Erik D, SEED ACT

SEED ACT – de documentaire

Seed Act is een documentaire over mensen die vrije zaden verdedigen. Dat zijn zaden die door eender wie kunnen worden gereproduceerd en niemands privé-eigendom zijn. SEED ACT is een low-budgetproductie. Het team is nog op zoek naar extra bijdrages om de documentaire af te werken.

dinsdag 17 maart 2015 09:50
Spread the love

Een inspirerend verhaal over mensen die zaden bewaren en verdedigen

In
de wereld van vandaag, verstikt door strakke wetgevingen die grijpgrage
multinationals en hun intellectuele eigendomsrechten bevoorrechten ten
opzichte van het aloude en sacrale recht zelf vrij te zaaien, oogsten en
zaden te ruilen, is het telen van je eigen zaaigoed een politieke daad
geworden.

Toch
vinden we in de marges van onze samenlevingen, in allerlei verschillende
contexten, moedige activisten en enthousiastelingen, paraat om vrije
zaden te beschermen. SEED
ACT bestaat uit een achttal verschillende scènes, acts, die ons elk
afzonderlijk een inkijk geven in de manieren waarop deze mensen en
organisaties in verschillende Europese landen zich inzetten voor vrij
zaaigoed. Mensen die niet bang zijn voor de voortschrijdende
criminalisering rond zaden, maar geloven dat deze wonderlijke
levensdragers gemeengoed moeten blijven.

SEED
ACT wil actief bijdragen aan deze strijd, door de inspiratie en het
enthousiasme van echte mensen uit te zaaien, om motivatie en engagement
te laten kiemen bij steeds meer verdedigers van zadenvrijheid. We hopen
dat SEED ACT een horizon kan zijn, waaraan een meer natuurgeorienteerde
en handen-in-elkaar-slaande wereld gloort, een lopend vuur voor
bewuster voedsel en actief burgerschap.
Het SEED ACT-team heeft momenteel voldoende situaties en personages gefilmd om een lange documentaire te maken. Samen met muzikanten van verschillende nationaliteiten zijn ze ook gestart met de creatie van een eigen soundscape voor de film. Ze willen nu van start gaan met de montage en het realiseren van promotiemateriaal, waaronder een website.

Indien ze voldoende financiële middelen vinden dan streven ze ernaar om de documentaire begin van de zomer 2015 te lanceren.

Meer informatie over de film en hoe je kan doneren vind je op INDIEGOGO

take down
the paywall
steun ons nu!