ABVV verwerpt gemorrel van regering aan akkoord brugpensioenen

ABVV verwerpt gemorrel van regering aan akkoord brugpensioenen

De socialistische vakbond ABVV kan zich niet vinden in de wijzingen die de regering aanbracht aan het akkoord over de activering van brugpensioenen. “De notie aangepaste beschikbaarheid is nu een lege doos, maar is voor de werknemers een doos van Pandora”, aldus de vakbond.

maandag 9 maart 2015 17:48
Spread the love

De regering had vrijdag een hele dag
nodig om het akkoord tussen werkgevers en vakbonden te herschrijven.
Die hadden nochtans gevraagd om de afspraken rond de activering van
bruggepensioneerden gewoon over te nemen.
Nu er 456.347
uitkeringsgerechtigde volledige werkzoekenden zijn in België, vinden
de vakbonden het onzinnig om bruggepensioneerden (of stelsel van
werkloosheid met bedrijfstoeslag SWT zoals dat nu heet) te
sanctioneren als ze niet hard hun best doen om een job te vinden.

Ook de werkgevers konden zich daarin vinden. Werkzoekenden ouder
dan 60 hebben nog 2 procent kans om een job te vinden.

De regering wilde echter niet afstappen van het regeerakkoord en
voerde de notie “aangepaste beschikbaarheid” in.

“Dit voorstel van de regering voert – in tegenstelling tot wat
wordt beweerd – niet louter en alleen enkele ‘semantische’ aanpassing
in. De notie aangepaste beschikbaarheid is nu een lege doos, maar is
voor de werknemers een doos van Pandora. Dat de gewesten een
invulling moeten doen van de notie aangepaste beschikbaarheid houdt
ook in dat in Vlaanderen, Wallonië en Brussel op een andere manier
wordt omgegaan met werknemers. Dit is nefast voor de samenleving en
de solidariteit tussen de werknemers”, reageert het ABVV.

De vakbond heeft ook principiële problemen met de aanpassingen
van de regering. “De ministerraad heeft beslist het sociaal
overleg naast zich neer te leggen. Het ABVV kan zich niet van de
indruk ontdoen dat bepaalde krachten binnen de ministerraad hun
politieke ideologie wensen door te drukken op kap van de werknemers
en de vakbonden.”

Het voorstel van de regering bevatte bovendien een verwijzing naar
sociale vrede. De regering verwacht dat de vakbonden hun acties
stopzetten. “Het miskennen van het sociaal overleg op kap van de
werknemers is geen goede zet van de regering in die richting”,
reageert de socialistische vakbond daarop.

De christelijke vakbond ACV maakt dinsdag haar standpunt over het regeringsvoorstel bekend. De vakbonden gaan woensdag wel actievoeren tegen onder meer de indexsprong.

take down
the paywall
steun ons nu!