De P2P revolutie: wordt delen het nieuwe bezitten?

Peer to Peer (P2P) initiatieven winnen snel aan populariteit. Maar in welke mate vormen ze een geloofwaardig en wenselijk alternatief voor de huidige economie? Een videoreportage

vrijdag 13 maart 2015 17:37

Volgens
filosoof Michel Bauwens is de omslag naar de P2P economie
van dezelfde orde als het einde van het Romeinse Rijk. Een stelling die De Toekomstfabriek als uitgangspunt neemt voor een verkenning van de
peer-to-peer praktijk. In deze reportage spreken we met Michel Bauwens en gaan we op bezoek bij verschillende P2P initiatieven.

De Toekomstfabriek is een initiatief dat gedragen wordt door negen
organisaties uit het middenveld: Victoria Deluxe, Samenlevingsopbouw
Gent, Kunstencentrum Vooruit, Vrede vzw, Links Ecologisch Forum, ABVV
Oost-Vlaanderen, Beweging.net, Gent-Eeklo, Masereelfonds Gent en Vormingplus Gent-Eeklo. Bedoeling is
een vernieuwende (re)politiserende werking te ontwikkelen die, wars van
elk dogmatisme, van onderuit op wil werken aan een grondige structurele
hervorming van onze samenleving.

Deze reportage is gerealiseerd door de ‘werkgroep P2P’ van de
Toekomstfabriek, met de ondersteuning van Victoria Deluxe vzw en het
EWI. Docwerkers vzw begeleidde de groep bij het opstellen van het script
en verzorgde beeld en montage.

Voor meer informatie surf naar eenanderland.be

take down
the paywall
steun ons nu!