TTIP, waar gaat het over?

Op 17 en 18 april voerden ongeveer 2000 betogers actie tegen het TTIP-vrijhandelsakkoord, dat de Europese Commissie sinds 2013 met de Amerikaanse regering onderhandelt. Waar gaat TTIP over? Een kort overzicht.

maandag 20 april 2015 16:42
Spread the love

De actievoerders van 17-18 april 2015 benadrukten de negatieve gevolgen die dit vrijhandelsakkoord voor de
landbouw en voor de voedselsector zal hebben. “TTIP zal een
verwoestende impact hebben op kleine boeren en op ons voedsel aan
beide kanten van de Atlantische Oceaan”, volgens José-Miguel
Pacheco van de Latijns-Amerikaanse boerenorganisatie Via Campesina.

Het Transatlantic Trade
and Investment Partnership
(TTIP) zal echter niet alleen de landbouwsector en
de voedselveiligheid aantasten. Dit verdrag zal zowat alle
democratisch verworven inperkingen van de ongebreidelde vrije markt
vernietigen, ofwel door bestaande wetten aan te vechten ofwel door te
verhinderen dat er nieuwe wetten komen.

Concreet betekent het dat
bedrijven zich tot een arbitrageraad kunnen wenden waar de nationale
rechtbanken niets te zeggen zullen hebben (de zogeheten
ISDS-rechtbanken = Investor-State Dispute Settlement). In deze
ISDS-raden zullen de advocaten van de betrokken bedrijven op gelijke
voet staan met de advocaten van de betrokken overheden.

Zo zal een bedrijf hier
in de EU onder meer kunnen argumenteren dat het oneerlijke
concurrentie moet voeren tegen een bedrijf in Alabama, dat goedkoper
kan produceren omdat daar geen vakbonden en CAO’s toegelaten zijn en
de arbeid er dankzij de sociale uitbuiting spotgoedkoop is.

Rechten van investeerders boven alles

De naam
‘vrijhandelsakkoord’ is in feite misleidend. Dit zijn in
werkelijkheid ‘akkoorden voor de alleenrechten van investeerders’.
Die zullen met het TTIP zelf schadevergoeding kunnen eisen voor het
theoretische verlies van winsten in de toekomst. Bedrijven als
Monsanto zullen eventuele verboden op ggo-gewassen kunnen vernietigen
en landbouwers beboeten die hun eigen zaden willen kweken.

De Europese Commissie
voert deze onderhandelingen volledig achter gesloten deuren, behalve
voor de consultants van de grote bedrijven, die mee aan de
onderhandelingstafels zitten.

De kritiek op
vrijhandelsakkoorden zoals TTIP en TPP (Trans Pacific Partnership
tussen de VS en landen rond de Stille Oceaan) is niet zomaar
theoretisch. De praktijk van het voornaamste reeds bestaande
vrijhandelsakkoord NAFTA heeft voldoende bewezen wie er werkelijk baat heeft bij dit soort afspraken tussen staten.

Het North American Free
Trade Agreement werd in 1994 afgesloten door president Clinton tussen
Canada, de VS en Mexico. Sinds het verdrag in werking is getreden, zijn duizenden banen
uit de VS verdwenen en naar slechtbetaalde bedrijven in Mexico
verhuisd. De Mexicaanse markt werd overspoeld met Amerikaanse
gesubsidieerde rijst en maïs, waardoor de kleine landbouwers in
Mexico gedwongen werden naar de steden te migreren voor slecht betaald
werk in bandwerk of in de drugshandel. Ook de maatregelen die
landen nemen tegen de klimaatopwarming zullen door de
ISDS-rechtbanken ongedaan gemaakt kunnen worden.

De Europese Commissie
beseft dat deze onderhandelingen nooit door
de publieke opinie zullen aanvaard worden en heeft daarover reeds
intern gecommuniceerd. Voor het overige gebeuren alle onderhandelingen achter gesloten deuren. WikiLeaks heeft een aantal passages gepubliceerd, die zeer onheilspellend zijn.

Fotoreportage door Kristof Vandino: www.kristofvadino.com

DeWereldMorgen.be
publiceert geregeld over TTIP en andere vrijhandelsakkoorden. Het volledige dossier met artikels over TTIP en andere vrijhandelsakkoorden vind je hier. Dit
zijn een aantal tekenende voorbeelden:

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!