De verkeerswisselaar van de aansluiting van de E313 aan de Ring is één van de druksten van Europa: 275.000 voertuigen per dag.

“Niemand kan een idee tegen houden dat zijn juiste tijd heeft gevonden” (Victor Hugo) Ringland is zulk idee

vrijdag 24 april 2015 21:27
Spread the love

Ik had het genoegen om vandaag de persconferentie van
Ringland in de Singel te Antwerpen te kunnen bijwonen. Ringland presenteerde de
resultaten van de studies die ze dankzij crowd-funding, steun van het publiek,
hebben laten toepassen op hun concept.

Die resultaten zijn indrukwekkend.  Ik heb echt een déjà-vugevoel met toen in
maart 2009 de resultaten van de studie van Arup-Sum over de Lange Wapper en het
tracé van StRaten-Generaal werden bekend gemaakt. Toen liet dit onafhankelijk
studiebureau zien dat de Lange Wapper een viaduct van 18 baanvakken breed, de
lengte van de Antwerpse kathedraal, aan het Sportpaleis noodzaakte. Dit
gedrocht heeft het hele Lange Wapperproject doen kantelen, dat was de ommekeer
die later bevestigd werd in de volksraadpleging van 18 oktober 2009. De Lange Wapper
werd weggestemd.

Wat Ringland vandaag bekend maakte heeft nog meer
verdragende, maar vooral positieve gevolgen. Het Ringland project veegt niet
alleen het BAM-tracé met de Oosterweelverbinding als derde Scheldekruising van
tafel. Het Ringland project an sich biedt een ernstige oplossing voor het
mobiliteitsprobleem, de files, het gebrek aan groene ruimte, het gebrek aan
ruimte voor nieuwe woningen en de leefbaarheid van de stad.

Het Ringland project an sich biedt een ernstige oplossing voor het
mobiliteitsprobleem, de files, het gebrek aan groene ruimte, het gebrek aan
ruimte voor nieuwe woningen en de leefbaarheid van de stad.

Groene ruimte om te
ontspannen en te wonen

Het studiebureau Idea Consult onderzocht wat er vrij komt
aan groene en aan woonruimte wanneer de Ring volledig wordt overkapt. Dit is 15
km lang vanaf de Kennedytunnel tot aan de Luchtbal. Resultaat: 400 hectare
nieuwe groene ruimte. 20 procent daarvan wordt ingevuld met projecten voor
13 duizend woningen, voor werken, recreatie en scholen. Dat zou al voor een
groot deel niet alleen het huidige woningprobleem van de Stad kunnen oplossen,
maar ook de verwachte toestroom van 100.000 nieuwe inwoners voor de komende
jaren. De onderzoekers adviseren zelfs om verder te gaan dan wat Ringland
aanvankelijk wilde, namelijk de overkapping doortrekken tot aan de haven. Dan
zouden twee belangrijke woongebieden: Luchtbal en Merksem nog veel beter kunnen
genieten van de overkapping.

Files opgelost en derde
Scheldekruising niet nodig

In het concept van Ringland komt de Ring onder de grond en
wordt de Singel op het dak gelegd. Ondergronds dienen de buitenste tunnels voor
het doorgaand verkeer en ze sluiten op drie plaatsen aan op de snelwegen. De
binnenste tunnels hebben acht rechte afritten die uitkomen op de bovenliggende
Singel. Ze geven langs daar toegang tot de stad.

Dit heeft buitengewoon positieve gevolgen voor de
mobiliteit. Dat berekenden de studiebureaus Omgeving en Vectris. Zij gebruikten
de beschikbare cijfergegevens en toetsten de plannen aan de Europese
tunnelrichtlijnen. Hierbij mogen er geen weefbewegingen binnen de tien seconden
voor of na op- en afritten plaats vinden omwille van de veiligheid. Ringland
voldoet daar perfect aan want er zijn nagenoeg geen weefbewegingen meer met dit
concept. Dat komt niet alleen de veiligheid tegemoet, maar ook de doorstroming
en de mobiliteit. Met de hulp van Nederlandse normen en berekeningsmodellen, in
Vlaanderen zijn die nog niet voorhanden, hebben de studiebureaus berekend dat
mits nog enkele flankerende maatregelen de capaciteit van de Ring op het nu
overbelast deel tussen Berchem en de aansluiting van de E313 met 50% verhoogt
en aan het Sportpaleis zelfs met 100%. Flankerende maatregelen zijn buiten het
wegwerken van de weefbewegingen, van bottlenecks en het uiteen halen van het
lokale en doorgaande verkeer, nog: een snelheidsbeperking in de binnentunnels
tot 70 per uur en in de buitentunnels voor het doorgaand verkeer tot 90 per
uur, waarbij de doorstromingen maximaal zijn en een vrachtwagenverbod in de
binnentunnels. Uit de studies bleek ook dat niet alleen het doorgaand verkeer
verantwoordelijk is voor de files, maar ook het lokaal en bovenlokaal verkeer.
Er gebeuren dagelijks enorm veel transporten binnenin de stad, school-, woon-
en werkverkeer, maar ook van het ene uiteinde van de stad naar het andere en
dat loopt allemaal doorheen met het louter doorgaand (vracht)verkeer. Gevolg de
ene bottle neck na de andere die als een cascade continu files creëren. Het Ringland-concept lost grotendeels dit
kluwen op.

