Opinie -

We zijn het verplicht om migranten op humane manier op te vangen

Ondanks het doorbreken van het taboe over migrantenquota tussen de EU-lidstaten blijft een zwaar onevenwicht te bestaan tussen repressieve en humanitaire maatregelen. Waarom in hemelsnaam is dit continent, symbool van vrede en verzoening uitgegroeid tot een fort van ongelijkheid, repressie en morele lafheid?

dinsdag 5 mei 2015 10:48
Spread the love

Hoe komt het dat de leiders die ons regeren niet beter gedocumenteerd
zijn en openstaan voor de
socio-economische en politieke contexten van andere
continenten? Hoe functioneert hun geweten?…

Ik zou graag enkele
politieke slogans omtrent het migratiedebat weerleggen.

Ontwikkelingssamenwerking verhogen zal de migratie intomen

Dat is een leugen.
Ten eerste komt deze hulp door de proceduremolen zeer laattijdig toe
aan de lokale bevolking, ten tweede brengt de ontwikkelingssamenwerking geen echte welvaart,
alleen micro-of macro-economische hulp realiseert dit. Derde weerlegging: een verhoging van de lokale koopkracht en het inkomen zal de mensen net meer
doen migreren. Want het zijn niet de armsten die migreren, maar de wat meer gegoede en
geschoolde lagen.

De politionele controle aan onze grenzen versterken remt migratie af

Opnieuw: leugen. Migranten hebben geen notie van de grenzencontrole en hun wil
om via diverse routes door de muren van de EU te
geraken is ijzersterk. Bovendien zal de terugkeer van deze mensen
door afradende controles nog bemoeilijkt worden. Ze zullen gewoon
onderduiken in de clandestiniteit.

De migratie teert op onze welvaart

Wederom een leugen. Sinds geruime tijd weet
men uit studies van de Wereldbank, het IMF en academische
onderzoekscentra dat een soepeler grenzenbeleid rijkere
landen nog rijker maakt. Waarom? Hoe
minder uitgaven men moet besteden aan de migratietocht, hoe meer geld
een migrant spaart om verder te migreren of terug te keren naar zijn
thuisland, hoe meer er in de economie kan geïnvesteerd worden.

Een soepeler grenzenbeleid (met strengere
controle voor smokkelaars) dwingt de lidstaten bovendien tot een
minimale ‘gast-vrijheid’. Het door de EU afgesproken statuut (2001)
van tijdelijke bescherming om humanitaire redenen dwingt hen daartoe.

Een evenwichtige
en soepeler grenzenbeleid vereist een versnelde
basisintegratiecursus (6 weken) voor de nieuwkomers. Het vereist ook een zeer
vlugge tewerkstelling in knelpuntberoepen onder tijdelijk contract,
fiscale verplichting en sociale zekerheid inbegrepen. Door de
koopkracht van deze nieuwe migranten zal onze economie een
boost krijgen. Dit staat vast en kan becijferd worden. De duur van
verblijf kan dan bepaald worden door de asielprocedure te
scheiden van de economische migratie en de medische migratie.

Wat te doen vanaf de volgende dagen en
weken?

Een actieplan opstellen
met de regeringsleden, de sociale partners, en de NGO’s. Aan de EU lidstaten aankondigen dat ons land bijvoorbeeld meerdere tienduizenden migranten wil opvangen. Een opvang uit de grond
stampen door goede accommodatie te voorzien. Daarvoor
kan het leger samen met het UNHCR ingezet worden. De gesloten asielopvangplaatsen
moeten terug opengesteld worden voor tijdelijke opvang via de federale
asielinstanties en de OCMW ’s. Er dient ook een massale oproep via de
sociale media gelanceerd te worden om te zoeken naar vrijwilligers.

De
dispatching van Fedasil en Dienst Vreemdelingenzaken moet versterkt worden en een nationaal
spreidingsplan moet uitgetekend worden. De weken daarna moet de reeds
geteste integratiecursus verspreid en opgestart worden. De interim- en
tewerkstellingsbureaus dienen vervolgens gemobiliseerd te worden om openstaande en niet ingevulde
vacatures in kaart te brengen en in te vullen.

 Het argument dat migranten onze tewerkstelling
en sociale zekerheid ondermijnen is een mythe. Evenzeer een mythe is het idee dat migranten of als tweederangsarbeiders zullen ingeschakeld worden. Dergelijke mythes kunnen gemakkelijk weerlegd worden aan de hand van objectieve
data. Wat deze ‘gastarbeiders’
wel zullen krijgen is een menselijker bestaan, wat spaargeld en menselijke waardering.

Ik
wil mij gerust inzetten om dit crisisplan te helpen realiseren. Men hoeft me maar te contacteren. 

Een
natuurramp roept onmiddellijk reactie op, waarom geen mensencrisis?
Eigenaardig als beschaafde burgers en democratisch verkozen politici,
vindt u niet?

Dr Réginald Moreels,

Humanitair
chirurg (AZG, AZV); gewezen VZ AZG-MSF, SS en Minister voor
OS-24/05/15.

take down
the paywall
steun ons nu!