totaal niets. U kan
nog steeds enkel om de vier jaar u stem uitbrengen en daar stopt het dan. De
dag na de verkiezingen tot en met de campagne van de volgende verkiezingen hebt
u niets meer te zeggen, en dat vinden onze leiders prima. Politici hameren op
het feit dat de kiezer gesproken
heeft en dat zij nu hun verantwoordelijkheid
moeten nemen.

Projecten zoals Ringland zijn een
toonvoorbeeld van het failliet van democratie 1.0, ons formeel democratisch
systeem, al gangbaar sinds het einde van de tweede wereldoorlog. De Vlaamse
regering weet totaal niet hoe hier mee om te gaan, zij hadden immers toch
beslist, de kiezer had toch reeds gesproken in 2009, zijn moeten nu toch hun verantwoordelijkheid
opnemen… Wel, ik ben ervan overtuigd dat vele Antwerpenaren zeer positief
zullen reageren op een bijsturing van het Oosterweelproject. Het zal hun een
gevoel van respect geven, er wordt eindelijk naar hen geluisterd. Nu lijkt het
wel of diezelfde politici die tijdens de campagne als schooiers om uw stem
smeken en dicht bij u willen staan, vanaf de dag na de verkiezingen plots bang
worden van u en zover mogelijk van u vandaan willen blijven, behalve als er een
camera in de buurt is natuurlijk.Democratie anno 2015.

De sociale media tonen aan dat de digitale
burger anno 2015 geen genoegen meer neemt met één formele actie om de vier jaar
om ons maar vooral onze politici een gevoel van democratie te verschaffen. Dat ons
technologiegebruik een evolutie heeft doorgemaakt sinds de tweede wereldoorlog
is natuurlijk een open deur intrappen.  Toch
gaan we even binnen. Al onze Vlaamse politieke partijen samen hebben ongeveer
80. 000 volgers op Twitter en rond de 117. 000 op Facebook. Daarnaast vieren
vele burgers hun mening bot op tal van fora, en Facebookpagina’s van kranten en
magazines, overigens vaak niet al te genuanceerd maar bon… Dit toont aan dat
burgers nog steeds geïnteresseerd zijn in politiek, wat me tevreden stemt, maar
dit toont vooral aan dat burgers geen genoegen meer nemen met hun 4-jaarlijkse
stem. Ons huidig technologisch bestel laat toe om 24/7 informatie te verwerven,
interpreteren, en becommentariëren. Ik pleit voor democratie 2.0. Een
democratisch systeem dat zich aanpast aan het digitale tijdperk, aan ons
mediagebruik, aan onze leefwereld tenslotte.

take down
the paywall
steun ons nu!