Geslaagde Flash Mob in Antwerpen Herdenking Fukushima

11 maart 2015, dat is de vierde verjaardag van de Fukushima-ramp in Japan. De flash-mob in Antwerpen, op de Groenplaats, ter herdenking hiervan was meer dan geslaagd met over 120 deelnemers.

woensdag 11 maart 2015 23:02
Spread the love

11 maart
2015, dat is de vierde verjaardag van de Fukushima-ramp in Japan. De flash-mob
in Antwerpen, op de Groenplaats, ter herdenking hiervan was meer dan geslaagd
met over 120 deelnemers.  Een reuzegroot
spandoek van Greenpeace “Geen Fukushima aan de stroom”. Het probleem van
kernenergie met zijn onoplosbaar nucleair afval en gezondheidsrisico’s werd
nagespeeld. Met grote, gele vaten en twee in elkaar geknutselde namaakkoeltorens. Dan het eerste alarm met
problemen in de reactoren. Rosse rook stijgt op uit een van de koeltorens en de
andere staat te dansen. Koeltorens zijn in werkelijkheid natuurlijk geen
reactoren, maar die dichterlijke vrijheid moet maar vergeven worden. “Niets aan
de hand” voor de nepdirecteur van GDF-Suez in zijn maatpak. Er zijn duidelijk
scheurtjes, maar “ze groeien niet”. Tweede groot alarm met loeiende sirene: vanuit de vier hoeken van de
Groenplaats rukt het alternatief voor kernenergie aan: symbolische windmolens
en zonnepanelen worden aangedragen en sluiten de kring. De nepdirecteur van
GDF-Suez wordt ter verantwoording geroepen door de slachtoffers van de
straling. Een lange spandoek van de PVDA met de fijne woordspeling “Doel: nu
omschakelen naar hernieuwbare energie.”

Walter
Schumacher van het Akens Actiecomité tegen Atoomkracht is speciaal overgekomen
om zijn solidariteit te betuigen. De Duitse antinucleaire beweging is dertig
jaar geleden ook klein begonnen, maar heeft nooit afgelaten. Ze presteerden het
sites voor nucleair afval te blokkeren en nucleaire treintransporten tegen te
houden door de spoorstaven op te breken. De dreiging van kerncentrales is
grensoverschrijdend. Voor de Akense bevolking zijn de drie Belgische
kernreactoren in Tihange een bedreiging. De Duitsers hebben alvast 6 bussen
gevuld om mee te betogen nu zondag 15 maart in Hoei-Tihange.

Marc
Alexander van Climate Express en zelf
vakbondsman spreekt over het recht op veilig en gezond werken. Voor de mensen
van de kerncentrales en voor de mensen van de petrochemische bedrijven en de
haven rondom. Laten we de Antwerpse bus om zondag 15 maart mee te betogen nog
verder vullen. Dat is een stap naar de verdere mobilisatie naar Parijs in het najaar. Want kerncentrales
zijn geen goed alternatief voor het klimaat, zoals de nucleaire lobby ons
probeert wijs te maken. We willen naar
een toekomst zonder fossiele energie en zonder nucleaire energie.

Eloi
Glorieux herinnert dat de versleten kerncentrales Doel 1 en Doel 2 nu al 10
jaar langer draaien dan hun ontwerpleeftijd. Daar nog eens tien jaar aan
toevoegen dat is met vuur spelen. Proberen Doel 3 met zijn duizenden defecten
terug op te starten is waanzin. Het risico van een kernramp minimaliseren omdat
men banger is voor een mogelijke black-out, is als een cholera verkiezen
boven een verkoudheid. Temeer omdat er volop alternatieven zijn.

Een
geslaagde mobilisatie, voor het eerst sinds lang in het Antwerpse. Antwerpen
dat op 10-12 km ligt van de kerncentrale van Doel. Antwerpen met zijn
petrochemische industrie vlak tegen de kerncentrale.

Een
mobilisatie die het
doodgezwegen debat over het kernprobleem en het alternatief in groene energie
weer geopend heeft. Dat de informatie naar de bevolking weer opgestart wordt
vanuit organisaties van het middenveld.  

Een
mobilisatie die twee maanden geleden begon met een kleine vergadering van vijf
mensen die samen kwamen in het alternatief buurthuis “Ecokot”. De Antwerpse
afdeling van de klimaat- en sociale beweging Climaxi (voorheen Friends of the
Earth) werd opgericht. Andere geïnteresseerden werden gezocht. De pas opgerichte
Antwerpse afdeling van Greenpeace sloot aan. En de studenten van Uact. Andere
groepen onderschreven het basismanifest. Maar vooral, we groeiden tot een
twintigtal vrijwilligers die samen knutselen en ideeën uitwisselen, folders
verspreiden en actief zijn op de sociale media. Het menselijk werk heeft de
basis gelegd.

En nu onze
bus vol krijgen om zondag 15 maart vanuit Antwerpen deel te gaan nemen aan de internationale
betoging in Hoei-Tihange. We vertrekken om 11 uur aan Berchem-station. Voor 10€
heen en weer. Meer info op http://climaxi.be/node/578

Wiebe Eekman

take down
the paywall
steun ons nu!