Het gaat om meer dan de overheidsbonden

Het gaat om meer dan de overheidsbonden

donderdag 19 maart 2015 13:52
Spread the love

Vandaag hebben de vakcentrales van de overheidsdiensten
actie gevoerd. Klassiek bij syndicale acties binnen één of meer centrales gaat
het om een conflict tussen werkgever, hier de overheid, en de werknemers.

Vandaag is het duidelijk dat het om veel meer gaat. De
huidige regering kiest immers voor een sociaal model dat net het
tegenovergestelde is van wat wij tot op heden kenden.

De rechtse regering wil een kleine wendbare overheid. Klein
is goedkoop en wendbaar is flexibel zonder al te veel inmenging van de
syndicaten. Volgens Bart Van Het Schoonverdiep is een overheidsbeslag van om en
bij de 50% onaanvaardbaar. Moest hij er de onrechtstreekse tewerkstelling via
de gemeenschap in rusthuizen en infrastructuurwerken via een openbare
aanbesteding bijrekenen, hij zou van zijn stoel vallen. Want dat zitten we gauw
aan 65%.

Zelf heb ik geen probleem met een groot overheidsaandeel in
onze economisch bestel. Integendeel, de overheid zorgt ervoor dat in vele gevallen
het enge marktmechanisme wordt uitgeschakeld zodat iedereen de diensten krijgt
die nodig zijn voor een betaalbare prijs. Graag leg ik de nadruk op “iedereen”
en” betaalbaar”.

Eerste minister Bart De Wever (ere wie ere toekomt) zou
maar al te graag de markt haar rol laten spelen en dit in domeinen waar ze niks
te zoeken heeft, treinverkeer, post, zorg, onderwijs,…

Een kleine overheid doet de behoeften van de bevolking en
van vooral het gewone volk niet minderen, die blijven dezelfde, een inperking
van de overheid stuwt de mensen die het kunnen betalen richting privaat.

Vandaar dat ik het spijtig vond dat de overheidsactie van
vandaag geen zichtbare aanwezigheid
kreeg van de andere centrales.

take down
the paywall
steun ons nu!