Naturalisaties: het vat is nog niet af

Naturalisaties: het vat is nog niet af

woensdag 11 maart 2015 17:49
Spread the love

Nog 30.931 inwoners met
verblijfsrecht in België die een aanvraag tot naturalisatie hebben
ingediend wachten al enkele jaren op een behandeling van hun dossier. Daar
is de commissie naturalisatie nog enkele jaren mee zoet. Het aantal nieuwe
aanvragen is herleid tot 0, wie wil er nu nog Belg worden op basis van
verdienste in sport, de bankwereld, economie, politiek of wetenschap,
zelfs Depardieu verkiest Rusland en Eden Hazard is al Belg. Of zal men dan
maar de nationaliteit schrappen van wie te weinig verdienste heeft, of te
weinig verdient, of zal men ontdoken belastingen ‘naturaliseren’?

Niets zo moeilijk om doorheen de cijferbrij van Francken, Van Cauter, Smeyers, Jambon en Co het licht te zien. Hoe korter de periode waarop men terugkijkt, hoe beter de ‘resultaten’. Nu zijn de repatriëringen aan de orde: de eerste 2 maanden van 2015 liggen die hoger dan de laatste 2 maanden van 2014 zegt Francken fier, ook al zijn ze in 2014 gedaald tegenover 2013. Intussen is voor iedereen onduidelijk wat nu de telling is van de vrijwillige en gedwongen terugkeer in 2014, vergeleken met de 9.522 in 2013 en de 10.075 in 2012? Sinds de kwalitatief hoogstaande ‘Nieuwsbrief’ van Vluchtelingenwerk Vlaanderen verdween is het zoeken naar accuraat cijfermateriaal. Of kan iemand anders dat bezorgen, liefst in een tijdsperspectief?

De naturalisaties en de reductie van de aanvragen tot 0 brengt Van Cauter en Francken in alle staten van extase, alsof het er wat toe doet hoe en langs welke weg iemand de Belgische nationaliteit verwerft. “Deze personen ‘verdienen’ dus als het ware de Belgische nationaliteit, daar waar ze vroeger veeleer geschonken werd als recht zonder tegenprestatie.” is de commentaar van Carina Van Cauter bij de vermindering van het aantal Belgwordingen van 33.969 tot 25.738 in 2014, vooral als gevolg van de verblijfsvoorwaarde van 5 jaar of het hebben van werk. Zie haar vraag en antwoord van Koen Geens. Maar de tijd zal ook hier haar werk doen. Niet alleen de naturalisatie moet dus ‘verdiend’ worden, ook de gewone Belgwording.
  
DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be

 
Van deze25.738 Belgwordingen zijn er 3.305 naturalisaties
(en niet 3.00 zoals verkeerdelijk vermeld staat in de cijfers van
Van Cauter), dwz oude aanvragen die in 2013 door de naturalisatiecommissie
werden behandeld. Dat zijn een goed stuk minder gunstige beslissingen dan
de 8.122 van 2012 maar niet zo ver onder de aantallen van 2012,
2011 en 2010 en hoger dan de 2.121 naturalisaties in 2009. Het
aantal naturalisaties blijft sinds 2009 op een relatief gelijk niveau, ook
als% tav het totaal aantal Belgwordingen. Naturalisatie is van van (vele)
wegen om de Belgische nationaliteit te verwerven. Zelfs in 2006 was ze
maar goed voor 23% van de Belgwordingen, en ook nog eens in 2013, de
andere jaren voor minder dan 15%. Bij de ganse heisa over de naturalisatie
en de verwarring die men in standhoudt tussen de naturalisatie en de
Belgwording kan men zich afvragen of het sop de politieke kool wel waard
is. Tegen het moment dat het naturalisatievat leeg is zal er al een nieuwe
regering aan de macht zijn.

Voor de tabel met naturaliegoedkeurigen per jaar zie

BuG 260.
     
Het aantal gunstige naturalisatiebeslissingen blijf constant tussen de
helft en 2/3. 65% van de aanvragen in 2014 werden gunstig
beoordeeld,70% in 2013, 52% in 2012 en73% in 2011. Dat zal
voor de toekomst niet anders zijn.
  

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 

Het aantal toegekende naturalisaties hangt in
feite af van de ijver van de commissie, en de timing ervan. Dat kan dan
een fors verschil maken, zoals voor de cijfers van 2013 het geval was met
de goedkeuring van 5.042 naturalisaties op 29/01/2013, dat scheelt
een slok op een borrel voor de jaarstatistiek, en het staat dan schoon als
in een volgend jaar weer een ‘normaal’ cijfer gehaald wordt, want dat is
dan meer dan de helft minder, niet door politiek beleid maar door de
data’s van de commissies.

Voor de tabel naturalisatiegoedkeuringen per commissiezitting, zie

BuG 260
   
In de eerste commissievergadering van 2015 zijn er 2.151
naturalisatieaanvragen of 64%
positief beslist van de 3.355 die behandeld werden . Zo blijven er nog 30.931 te behandelen
dossiers over, zo weet Nahima Lanjri te melden als lid van de
naturalisatiecommissie, zie
HLN van 13/01/2015.
  
Het vat is nog niet af

Twee jaar geleden stonden nog 50.000 dossiers in wacht of waren in
voorbereiding, dwz dossiers die door het parket of politie nog dienden
onderzocht. Een goed deel van die achterstand kwam voort uit de Antwerpse
politie of gerechtelijke diensten die gedurende jaren weigerden om deze
onderzoeken te doen en zo het dossier van de aanvragers te vervolledigen.
Maar België is een rechtstaat en zolang een aanvrager voor naturalisatie
z’n dossier niet intrekt zal het door de commissie naturalisaties
behandeld worden en de toegekende naturalisaties in het staatsblad
nominatief gepubliceerd.

Na de eerste commissievergadering met 3.355 behandelde dossier zijn er nog30.931
aanvraagdossiers
voor naturalisatie in wacht zijn, allemaal mensen die maar wat graag Belg
willen worden en daar jaren geduld voor opbrengen. Zij zijn al bij de
dapperste onder de Galliërs, zonder Belg te zijn.

Men zal verder goochelen met cijfers van zoveel onder oude en zoveel onder
de nieuwe naturalisatieregeling, die in feite niet meer bestaat, want zeg
nu zelf, wie wil er nog Belg worden op basis van sportverdienste, geld,
macht en aanzien? Zelfs Depardieu vond het beter Rus te worden dan Belg en Eden Hazard is al Belg, ook al vlucht hij voor de commercialisering van
z’n bekendheid wegens belastingsvoordeel naar andere oorden. Wanneer
‘nationaliseert’ men eens alle belastingen die elders door Belgen ontdoken
worden? Dat zou pas echte naturalisatie zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!