BDW: Game Over (of de eenmans-verontwaardigingsindustrie)

BDW: Game Over (of de eenmans-verontwaardigingsindustrie)

woensdag 1 april 2015 13:13
Spread the love

Ik heb in een vorige
blog
toegegeven dat ik de Terzake-aflevering met BDW niet helemaal
heb gezien, je weet wel, die van vorige maandag, waarin hij nog eens
heel duidelijk kwam maken dat hij het zogenaamde falen van de
multicul, zoals hij het in de vergaderzaal en in toespraken noemt, in
geen geval wou afschuiven op eventuele fouten of tekortkomingen van
De Gewone Vlaming. De ultrarechtse (potentiële) achterban zou uit
zijn vorige uitleg (2 dagen ervoor) kunnen begrepen hebben dat de
migrant niet helemaal zelf verantwoordelijk is voor het racisme en de
discriminatie die zijn deel zijn. Dat kwam BDW even rechtzetten op de
nationale omroep. Hij kwam man en paard noemen.

De multicul is
mislukt omdat immigranten in het algemeen en Berbers in het bijzonder
van de ‘verkeerde soort’ waren. De ‘verkeerde soort’! Gesloten
gemeenschappen. Komen opvallend veel voor in slechte statistieken.
Ons racisme – hoewel sterk te veroordelen – is een natuurlijke,
begrijpelijke reactie. Ze heeft betrekking tot de natuur van die
‘verkeerde’ immigranten. Dat bedoelen de N-VA’ers, neem ik aan, als
ze zeggen dat racisme relatief is. Dat het betrekking heeft op iets
anders. Niet causaal, per se, maar wel in directe relatie met. De
onderliggende gedachte is: mensen zijn van nature xenofoob. Berbers
en andere ‘verkeerde’ immigranten doen niet genoeg om onze xenofobie
te milderen. Ze doen niet genoeg om onze vooroordelen weg te nemen.
Integendeel, ze lijken ze te bevestigen door vast te houden aan hun
taal, hun gewoontes en religie. Ze leven in gesloten gemeenschappen.

Net zoals
(Chassidische) joden overigens. Diezelfde argumenten werden overigens
eeuwenlang tegen joden gebruikt in Europa. Alle pamfletten uit de
jaren dertig en veertig van nationalistische partijen in heel Europa
onderstreepten de andersheid, de geslotenheid en de minderwaardigheid
van joden. Nooit meer oorlog, zeiden we in 1918. Wir haben es nicht
gewusst
, luidde het in 1945. Alleen een blinde ziet niet wat er
gaande is. Altijd opnieuw hetzelfde verhaal. Geen simpel verhaal,
maar wel altijd hetzelfde. Op metaniveau strijden megalomanen om meer
geld/macht/land, terwijl de massa zot gemaakt wordt met nieuws,
politiek, religie, dogma’s en andere indoctrinatie en anderzijds
afgeleid wordt door diezelfde indoctrinatie, maar ook door brood en
spelen. En ondertussen zo hard mogelijk ‘normaal’ wil zijn.

Of Hitler een racist
was, of BDW een racist is, het doet er niet toe. Wat ze (niet) zeggen
en (niet) doen, dát is belangrijk. Heeft hij met zijn uitspraken
minachting getoond voor 1 specifieke, identificeerbare groep mensen?
Ja. Door dingen te zeggen zoals ‘we hebben de verkeerde soort
migranten naar hier gehaald’. Wat hij er voor de rest aan toevoegt,
de zogezegde nuances, heeft verder weinig belang. Als je je laat
‘ontglippen’ dat Berbers de ‘verkeerde migranten’ waren, kan je nog
zoveel ‘nuanceren’ en racisme ‘absoluut afkeuren’ en roepen dat je
alleen maar feiten citeert en als dat niet meer mag, dat is het fini
met de democratie, feit is dat je een racistisch discours bezigt. In
jouw ogen, Bart, misschien maar een stukje politieke stratego, maar
het zijn zware woorden. Racistische woorden. Discriminerende,
verdelende uitspraken in een racistisch discours.

