Studenten zetten strijd voort na ontslag voorzitter UvA-bestuur

Na maandenlange protesten van studenten en docenten lijkt het verlies van vertrouwen van de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad de druppel te zijn die de emmer doet overlopen. Voorzitter van het College van Bestuur Louise Gunning heeft op zondag 19 april haar ontslag ingediend. De studenten hebben de strijdbijl nog niet begraven. Zo hebben ze de antiracismecampagne Vermoedelijk UvA gelanceerd.

maandag 20 april 2015 17:06
Spread the love

Aan Amsterdamse krant Het Parool vertellen de studenten afgelopen zondag: “Het vertrek
laat zien dat actievoeren werkt. We hebben al jarenlang op veel manieren
geprobeerd onze standpunten duidelijk te maken, maar dat werkte niet. Nu is ze
dan wel opgestapt. Ze had niet meer het vertrouwen van de academische
gemeenschap. Het is een goede stap. Misschien kan er met het bestuur onder
leiding van iemand anders beter worden samengewerkt.”

Modernisering 

Gunning was
sinds 2012 voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Vandaag neemt ze haar functie weer op als universiteitshoogleraar
Gezondheid en Maatschappij die ze in 2010 kreeg toen ze het Academisch Medisch Centrum
(AMC) verliet om voorzitter van de Gezondheidsraad te worden, schrijft Folia.
Het universiteitsblad heeft ook een reactie op haar vertrek als voorzitter van
het CvB gekregen:

“Het is belangrijk dat de modernisering die in gang is gezet alle tijd en
ruimte krijgt. In een universiteit past het om rationele overwegingen de basis
te laten zijn van moeilijke keuzes. Ik wens de academische gemeenschap toe dat
de onderlinge samenwerking tussen de UvA, HvA en VU verder gestalte krijgt. Ik
heb me daar tijdens mijn bestuursperiode zeer voor ingespannen en gezien dat
initiatieven vanuit onderwijs en onderzoek vruchtbare resultaten opleveren.”

De Nieuwe Universiteit, docentenplatform Rethink UvA
en Humanities Rally die uit een brede protestbeweging van studenten en docenten zijn geboren, zien
in het vertrek van Gunning een
belangrijke kans voor verandering. “Ik hoop dat de rest van het bestuur in
reflectie kenbaar maakt hoe zij de afgelopen weken hebben gezien”, zei Gerlof
Donga namens Rethink UvA.

Raad van Toezicht

Op vrijdag 17
april 2015 zaten de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale
Ondernemingsraad (COR) in een
gezamenlijke vergadering. Ze kwamen tot de conclusie “dat het CvB
in de huidige samenstelling nu niet in staat is om in samenwerking met de
academische gemeenschap vorm te geven aan de koers van de universiteit,
waaronder het onlangs omarmde 10-puntenplan. De gv [gezamenlijke vergadering]
verzoekt de Raad van Toezicht om in nauwe samenwerking met de gv snel adequate
stappen te zetten om hier verandering in te brengen.” Universiteitsblad Folia heeft op die dag deze conclusie
vastgelegd.rector magnificus Dymph van den Boom. Foto: UvA.nl

Uit deze
conclusie is het verzoek gekomen om die samenstelling nu te veranderen. Dit is
een taak voor de Raad van Toezicht (RvT) die over deze beslissingen gaat. De
RvT heeft rector-magnificus Dymph van
den Boom als voorlopige voorzitter van het CvB aangesteld. Decaan van de Rechtenfaculteit Edgar du Perron is als
vicerector aangesteld met de opdracht om zich met name bezig te houden met de
hervormingsplannen, aldus Folia.Edgar du Perron. Foto: UvA.nl

Het CvB onder leiding van Gunning stond al in gesprek met leden van De Nieuwe Universiteit over
deze hervormingsplannen, en de oprichting van zogeheten onderzoekscommissies
die erop zullen toezien dat het onderwijs en bestuur van de UvA transparanter
en democratischer georganiseerd wordt.

Vermoedelijk…

Met het vertrek
van Gunning hebben studenten de strijdbijl nog niet begraven. Ze lanceerden
bijvoorbeeld de onlinecampagne Vermoedelijk
UvA
om racisme op de UvA aan de kaak te stellen. Aan de vooravond van de Maagdenhuisontruiming
op vrijdag 10 april, deelden studenten en docenten op sociale media in rap
tempo een screenshot van enkele regels uit – wat nu blijkt – de
politie-aangifte die het College van Bestuur (CvB) deed op 25 februari. Hier
staat te lezen hoe UvA-staflid Finance and Control Peter Wurtz de aanwezigheid
van twee jonge en “vermoedelijk Marokkaans” uitziende jongens als een reden
voor ontruiming van het Bungehuis aandroeg.Voor meer foto’s: http://vermoedelijk-uva.tumblr.com/

Aanvankelijk
dacht men dat deze regels afkomstig zijn uit de laatste dagvaarding voor
ontruiming van het Maagdenhuis. In de laatste weken van de bezetting werden er
in het Maagdenhuis paneldiscussies over racisme gehouden waar scholieren met verschillende achtergronden voor
uitgenodigd waren. Een pijnlijk moment toen men bij de ontdekking van de
screenshot eerst dacht aan een zestienjarige scholier met een Marokkaanse
achtergrond die samen met zijn broertje tijdens één van die paneldiscussies
over ervaringen met racisme sprak.

