Screenshot 'Under the Dome', documentaire onderaan dit artikel.
Opinie -

Documentaire vervuiling steenkool verhoogt bewustzijn Chinese bevolking

Zelfs China, de grootste vervuiler ter wereld, begint iets te doen aan zijn afhankelijkheid van steenkool, zegt Mark L. Clifford, directeur van de Asia Business Council. Een Chinese documentaire is voor het ogenblik razend populair in China en verhoogt het bewustzijn van de Chinese bevolking.

vrijdag 3 april 2015 17:08
Spread the love

Als
China één doel zou moeten nastreven, zou dat een vermindering
moeten zijn van zijn afhankelijkheid van steenkool. Het land is
verantwoordelijk voor bijna de helft van het steenkoolgebruik ter
wereld en voor een derde van de uitstoot van alle broeikasgassen. Dit
probleem aanpakken is dus cruciaal om de klimaatverandering onder
controle te krijgen.

Minder
steenkool

Het
goede nieuws is dat het gebruik van steenkool in China in 2014 licht
lijkt te zijn gedaald, al is dat wellicht eerder een technische
kwestie. Wel wordt er geschat dat deze daling zich zal doorzetten,
van 72,5 procent energie uit steenkool in 2014 naar 60 procent in
2020. Dat zou betekenen dat de CO2-emissies ook kunnen dalen, nog
vóór 2030, zoals China in 2014 in een akkoord met de VS beloofde,
of zelfs eerder. Daarvoor moeten de leiders van het land wel een
aantal stappen durven zetten.

De
hernieuwbare energiesector groeit intussen snel. Vorig jaar besteedde
China hier 82 miljard euro aan, veel meer dan de 48 miljard euro van
de nummer twee in de wereld, de VS. China heeft nu wereldwijd het
grootste vermogen aan windenergie, en na Duitsland, het tweede
grootste vermogen aan zonne-energie.

Documentaire
Under the Dome

Deze
ommezwaai wordt voortgedreven door een groeiende bewustwording onder
de middenklasse. Zo zagen meer dan 300 miljoen Chinezen de
documentaire Under the Dome, een kritische film over de
gezondheidsschade door luchtvervuiling en de rol van de kolen- en
oliesector. De documentaire kwam eind februari 2015 uit, niet
toevallig vlak voor de jaarlijkse vergadering van het Volkscongres.
Volgens
de nieuwe Milieuminister, Chen Jining, is deze film te vergelijken
met het bekende boek Silent
Spring
van
Rachel Carson uit 1962, dat het milieuprobleem introduceerde bij de
Amerikaanse bevolking. Desondanks – of wellicht, daardoor – werd
de documentaire en het bijbehorende debat uit de Chinese media
geweerd.

Toch
doet de Chinese regering haar best om het probleem aan te pakken.
Door investeringen is de prijs van hernieuwbare energie al aan het
dalen. Volgens onderzoekers kan windkracht in theorie in 2030 heel
China van energie voorzien, voor dezelfde prijs als steenkool. China
zou echter veel meer moeten doen.

Ook
de efficiëntie van bestaande systemen kan nog sterk worden
verbeterd. De economie is drie keer zo energie-intensief als de
Amerikaanse, dat zelf al niet bepaald een voorbeeld van
energie-efficiëntie is. Met een combinatie van CO2-taks en het
stimuleren van hernieuwbare energie zou de piek in de uitstoot van
China al begin 2020 kunnen plaatsvinden.

Ontkoppeling
groei en vervuiling
Dat
zou een grote stimulans zijn voor de wereldwijde inspanningen om de
uitstoot te reduceren. Die beginnen hun vruchten al af te werpen,
zoals blijkt uit nieuwe cijfers van het International Energy Agency.
Die cijfers laten zien dat de uitstoot in 2014 niet meer toenam. Dat
is al drie keer eerder gebeurd in de afgelopen veertig jaar, maar dit
is wel de eerste keer dat het gebeurde in een jaar dat de economie
wel groeide, namelijk met 3 procent.

Als
de CO2-uitstoot verder loskomt van de economische groei, wordt de
kans veel groter dat klimaatverandering werkelijk kan worden beperkt.
China heeft nog een lange weg te gaan. De recente vooruitgang laat
zien dat zelfs de grootste en meest vervuilde landen hun economie
kunnen verduurzamen en kunnen helpen in de strijd tegen
klimaatverandering.
©
2015 Mark L.Clifford/Project Syndicate


Mark
L. Clifford is directeur van de Asia Business Council en auteur
van
The
Greening of Asia: The Business Case for Solving Asia’s
Environmental Emergency

.


Deel
1/8 van de volledige Chinese documentaire (Chinees met Engelse
ondertitels):

 

take down
the paywall
steun ons nu!