Sociale participatie en armoedebestrijding

Sociale participatie en armoedebestrijding

donderdag 23 april 2015 17:12
Spread the love

Het zal de meesten ontgaan zijn, maar de regering Michel heeft in het
kader van de armoedebestrijding een significante besparing doorgevoerd.
De federale subsidiemiddelen voor socio-culturele participatie gaan ten
opzichte van 2014 met vijftien procent naar beneden. Deze middelen
bestaan uit twee luiken met een eigen opzet en doelgroep. De eerste, de
algemene middelen socioculturele participatie richten zich vooral op de
participatie in sport- en cultuurverengingen en het verweven van
ICT-vaardigheden. Het tweede richt zich specifiek op kinderarmoede. Dit
kan gaan om gezinsondersteuning, begeleiding van de ouders, begeleiding
van het kind of allerhande onderwijskosten.

De visie achter de middelen is duidelijk. Kansarmen participeren
minder aan het verenigingsleven, aan culturele en aan sportactiviteiten.
De idee is dat de kostprijs vaak een te hoge drempel is. Hieraan kan
toegevoegd worden dat mensen met zware financiële problemen en kopzorgen
van sowieso weinig interesse zullen hebben in socioculturele
participatie. Het feit dat het isolement verbreekt en eigenwaarde en
zelfvertrouwen kan opkrikken is wel bewezen. Inzetten op participatie is
dus geen klein detail in het sociaal beleid.

Dat er in de middelen wordt geknipt is dus ook opzienbarend, zeker
gezien het feit dat deze regering vertrekt vanuit het idee dat mensen
moeten versterkt worden om zelf de zaken in handen te krijgen, in plaats
van passieve hulpverleningsgebruikers te zijn. Socioculturele
participatie staat hierin centraal. Dit hoeft zelfs niet gecentraliseerd
door de OCMW’s te gebeuren, al spelen zij een belangrijke rol in de
toeleiding en doorverwijzing naar geschikt aanbod. Een regering die het
serieus meent met zelfredzaamheid en het versterken van mensen zet dus
in op socioculturele participatie.

Wat nog frappanter is, is dat ook het budget voor kinderarmoede naar
beneden gaat. Waar dit in 2014 nog 4.309.000 euro bedroeg, is dit nu
teruggebracht op 3.766.000 euro (oftewel een vermindering van ongeveer
13%). Men zou hier tegen kunnen opwerpen dat er nog andere middelen zijn
rond kinderarmoede. Deze zijn echter doorgaans gericht op het
organiseren van structureel overleg, een bijzonder inefficiënte vorm van
kinderarmoedebestrijding, of projectmatig van aard. Dit fonds is
daarentegen echt gericht op het betalen van schoolonkosten of
gezinsondersteuning, waar ouders en hun kinderen concreet mee worden
geholpen. Het is een investering waarvan je met zekerheid kan zeggen dat
het een verschil maakt, anders dan alle mooie projecten.

Een onbekende factor is de invullingsgraad door de OCMW’s. Indien het
zo zou zijn dat de middelen gemiddeld maar voor 84% worden aangewend,
dan zou het inderdaad verdedigbaar om deze ook op dat niveau terug te
brengen. Alleen worden de budgetten per OCMW grotendeels lineair naar
beneden gehaald. Dit zien we als we kijken naar uiteenlopende gemeenten.
Ondanks de verschillende profielen is de daling min of meer gelijk in
Antwerpen (-13,39%), Knokke-Heist (-16,74%), Keerbergen (-14,45 %) en
Sint-Joost-Ten-Node (-16,08%). Dit doet vermoeden dat invullingsgraad
geen rol speelt in de vermindering, anders dan bij bijvoorbeeld de
tewerkstellingsmaatregel artikel 60§7.

CD&V profileert zich als een warme normen- en waardenpartij met
de focus op mensen versterken. De liberale partijen zijn tegen
betutteling en willen eveneens empoweren. De N-VA profileert zich sinds
kort zelfs als de helpende hand. Het is dan ook bijzonder dat ondanks
het feit dat het principe van socioculturele participatie aansluit bij
de visie op armoede en armoedebestrijding en de zogezegde wil om
kinderarmoede prioritair aan te pakken deze middelen niet worden
verhoogd. De totale middelen gaan met 1,7 miljoen euro naar beneden, de
helfie-campagne van de N-VA kost ons allen 1 miljoen euro. Als dit de
verandering en vooruitgang is die zij voor ogen hebben, dan zullen
kansarmen de komende jaren nog vaak met de (helpende) handen in het haar
zitten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!