Opinie - Wim Van Hees, Guido Verbeke

Haalt Ringland het denken rond mobiliteit uit de file of blijft de quarantaine gehandhaafd?

Vandaag, 24 april 2015, zijn we vijf jaar en negen maanden na de volksraadpleging waarin "gemotiveerd Antwerpen" het BAM-tracé verwierp. 60 % stemde immers "Nee tegen het BAM-tracé". Een open brief die terugkijkt en vooruitblikt. Want vandaag zijn ook de resultaten van studies naar het alternatief bekend geworden. En wat blijkt? Ringland werkt.

vrijdag 24 april 2015 15:10
Spread the love

Het was de hoop van alle betrokken stemmers en vrijwilligers dat de tanker van het BAM-tracé, die sinds 2000 op koers was gelegd door een handvol politici, stil zou vallen om de wijsheid aan boord te laten. Niets was minder waar. Het ene project (de lange wapper) werd vervangen door het volgende project (de Diepe Wapper). Zonder enige vorm van participatie. Weer door een handvol politici.

Met het negeren van de nieuwe voorstellen van burgerbewegingen en professionals. Erger nog, door op een manier met de procedures om te gaan die op dit moment volstrekt nefast dreigt uit te draaien voor het regeringsproject. De Raad van State komt iedere dag een dag naderbij. 
Omdat
bij MER en GRUP alle regels van onafhankelijk, onpartijdig,
vergelijkend wetenschappelijk onderzoek met voeten werden getreden.
Waarbij
bovendien het belangrijkste alternatief, het Meccano-tracé, koelbloedig
werd gesaboteerd door er een gevangenis op te bouwen.
Kan je als overheid nog duidelijker je misprijzen voor de burgersamenleving etaleren?

Het
failliet van deze methode wordt enerzijds geïllustreerd door de talloze
kennislacunes die men in dit MER-onderzoek bewust creëerde. Anderzijds door de volstrekt arbitraire criteria waarop men het eigen gelijk baseerde: “het
BAM-tracé is het beste want het loopt het dichtst bij de stad”. Of nog:
“het BAM-tracé is het beste want men is zo 2 minuten sneller door de
stad”. Maar kon je anders verwachtten van experts die allemaal
geselecteerd werden op hun jarenlange betrokkenheid bij de
ontwikkeling van het BAM-tracé?

De dag dat de regering haar Beslist Beleid op deze wankele bodem vastlegde, nl 14 februari 2014, lanceerde Peter Vermeulen c.s. het Ringland-concept. Dit koppelde een geheel nieuw voorstel, nl om het verkeer op de ring volledig
te herorganiseren op basis van de scheiding van doorgaand met
bestemmingsverkeer, aan het concept van de totale overkapping. Ringland is hierover nu één jaar in overleg. Waarbij de werkelijke erkenning nog altijd moet volgen. Maar waarbij Ringland, uit ervaring geleerd, zich niet afhankelijk heeft gemaakt van overheidsstudies. Maar via crowdfunding haar eigen studies kon uitbesteden en financieren.

Vandaag  24 april zijn de studies voor het grootste deel bekendgemaakt.
Ringland werkt. Ringland creëert 400 hectare nieuw groen, tegenover de vernietiging van 150 hectare door het BAM tracé.Verschil 550 hectare natuur. In de meest gebetonneerde en gepolueerde stad van Vlaanderen.
Ringland creëert op 60 hectare extra ruimte voor een noodzakelijke nieuwe stadswijk, het tiende district.
Ringland overkapt 15 km bestaande ring en aanvoerwegen zoals een stuk van de E 313.
Ringland lost het lawaaiprobleem op. Ringland zal blijken het fijn stof probleem tot aanvaardbare proporties te herleiden.
Ringland zal financierbaar zijn.
Ringland zal van Antwerpen een stad maken van het nieuwe millennium.

Ringland én Antwerpen hebben maar één probleem:
het Beslist Beleid zoals vastgelegd in de nadagen van Peeters 2 aan de ketting leggen en Bourgeois 1 een eigen toekomst gericht project bezorgen.

Beslist Beleid is geen goed Beleid, het kan én moet veel en veel beter.
Moge de wijsheid eindelijk aan boord komen.

Namens Ademloos & vrienden,

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!