De nucleaire paddestoel na de ontploffing van de kernbommen boven Hiroshima (links) en Nagasaki (WikiMedia Commons)
Opinie -

Burgemeesters Hiroshima en Nagasaki eisen verplichte kernontwapening

Op 27 april 2015 begint de conferentie voor Non-Proliferatie in New York, waar 190 landen het bestaande NPT-verdrag tegen de verspreiding van kernwapens evalueren. Volgens de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki moeten er bindende regels voor volledige kernontwapening komen.

maandag 27 april 2015 12:43
Spread the love

Op 27 april 2015 komen de 190 lidstaten
van het Non-Proliferatieverdrag (NPT) bijeen in New York voor een
evaluati
e die vier weken zal duren. Het NPT-verdrag vereist dat deelnemers met elkaar onderhandelen “in
goed vertrouwen”, maar er is nog steeds een enorme kloof tussen
de intenties van het verdrag en de werkelijke afspraken over
afschaffing van kernwapens. Het is tijd dat de leden van het verdrag
onderhandelingen beginnen over kernontwapening.

Zeventigste verjaardag Hiroshima en
Nagasaki

In 2015 is het zeventig jaar geleden
dat atoombommen werden geworpen op Hiroshima en Nagasaki. Over de
hele wereld zullen de honderdduizenden slachtoffers worden herdacht.
Deze herdenking biedt echter ook een kans om de overlevenden te eren,
door hun oproep te steunen tot afschaffing van alle kernwapens.

Wij, burgemeesters van Hiroshima en
Nagasaki, vertegenwoordigen maar twee van de 6600 steden en regio’s
die zich achter dit doel hebben geschaard. Onze organisatie,
Burgemeesters voor Vrede, werd in 1982 opgericht om over nationale grenzen heen samen te werken
voor de afschaffing van kernwapens en nog steeds komen er ieder jaar
burgemeesters bij.

Dat is niet vreemd, want juist zij
hebben de verantwoordelijkheid om de veiligheid van hun burgers te
garanderen. De afschuwelijke langetermijngevolgen van kernwapens voor
mensen en milieu, vooral in dichtbevolkte gebieden, kunnen nooit te
hoog worden ingeschat.

Het gevaar dat deze wapens werkelijk
zullen worden gebruikt, met of zonder opzet, zal blijven bestaan
zolang ze beschikbaar zijn. Het is schandalig dat er nog zulke grote
bedragen worden gestoken in het onderhouden en moderniseren van deze
wapens, in een tijd dat er te weinig middelen zijn om dringende
humanitaire noden aan te pakken.

Het aantal bijna-rampen met kernwapens
is schokkend. Bovendien zijn deze wapens en hun installaties op zich
al een aantrekkelijke doel voor terroristen. Het is geen
bijzaak, dat internationale veiligheid nog steeds afhankelijk is van
“nucleaire afschrikking”, een doctrine gebaseerd op
wederzijds wantrouwen, die vrede wil bewaren door middel van de
dreiging met massamoord.

Gevaarlijk schaakspel

Erger nog, er zijn zelfs al pleidooien
geweest om kernwapens effectief in te zetten. Militaire strategen
denken uitgebreid na over welke steden er op hun doelwittenlijst
moeten staan. Burgers van die steden worden zomaar gebruikt als
pionnen op een mondiaal schaakbord, maar over de werkelijke gevolgen
van dit spel wordt te weinig stilgestaan.

Mensen in de hele wereld moeten ermee
stoppen elkaar als onbetrouwbare vijanden te zien. Dat is waarom
Burgemeesters voor Vrede, samen met een brede coalitie van
maatschappelijke organisaties, niet alleen pleit voor de afschaffing
van kernwapens, maar ook voor een cultuur waarin mensen beseffen dat
ze horen bij één menselijke familie, ongeacht al onze verschillen.

Tot op heden hebben regeringen en
ambtenaren het kernwapendebat beperkt tot symbolische maatregelen,
zonder deadlines of bindende afspraken. Ze beweren dat de veiligheid
nog niet ontwikkeld genoeg is om grote stappen tot ontwapening te
zetten. Wij zijn het daar niet mee eens.

Nieuwe stappen nodig

Gezamenlijke pogingen van regeringen,
universiteiten en allerlei maatschappelijke organisaties samen kunnen
de wereld wel veranderen. Het zijn echter de wereldleiders, vooral
dan die van de landen met kernwapens, die de eerste stap moeten
zetten in het kweken van vertrouwen en het starten van betekenisvolle
samenwerking. Al doende kunnen zij zo het fundament leggen van een
nieuw veiligheidssysteem, dat niet gebaseerd is op wederzijdse
afschrikking.

Het is cruciaal dat de afgevaardigden
op de conferentie voor Non-Proliferatie in New York samenwerken om
bindende wetgeving voor nucleaire ontwapening op te stellen, om zo de
bestaande kloof in het NPT-verdrag tussen intenties en daden te
dichten.Burgemeesters voor Vrede zal samen met
zijn partners alles doen om hen hierin te steunen. Het tragische
verhaal van onze beide steden mag nooit het verhaal van andere steden
worden.

© 2015 Project Syndicate

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!