Maar je vraagt mij,
Bart, in De Morgen, om je nuanceringen onder de loep te nemen. Om je
uitleg helemaal te beluisteren. Ik ga dat niet doen, Bart, en niet
omdat ik, zoals een ‘typische linkse pamperaar’ de feiten niet onder ogen
wil zien vanwege politieke correctheid, Bart, maar wel integendeel. Ik word er alleen zo moe van. En slechtgezind. Niet dat je onzin
uitkraamt, of toch niet altijd, maar de toon, de teneur en de inhoud
van je boodschappen zijn dreigend, bitter en vijandig. De boodschap
is simplistisch, eenzijdig en vaak arrogant. De onderliggende
boodschap is beangstigend. De houding is Jan Zonder Vrees. De
verklaring is de gebelgde Vlaming. De bron van politiek is de
onderbuik en de uitleg appelleert aan het ongrijpbare gezonde
verstand. Expliciet. Het benoemen van de dingen is het luchten van de
onderbuik van de Vlaming, al decennia opborrelend, echoënd op
speelplaatsen, parochiezalen, logefeestjes en overal, overal, waar de
meisjes zijn. Bovenal begrijp ik – en jij eigenlijk ook, hoop ik –
dat de waarheid niet bestaat en nooit als dusdanig benoemd kan
worden. Meer nog dan racisme is de waarheid namelijk relatief en kan
ze bovendien niet ingeroepen worden om uitspraken als de jouwe te
legitimeren.

Het eierdopje als thinking hat

Het is erg pijnlijk
om een burgemeester te hebben die zulke uitspraken doet en zich daar
niet voor verontschuldigd. Pijnlijk omdat de grens zo ver is
opgeschoven. Wat ik vroeger enkel op café en op straat hoorde, wordt
nu op tv gezegd door de invloedrijkste politicus van Vlaanderen, van
België wellicht. Dezelfde man die geen tijd heeft voor de Knack,
vrouw of kinderen, maar wel een paar uur voor een interview voor een
schoenenmerk
, waarin hij ook nog eens expliciet naar het comfort van
de schoenen verwijst, mét naam. Nou, nou.

Hij heeft in elk
geval een week tijd genomen om na te denken over zijn uitspraken in
Terzake. Hij heeft daarvoor zijn Calimero-dopje als thinking hat
gebruikt. Alweer, ja. In De Morgen (bron HLN) gooien ze er als opener een dreigement van BDW in, waarmee hij zichzelf als
potentiële martelaar van de politieke correctheid afschildert:

“Als
ik veroordeeld word, is het game over.”
En een beetje verder: “Als ik hiervoor word veroordeeld,
waarom zou ik dan nog aan politiek doen? Als er een verbod op de
feiten en een taboe op de waarheid rust?”

Zo kennen we hem. Is
het een feit, BDW, dat Berbers de ‘verkeerde’ immigranten waren? Is
dat een waarheid? Ik dacht het niet.

De Morgen: “Hij
blijft erbij dat hij in het interview met Terzake, waarin hij de
omstreden uitspraken deed, niets fouts heeft gezegd. “Zelfs
niets controversieels. Niemand heeft me daar die avond of de dag erna
op aangesproken. Pas nadien is de verontwaardigingsindustrie op volle
toeren gaan draaien.””

De verontwaardigingsindustrie nog wel. Ik word hier zo moe
van. Ik ken geen Aziaat die klaagt over discriminatie en of racisme,
dus Aziaten hebben daar geen last van. 24 uur lang heeft niemand mij
persoonlijk erop geattendeerd dat ik racistische uitspraken heb
gedaan, dus was er niemand die er aanstoot aan heeft genomen. 

Wel, Bart,
persoonlijk was ik na het horen van je uitspraken serieus van slag.
In shock een beetje. Als je me je gsm-nummer geeft, wil ik je de volgende keer gerust bellen als ik aanstoot neem aan één van je uitspraken.

DM: “Er is er
eentje beginnen te huilen en tegen ‘s avonds huilden alle wolven in
het bos met die ene mee”

Een rechtstreekse,
zij het laffe, aanval op Abou Jah Jah. Een onrechtstreekse aanval op
iedereen die Barts uitspraken veroordeelt door ze in Abou’s kamp te
steken, met hem als leider en ‘instigator’. Doorzichtig, maar werkt
altijd. Een variatie van dat thema was de nationale betoging vorig
jaar: de 120000 betogers die werden doodgezwegen door de N-VA en de
200 oproerkraaiers die hun plaats innamen. Een betoger werd een
oproerkraaier, een sympathisant moest zich verantwoorden voor geweld
zoals een moslim voor de daden van IS. Nu probeert Bart te zeggen dat
niemand zich roerde behalve Abou JJ, want natuurlijk klinkklare onzin
is. Volgens dezelfde retorische truuk, filosofische denkoefening maar
vooral logische onzin als bij de niet gediscrimineerde Aziaat (wat ik
niet ken of heb meegemaakt, bestaat niet, ook al weet ik dat het wel
bestaat). Altijd hetzelfde. 

