Werken The Loop worden stilgelegd

Naar aanleiding van de campagne ‘Rip The Loop’ en de juridische procedures die het Gents MilieuFront (GMF) en Unizo hebben aangespannen, worden de bouwwerken voor The Loop voorlopig stopgezet. GMF en Unizo reageren tevreden. GMF vraagt het hele project te herzien.

donderdag 30 april 2015 11:55
Spread the love

Projectontwikkelaars McArthurGlenn en Banimmo kondigden op 29 april aan om de bouwwerken voor de ondergrondse parking van The Loop te stoppen. Aanleiding voor het stilleggen van de werken is de campagne ‘Rip
The Loop

en
de juridische procedures die het Gents Milieufront (GMF) en Unizo hebben aangespannen. Beide
organisaties vragen de schorsing
en de vernietiging van de bouwvergunning

voor
de parking. GMF startte ook een kortgeding om de werken
aan de parking te laten stil leggen
.

Tijd voor een grondig debat 

GMF
is uiteraard tevreden over deze laatste ontwikkelingen.
“Het bewijst dat onze argumenten en de commotie die is ontstaan in
Gent rond dit dossier terecht waren,” zegt GMF-woordvoerder Steven
Geirnaert. Voor de Gentse milieuvereniging is het stilleggen van de
werken nog maar de eerste stap. Nu begint het echte werk pas: 

“We
hebben ondertussen nog twee procedures lopen,” zegt Geirnaert. “We
willen de bouwvergunning vernietigd zien voor de Raad voor
Vergunningsbetwistingen. Omdat zo’n uitspraak lang op zich kan
laten wachten, vragen we tegelijkertijd via een kort geding ook om de
werken stop te zetten. Ook al leggen de projectontwikkelaars nu de werken zelf stil, dat verandert niets aan onze
juridische procedures. Die blijven doorlopen en we
verwachten binnenkort een uitspraak om die aanmaant de werken te staken.” 

Opsmuk

Voor GMF is het duidelijk: The Loop is een project van en voor vastgoedbaronnen. Het is gericht op snel geld en brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Het
stadsbestuur probeert dit project te verkopen als een zegen voor
Gent, maar dat verhaal houdt weinig steek, aldus GMF.  De impact op
de kernstad, de omliggende gemeenten, de luchtkwaliteit en de mobiliteit
zijn geen zegen, maar een gepeperde rekening voor alle inwoners van
de regio.

“In het
verleden hebben de stad Gent en de projectontwikkelaars er alles aan
gedaan om dit project zonder al te veel inspraak te realiseren,”
aldus Geinaert. “Het is goed dat de werken worden stilgelegd, maar
we willen niet dat een nieuw milieueffectenrapport een nieuwe poging
wordt om het outletcenter te rechtvaardigen. Een beetje opsmuk hier
en wat andere lijntjes daar veranderen niets aan het project zelf.”

“Wij trekken ook de rechtsgeldigheid van de huidige
bouwvergunning in twijfel en menen dat die niet van toepassing is op de bouw van
een winkelcentrum. De vergunning om een outletcenter uit te baten is
gebaseerd op een bouwvergunning die wordt betwist, mede daardoor worden de
werken nu stilgelegd!”
 

Echte inspraak

Volgens GMF wordt het hoog tijd dat de stad Gent, die zelf financiële belangen heeft
in The Loop, duidelijk maakt waar ze naar toe wil. Wilt het
stadsbestuur daadwerkelijk van Gent een klimaatneutrale stad maken?
Is het hippe en vooruitstrevende imago van Gent een verdiende
eretitel? Of zwicht het stadsbestuur voor kortetermijndenken, outlet
en goedkope kleding?
 

“De
stad Gent roept haar burgers op om daken te isoleren, lokale groenten
te eten, openbaar vervoer te gebruiken en met de fiets te rijden.
Maar zelf gaat ze plat op de buik voor auto’s, sociale dumping en
het uithollen van haar stads- en wijkcentra”, besluit Geirnaert.
“Hopelijk kunnen we met onze acties het stadsbestuur tot betere
inzichten brengen. We krijgen in ieder geval massaal steun van de Gentenaars, lokale
middenstand en verschillende buurgemeenten.” 

Gents
MilieuFront en Unizo blijven ondertussen campagne voeren onder ‘Rip
The Loop’

GMF
zet haar crowdfunding
actie
,
die ondertussen bijna 11.000 euro opleverde verder en hoopt met de
steun van Gentenaars verder (juridische) actie te kunnen voeren.

take down
the paywall
steun ons nu!