Protesten tegen TTIP

Belgische middenveldorganisaties verwerpen handelsakkoorden

"De handelsakkoorden tussen Europa, Canada en de Verenigde Staten zetten onze gezondheidsvoorzieningen, arbeidsrechten en andere sociale verworvenheden onder druk", dat zegt een coalitie van Belgische middenveldorganisaties. De verdragen bedreigen bovendien het milieu en de economieën van ontwikkelingslanden. De middenveldorganisaties vragen een opschorting van de onderhandelingen en verwerpen de huidige trans-Atlantische akkoorden.

dinsdag 5 mei 2015 15:23
Spread the love

Vakbonden, mutualiteiten en andere middenveldorganisaties zoals
Test-Aankoop, 11.11.11 en Greenpeace uit beide landsdelen, zenden een politiek
signaal uit tegen de handelsakkoorden tussen Europa, de Verenigde Staten (TTIP)
en Canada (CETA). Die akkoorden bedreigen onder andere de
Europese consumenten- en arbeidsrechten.

Ivo Mechels van consumentenorganisatie
Test-Aankoop vreest dat de Europese consument minder beschermd zal worden: “In de Europese
cosmeticasector zijn er zo’n 1.300 stoffen die niet gebruikt mogen worden. In
de Verenigde Staten zijn dat er elf. Wie gelooft dat die kloof overbrugd kan worden zonder de Europese normen
aan te tasten, is naïef”.

Ook de vakbonden zijn bezorgd over de impact van
het handelsakkoord. “Sommige studies voorspellen
voor ons land een verlies van tienduizenden jobs en een loonverlies van 4.800
euro tussen nu en 2025”, zegt Philippe van Muylder van de Waalse socialistische
vakbond FGTB. Die voorspellingen staan lijnrecht tegenover de groei die de
Europese Commissie beloofd heeft. 

Vergroening

Daarnaast komen de regelgevingen rond gezondheidszorg en milieu in het
gedrang.  De mutualiteiten vragen om de
ziekteverzekering en gezondheidszorgdiensten uit het handelsakkoord te halen.
Daarmee willen ze de toegang tot een betaalbare en kwalitatieve zorg blijven
garanderen.

Volgens Vera Dua, voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu, is TTIP
een regelrechte aanval op het milieu en de milieunormen.  “De Europese Commissie probeert de Amerikanen nu al te
paaien met soepelere regels voor de zeer vervuilende brandstof uit teerzand. ” Dua vindt dat Europa net nu
moet inzetten op de vergroening van de economie.

Ontwikkelingslanden

“Voor de Noord-Zuidbeweging zijn er meerdere problemen
met de akkoorden”, zegt 11.11.11 directeur Bogdan Vanden Berghe. Hij vindt het
geen goed idee om de
investeerder-staat geschillenregeling (ISDS) 
wereldwijd in te voeren. Een investeerder die een contract afsluit met
een land dat het handelsverdrag ondertekend heeft, kan dankzij de ISDS een
schadevergoeding eisen indien het land een wet invoert dat het verdrag schendt.

Dat systeem werd al meermaals gebruikt om de regelgeving in ontwikkelingslanden
onder druk te zetten en is volgens Vanden Berghe een slechte zaak voor duurzame
ontwikkeling. Daarnaast stelt hij zich vragen bij de geslotenheid rond het
handelsbeleid.

Tot slot is het handelsakkoord mogelijk nefast voor de
economieën in ontwikkelingslanden. Het verdrag kan er namelijk voor zorgen dat
het inkomen in sommige Afrikaanse landen tot 7% daalt. Voor de middenveldorganisaties
mogen de onderhandelingen pas hervat worden als er duidelijke krijtlijnen
vastgelegd worden zoals de uitsluiting van de investeerder-staat
geschillenregeling.

Bron:  http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/911

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!