Andere flankerende maatregelen zijn het stimuleren van een
modale shift: van auto naar fiets en openbaar vervoer. Vooral de opkomst van de
elektrische fiets heeft een enorme toekomst. Waarschijnlijk belangrijker dan de
opkomst van elektrische auto’s menen de onderzoekers. Met de elektrische fiets
zijn afstanden van 20 km en meer heel haalbaar geworden.

Naast de huidige Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel is
er met Ringland geen derde Scheldekruising nodig. Dan kunnen die miljarden die
voorzien zijn voor de Oosterweelverbinding volledig geïnvesteerd worden in dit
Ringlandproject.

Naast de huidige Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel is
er met Ringland geen derde Scheldekruising nodig. Dan kunnen die miljarden die
voorzien zijn voor de Oosterweelverbinding volledig geïnvesteerd worden in dit
Ringlandproject.

Parkheuvel in plaats
van één van de drukste verkeerswisselaars van Europa

De verkeerswisselaar van de aansluiting van de E313 aan de
Ring is één van de drukste van Europa. Een studie van de Vlaamse
Milieumaatschappij vorig jaar toonde aan dat daar dagelijks 275.000 voertuigen
passeren, waarvan één derde
vrachtwagens. Ter vergelijking in de binnenstad passeren er dagelijks 8000
voertuigen, op de Turnhoutsebaan 13.000 en op de drukste as, de Plantin
Moretuslei 33.000.

Deze verkeerswisselaar tussen Deurne en Borgerhout en langs
het Rivierenhofpark wordt ook onder de grond gestopt in twee verdiepingen. Daar
bovenop komt een grootse parkheuvel, waarvan je heel de stad en haar parken
kunt aanschouwen. Het Rivierenhof maakt via die parkheuvel de volledige
verbinding met de huidige wijken binnen de singel en met Park (niet –ing) Spoor
Oost. Het Rivierenhof sluit aan bij de groene gordel die Ringland vormt en
verderop ook met Park Spoor Noord.

Daarnaast adviseren de onderzoekers om t.h.v. Wolvenberg en
Plantin Moretus ook de Singel ondergronds te leggen. Dat ontsluit en verbindt
nog meer de groene zones.

Rekeningrijden

Tenslotte melden de onderzoekers nog het belang van
rekeningrijden. Zowel als instrument voor verkeerssturing als om de kosten van
de infrastructuurwerken te dekken. Daar werden nog geen cijfers opgeplakt. Een
studie door ‘Transport and mobility’ van
de KU-Leuven berekende dat wanneer we de Duitse tarieven voor vrachtwagens in
Vlaanderen zouden toepassen dit jaarlijks 414 miljoen à 673 miljoen euro zou
opbrengen. Als men daarvan de
verkeersbelasting en het eurovignet aftrekt blijft er nog ruim 250 à 500
miljoen euro over. Door afschaffing van die belasting dienen de Belgische
vrachtwagens niet méér te betalen dan nu en draagt het doorgaand internationaal
vrachtverkeer eindelijk ook haar steentje bij voor het gebruik van onze
autostrades.

Leefbaarheid

De studie die het VITO (Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek) heeft gemaakt over de gevolgen van Ringland op vlak
van leefbaarheid komt volgende week uit. Maar het hoeft geen betoog dat dit
waarschijnlijk het meest spectaculaire resultaat zou kunnen zijn. Toen wij in
Maastricht, op uitnodiging van Ringland, de Groene Loper, de overkapping van de
A2 bezochten bleek dat de concentratie aan NO2 door de overkapping daalt van de
huidige 50 naar 18 microgram/m3.

“Men kan een leger tegenhouden, en zelfs vele legers, maar
niemand kan een idee tegen houden dat zijn juiste tijd heeft gevonden”, schreef
Victor Hugo 150 jaar geleden. Ringland heeft zulk idee gelanceerd en het zal
niet meer te stoppen zijn. Proficiat aan de mensen van Ringland die dit
volledig op eigen kracht en met veel idealisme en met de steun van het publiek
gerealiseerd hebben.

Ringland nodigde iedereen uit nu maandag of dinsdag vanaf
20u00 in De Roma te Borgerhout, om de resultaten van de studies te volgen.
Spijtig genoeg zijn voor beide avonden al de plaatsen al ingenomen, maar je
kunt volgen via livestream op www.ringland.be 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!