Economie, Samenleving, België -

Ecopower viert op algemene vergadering vier nieuwe windmolens in Asse

Ecopower, de meest bekende coöperatieve vereniging voor hernieuwbare energie in België, hield haar jaarlijkse algemene vergadering. Op de tweede zaterdag van april, zoals steeds. Maar deze keer in Asse. Daar werden vier nieuwe reuzegrote windmolens ingewijd.

zaterdag 11 april 2015 22:29
Spread the love

Die vier
windmolens kunnen een doorstart van de groei van Ecopower betekenen. Dan
bedoelen we een groei in aantal coöperanten. Want Ecopower betracht steeds een
goed evenwicht te behouden tussen haar coöperanten eigenaars van de installatie
en de hernieuwbare stroom die ze kan leveren. Om elektriciteit geleverd te
krijgen van Ecopower, moet je minimum één coöperatief aandeel van 250 euro
hebben. Natuurlijk zijn er ook enkele coöperanten, zoals ikzelf, die louter
omwille van het ideologische principe en de ondersteuning aandeelhouder zijn.
Vandaag telt Ecopower 48.004 coöperanten. Met de nieuwe windmolens is er ruimte
ontstaan om een 10.000 nieuwe coöperanten op te nemen. Ben je geïnteresseerd?
Kijk dan op de website van Ecopower.

Ecopower
houdt sterk aan de democratische coöperatieve principes. Daarom heeft elke
aandeelhouder maar één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn of haar
bezit. Het aandeel blijft zijn nominatieve waarde van 250 euro steeds behouden.
Dat om elke speculatie tegen te gaan.

Ook wil
Ecopower dat de ecologische motivatie een grotere rol blijft spelen. De
uitkering van een dividend mag niet de
belangrijkste motivatie zijn. De eerste jaren betaalde Ecopower een dividend
van 6%, het wettelijke en statutaire maximum. In 2013 ging de algemene vergadering
in overgrote meerderheid akkoord om géén dividend uit te betalen.

Op 11
april 2015 is de algemene vergadering met een meerderheid van 99% akkoord gegaan om 3% dividend
uit te keren. Van op het podium werd duidelijk uitgelegd dat het belangrijkste
voordeel is, dat je zelf eigenaar bent van je hernieuwbare energieproductie.
Die eigendomsstructuur maakt dat het beleid van Ecopower gericht is op zo goed
mogelijke dienstverlening en relatief lage prijzen. Daar zit je voordeel en
niet in de uitkering van een dividend.

Democratisering van de energiekwestie

Er bestaan
elders ook andere minder democratische “coöperatieve” constructies, waarbij de
coöperanten wel deeleigenaar zijn van het ingebrachte kapitaal maar niet van
de eigenlijke productie. Die constructies zijn gericht op zo hoog mogelijke
dividenden met een algemene prijsstijging van de geleverde elektriciteit tot
gevolg. Een subtiel verschil met grote gevolgen dus. Belangrijk om in het oog
te houden in de discussies over transitie naar democratisering van de
energiekwestie.

Dirk
Vansintjan verwees ook naar de voorbeelden in Denemarken, Duitsland en de
Verenigde Staten. Hij is de voorzitter van “REScoop.eu”. Dat is de Europese
koepel van coöperaties voor hernieuwbare energie. Hij werd als historische
stichter van Ecopower in verschillende landen als spreker gevraagd. Met die ervaring
schreef hij in het Engels een boekje The Energy Transition to Energy Democracy. Power to the People. De deelnemers aan de algemene vergadering
kregen het gratis. Dirk had het bekostigd met uitgespaarde hotelkosten.
(Applaus van de zaal). De pdf-versie kan je vinden op www.rescoop.eu.

En voordat
ik het vergeet: de algemene vergadering sloot af met een lekker vegetarisch
broodjesbuffet. Gewoon om consequent ecologisch te blijven. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!