Regering verduidelijkt ‘aangepaste beschikbaarheid’

"Aangepaste beschikbaarheid". Het was de toverformule waarmee de regering hoopte het verzet tegen verdere afbouw van het brugpensioen te ontmijnen. Sinds vandaag is duidelijk wat het precies inhoudt. “Blijkbaar wil deze regering vooral extra vis op de vijver van de arbeidsmarkt. Hoe meer werkzoekenden, hoe sterker de loon- en arbeidsvoorwaarden onder druk zullen komen te staan”, reageren de vakbonden.

donderdag 9 april 2015 16:45
Spread the love

De Groep van 10 – het overlegorgaan tussen werkgevers en
vakbonden – bereikte begin maart een akkoord over de
beschikbaarheid van werknemers die op brugpensioen waren. De
regering-Michel wilde dat ook mensen met brugpensioen actief op zoek
gingen naar een job en een sanctie konden oplopen als ze niet
hard genoeg zochten.

Werkgevers en vakbonden adviseerden de regering om het bij
passieve beschikbaarheid te houden. Als er een passende betrekking
gevonden wordt, moet de bruggepensioneerde daarop ingaan maar zij of
hij moet niet zelf bewijzen voorleggen van het zoekgedrag.

De regering bleek niet meteen bereid haar plannen in te trekken en
kwam op de proppen met een nieuw concept: de “aangepaste
beschikbaarheid”. Wat dat precies inhoudt, bleef onduidelijk. Tot
vanmorgen toch. In het beheerscomité van de RVA kregen de vakbonden
de ontwerp-KB’s te zien.

“De
gewestelijke bemiddelingsdiensten zullen binnen de zes maanden een
individueel actieplan moeten aanbieden, dat kan bestaan uit een
opleiding, een begeleiding bij het zoeken naar werk of elke andere
maatregel die de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhoogt. Eén jaar
na de start van het actieplan wordt geëvalueerd. Wie niet positief
meewerkt, krijgt een sanctie”, zo vatten de vakbonden het samen in
een gezamenlijk persbericht.

Onbeheersbare situaties 

Zelfs mensen
met een zwaar beroep of die na een loopbaan van veertig jaar op
brugpensioen gaan, zouden zich vanaf 2017 al tot 62 beschikbaar
moeten houden. Ook de werknemers die de voorbije jaren ontslagen
werden bij Ford Genk, Arcelor Mittal of Caterpillar en met
brugpensioen konden, zullen zich tot hun zestigste of langer beschikbaar
moeten houden.

De vakbonden
zien die invulling niet zitten. “Dit zal opnieuw voor veel
verwarring op de werkvloer zorgen. Mensen die na 31 december 2014 in
opzeg worden gezet voor SWT of werkloos werden weten nog altijd niet
waar ze aan toe zijn. Bovendien kan de invulling van de notie
‘aangepaste beschikbaarheid’ verschillen van gewest tot gewest.
Wat tot onbeheersbare situaties zal leiden in ondernemingen met
werknemers uit verschillende gewesten of met zetels in verschillende
gewesten.”

“Hoe gaat
de regering zorgen voor voldoende werkbaar werk voor oudere
werknemers? Hoe gaat de regering verhinderen dat eenzijdige
initiatieven naar oudere werknemers op een slappe arbeidsmarkt ten
koste gaan van tewerkstellingskansen van jongere werknemers?
Blijkbaar
wil deze regering vooral extra vis op de vijver van de arbeidsmarkt.
Hoe meer werkzoekenden, hoe sterker de loon- en arbeidsvoorwaarden
onder druk zullen komen te staan”, aldus
de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB.

take down
the paywall
steun ons nu!