Opinie -

Brief van een burger aan haar medeburgers

"Allemaal zijn wij slachtoffer van de huidige overheidsmaatregelen. Onze kinderen omdat besparingen op kinderopvang en onderwijs hun ontwikkeling fnuiken, onze jongeren omdat ze nog voor ze een eerste job kunnen bemachtigen in de armoede worden gestort, onze werkzoekenden omdat ondanks een chronisch gebrek aan vacatures zij de schuld krijgen van hun gebrek aan werk, onze bruggepensioneerden die na 40 jaar dienst worden opgeroepen voor het werklozenleger."

donderdag 26 maart 2015 12:19
Spread the love

Beste mensen, 

Onze overheden moeten besparen, zo beweren onze politici. Onze begroting gaat in het rood, de overheidsschuld is te hoog.

Dat komt omdat onze sociale voorzieningen te duur zijn, omdat te weinig mensen te weinig werken en te snel op pensioen gaan.

Deze overheid zet ons daarom het mes op de keel. Ze bespaart op onderwijs, kinderopvang en wachtuitkeringen. Ze stuurt bruggepensioneerden met 40 jaar dienst terug de arbeidsmarkt op, schrapt jongeren van de lijst en pakt mantelzorgers hardhandig aan.

Wij burgers hebben jaren boven onze stand geleefd en nu moeten we de prijs betalen, er is geen alternatief. Aldus de overheid.

Alleen klopt dit niet.

Beursroulette

Onze staatsschuld is niet het gevolg van onze sociale zekerheid. Zeven jaar geleden was België een modelleerling wat schuldenafbouw betrof. We lieten Duitsland, Frankrijk en andere buurlanden ver achter ons. In 2007 bedroeg onze staatsschuld nog nauwelijks 84%.

Dienstencheques bestonden al, de kinderopvang was goedkoper dan nu en meer in handen van de overheid, onderwijs was relatief goedkoop, het inschrijvingsgeld was laag, mensen gingen in SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) veel meer dan nu en ook toen waren er werkzoekenden.

Plots kwam de bankencrisis. Wij hebben de banken gered met ons belastinggeld en dat zorgde voor een gigantische aanwas van onze staatsschuld. Niet onze kinderen die naar de opvang of naar school gaan, niet onze ouderen in de rusthuizen, niet onze mantelzorgers en jongeren maar de banken en de daaraan gekoppelde beursroulette zijn de verantwoordelijken voor die uit de hand gelopen staatsschuld.

In tegenstelling tot Fortis, ING en andere werd het Dexia-dossier niet correct afgehandeld. De bank werd niet ontmanteld en nog ieder jaar storten we miljoenen euro’s in een put die nooit gevuld zal raken.

Kwaliteitsgarantie

De stijging van de staatsschuld is vooral te wijten aan slechte politieke beslissingen. Onze begroting kan echter niet in het rood gaan dus moet deze jaarlijkse aderlating gecompenseerd worden. Dat doet deze overheid op monsterlijke wijze.

Ik, wij staan hier vandaag om ons ongenoegen te uiten. Allemaal zijn wij slachtoffer van de huidige overheidsmaatregelen. Onze kinderen omdat besparingen op kinderopvang en onderwijs hun ontwikkeling fnuiken, onze jongeren omdat ze nog voor ze een eerste job kunnen bemachtigen in de armoede worden gestort, onze werkzoekenden omdat ondanks een chronisch gebrek aan vacatures zij de schuld krijgen van hun gebrek aan werk, onze bruggepensioneerden die na 40 jaar dienst opnieuw worden opgeroepen om het werklozenleger te vervoegen.

Allemaal onder het motto “er is geen alternatief”, maar dat is er wel.

Jaarlijks genereren wij Belgen een BBP (bruto binnenlands product) van 508 miljard euro. Dat is meer dan het dubbele van pakweg Finland. De Finnen krijgen daarvoor één regering, 200 parlementsleden, 12 ministers, gratis kwaliteitsvolle opvang, gratis onderwijs tot en met de universiteit, de hoogste sociale mobiliteit ter wereld, een arbeidsmarkt die in de eerste plaats de mens vooropstelt met schoolbelcontracten en aangepaste tewerkstelling voor ouderen.

Vandaag hebben we in België kinderopvang die geen kwaliteitsgarantie biedt en voor velen onbetaalbaar wordt, onderwijs dat de socio­-economische kloven tussen kinderen uit hogere en lagere milieus bestendigt en uitdiept tot ravijnen, een arbeidsmarkt waar jongeren, ouderen en ouders zich in ontelbare bochten moeten wringen om werk en privé combineerbaar te houden, verstrikt in tijdrovende files, tijdelijke jobs of een eindeloze stroom overwerk. 

Economische meerwaarde

Er is wel degelijk een alternatief, dames en heren, en dat alternatief hangt in de eerste plaats samen met politieke keuzes.

Vandaag wijzen wij onze 6 regeringen, onze 620 parlementsleden en onze 54 ministers op hun plichten. In ruil voor uw uitkering, dierbare politici en parlementsleden, vragen wij, neen, eisen wij dat u met ons belastinggeld het hierna volgende voorziet.

Rechtvaardige fiscaliteit met een vermogensbelasting en sociaal correcte taxshift menswaardige duurzame jobs waar combinatie werk en gezin weer mogelijk wordt en niet als zonde wordt beschouwd.

Betaalbare kwaliteitsvolle kinderopvang, geen eliteonderwijs maar degelijk onderwijs toegankelijk voor iedereen, een structurele aanpak tot verhoging van de sociale mobiliteit, een waardige oude dag ook voor mensen in zware beroepen en nachtarbeid, een degelijk mobiliteitsplan en vooral ook in de winter licht en warmte.

En wij verdienen dit, mensen !!!!

België heeft de hoogst geschoolde arbeiders ter wereld met de hoogste productiviteit en een sociaal vangnet dat ons als enige land in Europa met beperkte gevolgen door de crisis heeft geleid. Wij werken hard genoeg, wij maken genoeg winsten, wij draaien genoeg overuren, wij verdienen ook kwaliteitsvolle kinderopvang, gratis onderwijs, mensvriendelijke jobs en een degelijk pensioen en wij verdienen dat letterlijk want wij zijn diegenen die werken, die economische meerwaarde produceren en winst genereren.

Transparante fiscaliteit

Het is dus aan u, politici, om keuzes te maken, die winsten hier te houden, harder en langer te werken maar vooral meer. Werken aan degelijke infrastructuur voor onze energietoevoer, onze mobiliteit en
onze scholen, wat ineens de 80.000 beoogde jobs oplevert en één
gestroomlijnde administratie die bedrijven aantrekt in plaats van
afschrikt zodat er opnieuw echte, werkbare jobs onze richting uitkomen.

Maar boven alles een eerlijke, transparante fiscaliteit, waar rijken geen rechten afkopen, waar kleine
ondernemingen worden gesteund in plaats van gestraft, waar geld wordt gezien als
een middel ten dienste van de mens en niet omgekeerd. 

Want
onthoudt, lieve mensen, deze overheid noemt zichzelf liberaal maar voor
een echte liberaal staat de mens centraal, niet het kapitaal.

take down
the paywall
steun ons nu!