Een riool in de stad Kanpur loost ongezuiverd afvalwater van huizen en industrie in de Ganges. Het Ganga Action Plan of 1985, een grootschalig overheidsplan om de vervuiling aan te pakken, werd nooit uitgevoerd, wegens het verzet van de industrie (Daniel Bachhuber/CC)

Vervuiling rivieren India in vijf jaar verdubbeld

Het aantal vervuilde rivieren in India is tussen 2009 en 2014 verdubbeld. De helft van alle rivieren krijgt nu officieel het etiket "vervuild". Als er geen snelle actie wordt ondernomen, riskeert het land een tekort aan drinkwater.

woensdag 8 april 2015 09:57
Spread the love

Sinds
het laatste rapport van de Indiase overheidsdienst Central Pollution
Control Board
(CPCB) is het aantal vervuilde rivieren in India meer dan verdubbeld,
van 121 in 2009 tot 275 in 2014. De belangrijkste oorzaak voor de
vervuiling is het lozen van ongezuiverd rioolwater uit de steden en
dorpen.

Bevoorrading drinkwater in gevaar

De
totale lengte aan vervuilde rivieren in India is 12.363 kilometer.
Voor 2.726 kilometer daarvan, 34 rivieren, piekt het biochemisch
zuurstofverbruik1
(biochemical oxygen demand-BOD) boven de 30 milligram zuurstof per
liter. In nog eens 17 waterlopen schommelt het BOD tussen 20 en 30
milligram. Zuiver rivierwater heeft een BOD van 1 milligram per
liter.

De
toenemende vervuiling van de rivieren in India is een grote
bedreiging voor de watervoorziening in het land, waarschuwt het CPCB.
“Gezien de bevolkingsgroei zal de vraag naar zoetwater
onbeheersbaar worden”, stelt het rapport. “Toch blijft er
te weinig aandacht voor de verwerking van afvalwater en de bouw van
waterzuiveringsstations.”

Bron: Half
of India’s rivers are polluted, says government report

1 Het
biochemisch
zuurstofverbruik (ook
wel foutief “biologisch zuurstofverbruik” genoemd) geeft
de hoeveelheid zuurstof aan, nodig voor de afbraak van biologisch
afbreekbare organische stoffen in water door micro-organismen. Het
geeft daarmee aan hoe vervuild het water is met deze stoffen. Het is
een veel gebruikte maatstaf voor de belasting van oppervlaktewater
met afvalstoffen (Wikipedia)

take down
the paywall
steun ons nu!