‘Antwerpen verdient een burgemeester die racisme aanpakt’

“Racisme is relatief”: N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever loog er gisteren niet om in Terzake. Bovendien viseerde hij specifiek mensen met Noord-Afrikaanse roots. Op de sociale media gonst het sindsdien van de verontwaardigde reacties. Ook heel wat sociale en culturele organisaties veroordelen zijn uitspraken.

dinsdag 24 maart 2015 15:17
Spread the love

Net op
het moment dat het initiatief #dailyracism van filosoof en activist Bleri
Lleshi getuigenissen over racisme verspreidt via de sociale media, zegt Bart De
Wever in Terzake dat racisme te makkelijk wordt ingeroepen als excuus voor het
eigen falen. Mensen van Noord-Afrikaanse afkomst moeten het ontgelden: “Vooral Berbers. Dat zijn zeer
gesloten gemeenschappen, met een wantrouwen tegenover de overheid.” En
ook: “We hebben de verkeerde soort migranten massaal toegelaten en kansarmoede
geïmporteerd.” 

Blind

Heel wat
antiracistische activisten lieten hun ongenoegen over deze uitspraken al
blijken via sociale media. Maar ook sociale bewegingen en organisaties roeren
zich. Ilse Hacketal, directeur van Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad: “Welke projecten we ook opzetten in
de stad, telkens komt het thema van discriminatie en racisme naar boven.
Tijdens straatfeesten, in buurthuizen, enzovoort. We willen niet blind zijn
voor de effecten die de dagelijkse uitsluiting en racisme hebben op een groot
deel van de Antwerpse bevolking.”  

“In de
stad waarin wij actief zijn, en waar een grote Tamazight-gemeenschap woont, is
er een burgemeester nodig die duidelijk stelling inneemt tegen dit racisme,
die verzoenende taal spreekt, die radicale maatregelen presenteert om
discriminatie en racisme uit te roeien,” voegt ze er nog aan toe. 

Stigmatiseren

Ook de
burgerbeweging Hart Boven Hard neemt stelling in. “De uitspraken van De Wever versterken het verhaal van ‘zij’ versus ‘wij’. Ze wijzen een bepaalde bevolkingsgroep
met de vinger. Ze zaaien verdeeldheid tussen de juiste en de ‘verkeerde
soort migranten’. Ze stigmatiseren één bepaalde groep,  alsof dat dan geen racisme meer zou zijn.” 

“Diversiteit is een realiteit. Samen willen we
gaan voor een samenleving waarin iedereen zijn plaats heeft en krijgt vanuit
gelijkwaardigheid. Van ‘wij’ tegen ‘zij’ naar ‘onze’ samenleving. Omdat de
toekomst pas begint waar racisme, discriminatie en gevaarlijke tendensen als
islamhaat of antisemitisme stoppen.”

Toepasselijk

De Borgerhoutse volksschouwburg De Roma is
verontwaardigd: “Beste Bart, wist je dat Berber ‘vrije mens’ betekent?”, klinkt
het. “Wij zijn er net in geslaagd een Amazigh-Festival te organiseren rond en
samen met deze ‘gesloten gemeenschap’. Jokke Schreurs en Abdelkader Zahnoun
brachten er de toepasselijke voorstelling De Taal Van Berbers Heeft Geen Woord
Voor Grenzen
. Daar moet je misschien eens over nadenken…”

Daarnaast laat de vakbond van zich horen. Bruno Verlaeckt, voorzitter van de ABVV Algemene Centrale Antwerpen/Waasland: “Dit is weer meer van hetzelfde. De VRT geeft De Wever een vrije tribune om te doen waar hij sterk in is. Namelijk zonder tegenspraak mensen tegen elkaar opzetten en de schuld op de ‘anderen’ steken: Vlamingen tegen Franstaligen, werkenden tegen werklozen, rijken tegen armen. In dat rijtje duikt dan nu de (hardwerkende) Aziaat op tegen de andere allochtonen die racisme zelf zouden veroorzaken.”

Morgenavond, woensdag 25 maart, vindt er op de Grote Markt in Antwerpen een Sit In plaats ‘Tegen het anti-Berbers racisme van De Wever’.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!