Tijgermug (Aedes albopticus), overdrager van het West-Nijlvirus (WikiMedia Commons)

Klimaatopwarming brengt tropische ziektes naar EU

Tropische ziektes die door muggen of andere insecten worden overgedragen, waaien over naar Europa. De klimaatverandering zit daar voor veel tussen, volgens Engelse gezondheidsdeskundigen in een pas verschenen rapport.

maandag 23 maart 2015 16:54
Spread the love

Malaria in Griekenland, het West-Nijlvirus in Oost-Europa en chikungunya in Italië en Frankrijk.
Deze tropische ziektes werden de afgelopen tien jaar uitzonderlijk
ook in onze contreien gesignaleerd. Twee Engelse
gezondheidsdeskundigen van Britse regionale overheidsdienst Public
Health England berekenden een belangrijke toename van virussen in
Groot-Brittannië en de rest van Europa de komende decennia.

Ze onderzochten het voorkomen van onder
meer het denguevirus en het West-Nijlvirus, dat wordt overgebracht
door geïnfecteerde tijgermuggen (Aedes albopictus). Dengue wordt overgedragen
door de denguemug (Aedes aegypti). Eén prik van dit beestje kan
leiden tot levensbedreigende hoge koortsaanvallen en bloedingen. Een
vaccin voor deze ziekte is er nog steeds niet.

Bedreiging voor Europa

Een rapport over dit probleem
verschijnt in het medische tijdschrift The Lancet, kort na de
waarschuwing van de VN in december 2014 dat met name dengue een
serieuze bedreiging vormt voor grote delen van Europa en de
berggebieden in Latijns-Amerika.

Zowel het VN-rapport als deze recente
studie zeggen dat de winters in deze streken nu nog te koud zijn om
larven en eitjes van de denguemug te laten overleven, maar de
stijging van de globale wereldtemperatuur kan ertoe leiden dat dit
verandert. De Engelse experten, die dit rapport opstelden, zeggen dat
bij een stijging van de temperatuur met twee graden Celsius de
geografische verspreiding van de denguemug met 30 procent kan
toenemen tegen 2030.

Onderzoeker Steve Leach stelt dat de
klimaatverandering een belangrijke factor is die voor een bredere
verspreiding van dengue kan zorgen. Andere factoren die meespelen
zijn socio-economische ontwikkeling, migratie, verstedelijking en de
verandering in de manier waarop we land gebruiken.

De deskundigen onderzochten onder meer
zeehavens, vlieghavens en ook tankstations langs de snelweg op sporen van geïnfecteerde muggen. Onder meer ingevoerde autobanden
blijken een ideale voedingsbodem voor de muggen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!