Institutioneel racisme

Dat de screenshot van eerder dateerde dan gedacht is voor sommige studenten geen reden om racisme op
de universiteit niet steviger aan de kaak te stellen. In hun missie-statement vertellen de studenten:

“Het opnemen van bovengenoemde zin in de
aangifte moet in het licht worden gezien van een sterk polariserend
maatschappelijk debat waarin zeer negatief geladen beelden over Nederlanders
van Marokkaanse afkomst een belangrijke rol spelen. Met zijn aangifte toont het
CvB hoe weinig kritisch zij zich opstelt tegenover deze negatieve
stereotyperingen en de criminalisering van een Nederlandse bevolkingsgroep.
Ernstiger nog, het CvB gebruikt en versterkt daarmee dit stereotype beeld. Dat
is afkeurenswaardig voor een kennisinstituut en geeft blijk van institutioneel
racisme.

Een CvB dat
bijdraagt aan de criminalisering en stigmatisering van mensen, is niet in staat
om al zijn studenten en medewerkers te vertegenwoordigen. Een CvB dat
discrimineert op basis van ras, etniciteit, sekse en leeftijd verliest zijn
legitimiteit en daarmee de steun van ons allen.”

Aan de
Tumblr-pagina is een Facebookpagina Wij
Zijn UvA
gekoppeld waar foto’s te zien zijn van studenten met verschillende
achtergronden die een bord voor zich houden met de tekst “vermoedelijk ….?”
Studenten en UvA-medewerkers hebben “joods”, “Chinees”,
“geadopteerd”, “blond” of met iets anders de vraagzin aangevuld. Daaronder staan twee niet
aangevinkte hokjes met “student” en
“niet-student”. Zowel de studenten als het docentenplatform Rethink UvA
benadrukken dat het Maagdenhuis de afgelopen weken een zeer heterogeen publiek
heeft verwelkomd. Jongeren, ouderen, artiesten, scholieren en academici zijn
bij de protestbeweging van de UvA betrokken geraakt.

Het verbaasde niet
dat de druk op het CvB na de ontruiming van het Maagdenhuis sterk werd
opgevoerd. Een extra tegenvaller voor het universiteitsbestuur zijn de
herberekeningen van de schadekosten. Enkele dagen na de ontruiming heeft het CvB
namelijk een prijskaartje gehecht aan de totale schade die de studenten aan het
pand zouden hebben aangericht. De taxatie viel op ongeveer 460.000 euro. Maar na
berichtgevingen van NRC.next en
Amsterdamse televisiezender AT5 over
herberekeningen en het nader beschouwen van de kostenposten, is gebleken dat
het totaalbedrag niet klopt en ook niet helemaal terug te voeren is op de
studenten. Men is nog in afwachting van de definitieve berekeningen.

Petitie

Een zoete troost
voor het universiteitsbestuur is de opkomst van (op dit moment) 891 docenten
van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met een petitie voor het behoud
van het universiteitsbestuur. Rethink UvA heeft op de steunbetuiging voor het
CvB gereageerd. Zo merkt het docentenplatform op dat de steunbetuigers, in hun
afwijzing van het activisme van de studenten en docenten, het vreemd genoeg wel
eens zijn met de hervormingsplannen die door dezelfde protestbeweging zijn
afgedwongen.

De steunpetitie is gekomen is reactie op een open brief van hoogleraar Ewald van Engelen en universitaire hoofddocent Olaf Velthuis. De brief roept op tot een “kritische zelfreflectie” van het CvB na de opruiming van het Maagdenhuis, legt hoogleraar Filosofie van Wetenschap en Politiek Huub Dijstelbloem uit. De brief kent ruim 500 ondertekenaars en is op maandag 13 april verschenen in het NRC Handelsblad

Strijd

De ontruiming gebeurde op zaterdag 11 april; twee dagen eerder dan gepland. Het
harde optreden van de politietroepen en de ME maakte gewonden onder de
Maagdenhuisbezetters. Eén agent raakte ook gewond. Er werden elf
arrestaties verricht. De vijf studenten die in vreemdelingendetentie
terechtkwamen, zijn vrijgelaten.

De studenten en
docenten die zes weken het pand bezet hielden, waren al van plan om na de
viering van het slotfestival Festival der
Wetenschappen
, dat afgelopen weekend zou plaatsvinden, op maandag 13 april
het pand vrijwillig te verlaten, en hun strijd voor democratisering van het
onderwijs daarbuiten voort te zetten. Bijvoorbeeld op maandag 13 april. Tussen
1000 en 1500 studenten en docenten liepen in een protestmars. Na alle heftige
belevenissen hadden ze voor het CvB nog maar één boodschap: het is tijd om op
te stappen. Met het ontslag van Louise Gunning is een slag gewonnen, maar de
strijd is nog niet.

take down
the paywall
steun ons nu!