Een brief vanop de Grote Markt – 25/03/2015

Een brief vanop de Grote Markt – 25/03/2015

woensdag 25 maart 2015 23:09
Spread the love

Beste Bart De Wever,

Vanavond was ik één van de burgers die voor ’t Schoon Verdiep
mijn mening wou uiten. Want onze meningen komen niet overeen. Dit is geheel
normaal in een democratie, maar tegenstemmen moeten elkaar horen en niet
onderdrukken.

Hoe komt het dat de macht van het getal vanavond zo werd
neergedrukt? De meerderheid van de sympathisanten op de Grote Markt vanavond is
uit eigen ongenoegen met de gang van zaken op straat gekomen. Deze stem zo
indrukken, daar stuit u ons, de publieke opinie maar fundamenteler de gehele
democratie mee tegen de borst.

De fundamenten waar onze voorvaderen zo hard voor gevochten
hebben, keert u nu op één avond de rug toe. De vrije meningsuiting én de
democratie zet u in hun blootje. Dit doet me denken aan eerdere doemscenario’s
uit onze Europese geschiedenis. Daarnaast gebruikt u de kracht van onze
samenleving, namelijk diversiteit, tegen zichzelf. Moeten we niet starten met
een positief verhaal te vertellen?

Naar mijn aanvoelen zijn verschillende burgerinitiatieven
sterk bezig met het positieve verhaal van onderuit te laten horen. Dit is waar
we als samenleving voor willen gaan, een gemeenschappelijk verhaal. De
polarisaties die u uw afgelopen legislatuur heeft opgesteld zoals de Walen, de
sossen en nu de Marokkaanse gemeenschap*, deze polarisatie dreigt zich nu tegen
u te keren. De polarisatie is Bart De Wever tegenover de democratische burgers.

Het onrechtmatig behandelen en uit de hand gelopen
machtsvertoon van vanavond heeft mij diep geraakt. Ik was tot voor kort naïef
en goed gelovig dat mijn overtuiging voor rechtvaardigheid mij ver ging
brengen. Die illusie is vanavond weer een stukje meer de kop in gedrukt. Het is
jammer dat je als eerlijke rechtvaardige burger niet meer op kan tegen de macht
van de politie én de macht van de politiek. Maar gedwee zal ik niet volgen wat
u mij opdraagt, daar mag u van op aan.

Tot slot, die GAS-boete. Waarom krijgen mensen die op een
vreedzame en democratische manier hun stem laten horen een financiële sanctie? Waarom
kan u, als burgervader, vrijuit gemeenschappen beledigen en geraakt u hier
simpel weg mee weg? Waarom krijgt u geen GAS-boete voor verstoring van de
openbare orde? U en uw uitspraken waren tenslotte de aanleiding van dit
gebeuren. Ik ben dan ook bereid mijn GAS-boete aan u te doneren! Omdat u ze
meer verdient dan ik.

Vriendelijk groeten,

De Burger van op de Grote Markt.

take down
the paywall
steun ons nu!