(foto: Roarmag.org)

Studenten London School of Economics: “Waarom wij de universiteit bezetten”

Studenten van de London School of Economics bezetten een conferentieruimte in de administratieve hoofdzetel van de universiteit. Ze voegen zich bij het oplaaiende verzet tegen de neoliberale universiteit. Hieronder lees je de boodschap van de bezetters.

donderdag 19 maart 2015 16:14
Spread the love

Wij houden de Vera
Anstey Suite bezet, de centrale vergaderzaal van de administratieve
zetel. Wij eisen een verandering van het onderwijssysteem.

De London School of
Economics (LSE) is het voorbeeld bij uitstek van een neoliberale
universiteit. Net zoals in andere universiteiten wordt een model
geïmplementeerd dat gekenmerkt wordt door privatisering,
winstmaximalisering en bureaucratisering. Het zorgt ervoor dat
studenten schulden moeten aangaan om te kunnen studeren en reduceert
de universiteit tot een diplomafabriek. Studenten zijn consumenten
geworden.

LSE is het model geworden waaraan andere Britse en
internationale universiteiten zich spiegelen. Een gigantische
schuldenlast, marktgestuurde kwaliteitsparameters en de
ondergeschiktheid aan private belangen hebben ons ideaal van de
universitaire vorming ondergraven.

Wij willen een onderwijs dat bevrijdend is – waaraan niet noodzakelijk een prijs wordt
geplakt. Wij willen een universiteit die geleid wordt door studenten,
docenten en personeel.

Wanneer de universiteit een bedrijf
wordt, dan verandert het karakter van het studentenleven compleet.
Wanneer een universiteit meer bekommerd is om zijn imago,
marktpositie of ‘toegevoegde waarde’ van de uitgereikte diploma’s,
dan is de student niet langer een student. De student wordt een
product en onderwijs wordt een commerciële dienst. Voor een
instituut dat louter op winst gericht is, worden geïnstitutionaliseerd seksisme en
racisme, of de werkcondities van personeel en docenten, gewoon
vervelende nevenkwesties.

Wij voegen ons bij de bestaande strijdbewegingen in het Verenigd
Koninkrijk, Europa en de wereld die dit systeem verwerpen. Een
systeem dat niet alleen ons onderwijs maar de hele samenleving
transformeerde. Of het nu om de bezettingen in Sheffield, Warwick,
Birmingham of Oxford gaat, of de door studenten overgenomen
universiteit van Amsterdam: studenten maken overal duidelijk dat ze
het bestaande systeem niet langer aanvaarden.

We staan niet
alleen in deze strijd.(foto: Roarmag.org)

Onze eisen

Met deze bezetting willen we een open, creatieve
en vrije ruimte creëren. Een ruimte waarin iedereen kan deelnemen
aan het opbouwen van een nieuwe direct-democratisch,
niet-hiërarchisch en algemeen toegankelijk onderwijs: de Vrije
Universiteit Londen.

Deze ruimte zal vormgegeven worden door workshops,
discussies en vergaderingen te organiseren waarin ideeën vrij kunnen
circuleren. Kennis is geen commercieel product, maar een waarde op
zich. Al is het maar binnen deze beperkte ruimte en voor een korte
periode: wij willen bewijzen dat onderwijs gratis en algemeen
toegankelijk kan zijn.

Deze bevrijde ruimte moet een ruimte zijn
waarbinnen open kan gediscussieerd worden over de richting waarin het
onderwijssysteem evolueert. We willen benadrukken dat deze discussie
niet enkel dient gevoerd te worden onder studenten. We moedigen de
aanwezigheid van zowel docenten als personeel ten zeerste aan.

Onze strijd is gebaseerd op de principes van
gelijkheid, directe democratie, solidariteit, wederzijdse zorg en
ondersteuning. Dit zijn de eisen waarrond we de discussie willen
organiseren en vormgeven:

1) Een gratis en algemeen toegankelijk onderwijs
dat niet langer eenzijdig gericht is op winstmaximalisatie

 • We eisen dat het management van LSE lobbyt bij de regering om het
  inschrijvingsgeld voor binnen- en buitenlandse studenten te schrappen.

2) Arbeidsrechten

 • In solidariteit met het personeel van LSE eisen
  we echte jobzekerheid, een einde van flexibele contracten, faire
  lonen en drastische reductie van het loonverschil tussen de
  verschillende werknemers van LSE.

3) Een oprecht democratische universiteit

 • We eisen een studentenraad die verkozen wordt door
  de studenten en het personeel, een studentenraad die beslist over hoe
  de universiteit wordt bestuurd.

4) De-investeren

 • We eisen dat LSE iedere vorm van samenwerking
  stopzet met instituten die betrokken zijn bij oorlogen, militaire
  bezettingen en de vernietiging van deze planeet. Dit houdt de
  onmiddellijke stopzetting in van investeringen in bedrijven die
  inzetten op fossiele brandstoffen of het Israëlisch regime steunen.

5) Bevrijding

 • We eisen dat het LSE een zerotolerancebeleid
  instelt ten aanzien van seksuele aanranding.
 • We eisen dat het LSE de Counter Terrorism Bill
  niet toepast. De Counter Terrorism Bill criminaliseert politieke
  actie en stigmatiseert moslims binnen deze instelling.
 • We eisen dat de politie niet langer toegang
  krijgt tot deze campus.
 • We
  eisen dat LSE een bevrijde ruimte is waarin geen enkele plaats
  meer is voor racisme, validisme, homofobie, transfobie en religieuze
  discriminatie.
 • We eisen dat LSE de oude ethische code
  in ere herstelt door deze code juridisch bindend te maken.
 • We eisen dat LSE de veiligheid en
  gelijkheid van internationale studenten garandeert. We willen komaf
  maken met de precaire legale status van deze studenten en willen
  een volledige integratie van buitenlandse studenten in de nieuwe,
  vrije universiteit.

De oorspronkelijk Engelstalige versie van deze tekst vind je op Roarmag.org

take down
the paywall
steun ons nu!