Volgens de WHO zullen de propagandacampagnes van de tabaksindustrie er toe leiden dat er in 2015 nog steeds tussen 1,5 en 1,9 miljard rokers zijn (Marius Mellebye/IPS/Creative Commons)

Tabaksindustrie pusht dodende drug bij mensen zonder informatie

Jaarlijks sterven 6 miljoen mensen als gevolg van roken, inclusief 600.000 'meerokers'. In een aantal landen daalt het aantal rokers, maar de tabaksindustrie voert agressief campagne op nieuwe, nog niet geïnformeerde markten, zoals jonge vrouwen in opkomende ontwikkelingslanden.

donderdag 2 april 2015 15:28
Spread the love

Volgens
de VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is tabak “de enige
legale drug die veel gebruikers doodt omdat ze het precies volgens de
bedoeling van de fabrikant gebruiken”. Roken, en andere vormen
van tabaksgebruik in mindere mate, verhoogt het risico op
niet-overdraagbare ziekten zoals chronische luchtwegproblemen,
cardiovasculaire ziekten en diverse soorten kanker.

De
globale last van deze ziekten is groot. Ze zijn wereldwijd
verantwoordelijk voor de meeste doden. Jaarlijks sterven ongeveer 36
miljoen mensen aan niet-overdraagbare ziekten. Dat is 63 procent van
alle sterfgevallen wereldwijd. Hiervan gaat het in 14 miljoen
gevallen om vroegtijdig overlijden, op een leeftijd jonger dan
zeventig jaar.

In
een poging dit soort sterfgevallen te verminderen, hebben regeringen
in de hele wereld diverse verdragen en protocollen ondertekend,
inclusief de Raamwerkconventie voor de Beperking van Tabaksgebruik
(FCTC – Framework Convention on Tobacco Control). Een van de doelstellingen
van de FCTC is het verminderen met 30 procent van het tabaksgebruik
onder jongeren van vijftien jaar en ouder tegen 2025.

Volgens
een aantal berekeningen beweegt de internationale gemeenschap
langzaam maar zeker in deze richting. Uit een studie van de WHO
blijkt dat er in 2010 3,9 miljard niet-rokers van vijftien jaar en ouder
waren in WHO-lidstaten (of 78 procent van de bevolking van 5,1
miljard mensen ouder dan vijftien jaar). Het aantal niet-rokers zal
naar verwachting groeien naar 5 miljard (of 81 procent van de beoogde
doelgroep van 6,1 miljard mensen ouder dan vijftien jaar) tegen 2025,
als de huidige trend zich doorzet, staat in het rapport.

Jongeren

Ook
volgens een andere studie in het medische tijdschrift The Lancet is
het aantal rokers in de periode 2000-2010 in veel landen gedaald.
Hoewel dit positieve trends zijn, laat een nauwkeurige beschouwing
van de gegevens zien dat in het huidige tempo van vooruitgang slechts
37 landen wereldwijd, of slechts 21 procent van alle lidstaten, de
doelstellingen van het Wereldwijde Actieplan voor Preventie en
Beperking van Niet-Overdraagbare Ziekten 2013-2020
zal halen. In 2025 zullen er wereldwijd nog altijd tussen 1,5 en 1,9
miljard rokers zijn, verwacht de WHO.

In
maart 2015 werd in Abu Dhabi, hoofdstad van de Verenigde Arabische
Emiraten, de zestiende Wereldconferentie over Tabak of Gezondheid
gehouden.
Daar werden wereldleiders opgeroepen om zich te wapenen tegen de
campagnes van de tabaksindustrie gericht op jongeren. Activisten en
experts drongen erop aan om advertentiecampagnes, die jongeren op de
weg van een levenslange verslaving kunnen zetten, te verbieden.

In
2008 rapporteerde de WHO dat 30 procent van de jongeren tussen
dertien en zestien jaar oud wereldwijd sigaretten rookt en dat
dagelijks tussen 80.000 en 100.000 kinderen beginnen met roken. De
organisatie schat dat de helft van de beginnende rokers in de komende
vijftien tot twintig jaar blijft roken.

Vrouwen
nieuwe doelwit

Volgens
Matthew Myers, voorzitter van de Campaign for Tobacco-Free Kids, een Amerikaanse actiegroep, geeft de industrie jaarlijks 8,8
miljard dollar uit aan marketing. Deels is de marketing erop gericht
de rookproducten aantrekkelijk te maken voor kinderen.

“De
industrie gebruikt alle middelen, legale en illegale, om dodelijke
producten te verkopen en het publiek en beleidsmakers te bedriegen
door te pogen geloofwaardig en betrouwbaar over te komen. Er worden
advocaten, lobbyisten en pr-bedrijven ingezet om goed bestuur en de
goede wil van mensen te ondermijnen”, zei hij tijdens de
conferentie in Abu Dhabi.

Experts
zeggen dat jonge vrouwen, in het bijzonder vrouwen die economisch
onafhankelijk zijn, ook een opkomende markt zijn voor de
tabaksindustrie. Deze vrouwen zouden door te roken uitdrukking willen
geven aan hun verworven vrijheid. Myers verwijst naar Rusland, waar
25 procent van de jonge vrouwen tussen achttien en dertig jaar oud
rookt. Ook in China, waar in grote steden als Peking en Shanghai een
verband gelegd wordt tussen roken en haute couture, roken veel jonge
vrouwen.

Judith
Mackay, adviseur van de World Lung Foundation, zegt dat Aziatische vrouwen in het bijzonder doelwit zijn van de
industrie omdat de regio veel ontwikkelingslanden telt met
snelgroeiende economieën en een omvangrijke populatie jonge vrouwen.

“In
deze landen wordt de advertentiestijl uit de jaren vijftig gehanteerd
– roken wordt neergezet als cool en sexy voor jonge vrouwen.”

Volgens
een rapport uit 2010 van het George Institute of Global Health woont
30 procent van alle rokers in de wereld in Azië en de Stille Oceaan.
India en China leveren een grote bijdrage aan dit cijfer.

Bron: Curbing
Tobacco Use – One Step Forward, Two Steps Back

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!