“Herbekijk het
integrale interview in Terzake, luister naar de toon die ik heb gezet
en naar de nuances die ik heb aangebracht. Wie dat doet, hoort meteen
dat ik geen slechte bedoelingen had. Dat ik alleen de vinger op de
wonde heb gelegd en mijn bezorgdheid heb uitgedrukt. Het zijn slechte
verstaanders die hier moedwillig munt uit slaan.”

Ik twijfelde nog,
Bart, om het te bekijken. Maar ik heb er werkelijk geen zin in. Ik
heb al uitgelegd waarom. Daarenboven heb ik al meer dan genoeg van je
geschriften gelezen en naar je woorden geluisterd. Dat er een paar feiten in
je betoog zitten, dat zal wel. En nuances. Maar ik weet wel zeker dat
als ik dat zou doen, luisteren naar je toon en de nuances, dat ik
níet meteen ga horen dat je geen slechte bedoelingen had, zoals je
belooft. In jouw megalomane hoofd denk je wellicht dat je als
burger’vader’ de tough love kaart kan spelen die jouw ideologische
invloeden aanhangen. Maar dan moet je als vader wel je kind graag
zien. Niet zeggen dat hij een ongelukje was, niet gewenst. Verkeerd.

“Misschien was ik
beter minder specifiek geweest. Misschien.” Dichter dan dit zullen
we nooit komen bij wijze van verontschuldiging. Bart zal zich nooit
verontschuldigen. Nooit. Voor geen enkele uitspraak. Geen enkele
N-VA’er trouwens. Alleen als het politiek écht moet. Maar daar moet
je tegenwoordig blijkbaar wel een pak meer doen dan reclame maken
voor een schoenenmerk, gemeenschappen schofferen en racisme
vergoeilijken.

Niet half zo racistisch

DM: “Maar wat ik
over de Berbers heb gezegd, is niet half zo racistisch als wat de
burgemeester van Leuven ooit gezegd heeft over asielzoekers die als
meeuwen op een stort neerstreken of Ghanezen die hier landden met het
adres van het OCMW in hun achterzak. Het is niet half zo
stigmatiserend als wat de burgemeester van Gent heeft gezegd over de
normen, de waarden en de gebruiken van de Bulgaarse Roma in zijn
stad.”

Ook een klassieker.
Precedenten van politieke tegenstanders bovenhalen. Volledig
irrelevant natuurlijk. Gemakkelijk met het door rechts zo geliefde
gezond verstand aan te tonen hoe zwak zo’n argument is: Een
moordenaar zal nooit kunnen vrijgepleit worden door te verwijzen naar
een andere moordenaar – hoeveel moorden de andere heeft gepleegd,
of het feit dat ze gruwelijker waren dan die van de ene is compleet
irrelevant. Gek genoeg benoemt hij zijn uitspraak wel als een
racistische uitspraak, al vond hij ze maar half zo racistisch als die
van Tobback.

Neen, Bart, ik ga
niet nog eens aan je lippen hangen om naar je ‘nuances’ te luisteren.
Ik heb je strafste quotes gehoord en gelezen. Die liegen er niet om.
Jij zegt: “Het zijn slechte verstaanders die hier moedwillig munt
uit slaan” Ik zeg: het zijn moedwillige luisteraars die hier geen
graten in zien. Nog één keer, als je zegt dat Berbers onze overheid
wantrouwen en van de ‘verkeerde soort immigranten’ zijn, dan valt dat
niet te interpreteren, noch te beschouwen als een weergave van feiten of waarheid. Het kan ook niet ‘slecht verstaan’ worden.
Slecht aankomen wel.

Zolang jij je
verontschuldigingen niet aanbiedt, ga ik niet naar de nuances van
jouw waarheid luisteren, Bart. Dat maakt van mij niet per se een
slechte verstaander. Wel een vermoeide luisteraar die het beu is. Beu
dat je niet intellectueel wordt aangepakt op je uitspraken en
denkfouten, terwijl dat 1 van je stokpaardjes is, zoals nog eens
bleek in je ‘interview’ in het vodje van de schoenenfabrikant. Ik
vraag met aandrang om ermee op te houden, Bart. Er is nog hoop. Laat
ons met rust en ga eens bezinnen. Het is nog niet te laat. Game Over? Graag.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!