Doodskisten herinneren Europese leiders aan hun verantwoordelijkheid

Vierhonderd mensen namen deel aan een stille mars georganiseerd door mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties. Ze trokken met symbolische doodskisten naar de plaats waar de Europese leiders vandaag nog beslissen over een reactie op de vele slachtoffers in de Middellandse Zee.

donderdag 23 april 2015 13:29
Spread the love

De voorbije week alleen al stierven meer dan duizend mensen bij
hun poging om de kust van Italië te bereiken. Sinds 2000 staat de
teller daardoor op meer dan 23.000 slachtoffers. De Europese Unie
roept een extra top bij elkaar.

Volgens Els Keytsman van Vluchtelingenwerk zijn er wel degelijk
oplossingen op korte termijn mogelijk. “Nu zijn er gewoon te weinig
reddingsacties. Zolang er oorlogen, armoede en vervolgingen van
mensen met een andere mening of religie bestaan, zullen mensen
blijven komen. Er moet dus geïnvesteerd worden in zoek- en
reddingsacties”, zegt Keytsman.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken waarschuwt
dat reddingsacties kunnen zorgen voor een aanzuigeffect. “Daar ben
ik heel verontwaardigd over”, zegt Els Keytsman. “Als een boot
zinkt, probeer je alles te doen om de drenkelingen te redden. Punt.
Dan begin je niet over een aanzuigeffect. Onderzoek toont trouwens
aan dat de oorzaken om te vluchten sterker doorwegen dan een vermeend
aanzuigeffect.”

Ontgoocheld

Uit de ontwerpteksten die al uitlekten, blijkt Europa niet bereid
om veel meer geld uit te trekken voor reddingsacties. Er zou ook een
versnelde uitwijzing komen voor de mensen die de overtocht
overleefden en er liggen plannen op tafel om de smokkelaars militair
aan te pakken.

Keytsman: “Als dat het wordt, zullen wij zeer ontgoocheld zijn.
De focus blijft liggen op de bescherming van de grenzen. En
natuurlijk moet je iets doen tegen de smokkelaars. Maar zolang mensen
geen enkele andere uitweg zien, zullen zij blijven aankloppen bij die
smokkelaars. Er bestaat nu geen veilige manier om asiel te zoeken in
Europa.”

Aan de stille mars namen veel mensen zonder papieren deel. “Europa
kijkt weg van het lijden en is geobsedeerd door de controle van de
grenzen. Terwijl Europa natuurlijk zelf die landen gekoloniseerd
heeft en terwijl het nog altijd betrokken is bij de oorlogen”, zegt
Doudou die zelf sinds 2008 in België leeft zonder papieren.

“Niemand verlaat zomaar zijn thuisland. Als mensen kiezen om in
zo’n bootje te stappen, beseffen ze heel goed dat ze de dood
achterlaten en de dood voor zich hebben. Zolang Europa niets doet aan
de oorzaken, moet het de vluchtelingen redden en opvangen”, aldus
Doudou.

De mensen zonder papieren in België organiseren op zondag 3 mei
een mars. “We zijn al naar Antwerpen gestapt, asielzoekers pleegden
zelfmoord, maar Francken geeft geen krimp. Nu gaan we eens zien hoe
hij reageert als 10.000 mensen betogen.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!