Business as usual: nog een ramp met bootvluchtelingen
Opinie -

Business as usual: nog een ramp met bootvluchtelingen

De voorbije dagen toonde idereen zich geschokt over de zoveelste tragedie op zee. Toch was niemand verbaasd. ECRE, de Europese Raad voor Vluchtelingen en Asielzoekers, schreef deze tekst naar aanleiding van een ramp met bootvluchtelingen afgelopen september. Intussen is er nog niets veranderd en de vluchtelingenrampen op de Middellandse Zee volgen elkaar op.

dinsdag 21 april 2015 15:49
Spread the love

Iedereen lijkt het erover eens dat al het mogelijke gedaan moet worden om te voorkomen dat de tragedie zich herhaalt. Vooral de inspanningen om de mensensmokkel te bestrijden moeten opgevoerd worden.

In de jaren ’20 vierden maffiagroepen het verbod op de verkoop van alcohol in de VS, omdat ze hierdoor een winstgevende ondergrondse handel konden opzetten. Tegenwoordig stelt de meest succesvolle Libische smokkelaar zichzelf voor als een zakenman. De grondstof is niet langer alcohol, maar de belofte van veiligheid op een plaats zonder oorlog en onderdrukking. Smokkel is een wetteloze, lucratieve business. Smokkelaars zijn criminelen en we werden net weer herinnerd aan de totale minachting die zij vertonen voor de mensen die gedwongen worden om hun leven in smokkelaarshanden te leggen.

Afgelopen weekend vond opnieuw een drama met bootvluchtelingen plaats. Voor de kust van Libië kapseisde een vissersboot waarop mogelijk 950 passagiers aanwezig waren, onder hen een tweehonderdtal vrouwen en een vijftigtal kinderen. Overlevenden vertelden dat veel mensen opgesloten zaten in het ruim van het schip.

De EU zegt vastberaden te zijn om de mensensmokkel te bestrijden. Het valt echter niet te ontkennen dat men die markt net aanwakkert, door te voorkomen dat mensen kunnen vluchten voor oorlog en vervolging en geen veilige en legale toegang tot Europa te voorzien. De meeste onderdanen uit landen waar mensen bescherming nodig hebben, krijgen geen toegang tot de EU zonder visum. Wanneer ze hiervoor een aanvraag indienen, dan wordt dit hun meestal geweigerd. Tegelijkertijd verstrekken de EU-lidstaten nauwelijks mogelijkheden voor vluchtelingen om de EU op een legale en veilige manier te bereiken, afgezien van de beperkte mogelijkheden voor opvang en hervestiging van vluchtelingen. Zelfs diegenen die familieleden hebben in Europa en dringend een veilige plaats zoeken, kunnen hun dierbaren hier niet vervoegen omwille van ingewikkelde administratieve procedures.

Ongeveer de helft van de ruim 100.000 mensen die in 2014 per boot naar Italië vluchtten, zijn Eritreeërs en Syriërs, mensen op de vlucht voor een repressief regime en een door oorlog verscheurd land. Onze overheden zijn zich hier heel goed van bewust. Eenmaal op Europees grondgebied, en in overeenstemming met het internationale en nationale recht, zal aan deze vluchtelingen bescherming worden verleend. Het is verkeerd om te focussen op versterkte grenscontroles en overeenkomsten met derdewereldlanden om vluchtelingen buiten de EU te houden, terwijl men weigert om veilige en legale kanalen te voorzien voor vluchtelingen om naar Europa te komen. De smokkelbusiness zal blijven floreren en vluchtelingen blijven genoodzaakt om hun leven in de handen van deze criminelen te leggen. Zolang smokkelaars het monopolie hebben op de weg naar internationale bescherming zal dat zo blijven.

ECRE is een pan-Europees netwerk dat bestaat uit 82 niet-gouvernementele
organisaties die zich richten op het helpen van vluchtelingen. De oorspronkelijke,
Engelse versie van deze tekst vind je hier.
Vertaling door Greet Brauwers.

take down
the paywall
steun ons nu!