Geplande verhoging laagste tarieven kinderopvang is slecht idee

Geplande verhoging laagste tarieven kinderopvang is slecht idee

vrijdag 6 maart 2015 09:41
Spread the love
De Vlaamse regering wil de tarieven in de
kinderopvang met inkomenstarief wijzigen met ingang van 1 april 2015. Het
standaardminimumtarief zou 5 euro worden i.p.v. 1,56 euro, weliswaar met enkele
uitzonderingen. Leefloongerechtigden of mensen met een gelijkaardige uitkering
zouden 5 euro per opvangdag betalen als ze geen activeringstraject volgen en 3
euro als ze dat wel volgen.

Het OCMW kan eventueel nog een vermindering
toekennen aan gezinnen die zij inschat als een ‘behartenswaardig geval’, maar
het initiatief ligt bij het gezin en de beslissingsbevoegdheid bij het
betrokken OCMW. Op dit moment betalen leefloongerechtigden of mensen met een
gelijkaardige uitkering 1,56 euro per opvangdag. Het ABVV, ACV, ACLVB, Caritas
Vlaanderen, de Gezinsbond, het Netwerk tegen armoede, Prof. dr. Michel
Vandenbroeck, Docent Gezinspedagogiek Universiteit Gent, de Vrouwenraad en Welzijnszorg zijn erg bezorgd
over de gevolgen van deze tariefverhoging voor de kwetsbare ouders en over de
rol van het OCMW als toewijzer van het individueel verminderd tarief.

De middenveldorganisaties, experten en
academici vragen als eerste stap om het behoud van een automatische toekenning
van het dagtarief van 1,56 euro aan leefloongerechtigden en equivalent
leefloongerechtigden.
Het leefloon ofequivalent leefloon ligt nu al
onder de armoederisicodrempel. Dit zijn dus per definitiebehartenswaardige
situaties. Extra kinderopvangkosten kunnen er voor deze personenniet
meer bij; hoe beperkt deze stijging voor sommigen ook mag lijken. Bovendienbeschikken
mensen met een leefloon vaak over een te beperkt inkomen om recht tehebben
op een belastingvermindering omwille van hun opvangkosten, in tegenstelling totandere ouders. Daarnaast zijn er lokaal ook grote verschillen in de manier
waarop OCMW’s activeren.

Een automatische toekenning van het
minimumtarief van 1,56 euro aan alle (equivalent) leefloongerechtigden neemt
drempels weg voor de gezinnen maar het is ook een mooi voorbeeld van
administratieve vereenvoudiging, en dit zowel voor de ouders, Kind en Gezin
als het OCMW. Het voorstel om het OCMW te laten bepalen wie er al dan niet
recht heeft op het tarief van 1,56 of 3 euro, omwille van een
activeringstraject of omwille van een ‘behartenswaardige situatie’, zal
namelijk veel extra werk vragen van het OCMW. Vandaag al zijn er signalen over
lange wachttijden, die kunnen oplopen tot enkele maanden. Voor de ouders houdt
een individuele beoordeling door het OCMW een grote drempel in. Niet alle
mensen die een verlaagd tarief nodig hebben, zullen weten dat ze naar hun OCMW
moeten stappen, zullen de stap durven zetten of zullen van het OCMW effectief
een lager tarief toegekend krijgen.

Manu Keirse: ‘Kinderopvang is een
belangrijke hefboom voor maatschappelijke participatie en van gelijke kansen
voor mannen en vrouwen in het algemeen en moeders in het bijzonder. Opvang voor
kinderen is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven
en om actief te zijn op de arbeidsmarkt.’

Michel Vandenbroeck: ‘Ook voor de kinderen
zelf is kinderopvang een belangrijke leerschool. Wetenschappelijk onderzoek
bewijst het belang van kwaliteitsvolle kinderopvang voor de psychologische en
sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Zeker wat kwetsbare groepen betreft,
is dit belang niet te onderschatten en kan het een belangrijke actor zijn in de
strijd tegen kinderarmoede’.

Daarom moet kinderopvang betaalbaar
blijven. Niet alleen trouwens voor leefloongerechtigden maar ook andere groepen
die moeten rondkomen met een laag inkomen, die leven van een werkloosheids- of
invaliditeitsuitkering of een laag loon. Er mogen geen werkloosheidsvallen
gecreëerd worden.

Prof.
dr. Manu Keirse (Gezinspolitiek secretaris Gezinsbond vzw)
Prof.
dr. Michel Vandenbroeck (Docent
Gezinspedagogiek Universiteit Gent)
Frederic
Vanhauwaert (Coördinator
Netwerk
tegen Armoede)
Danielle
Colsoul (Directeur Welzijnszorg)
Dominic
Verhoeven (Directeur Caritas Vlaanderen)
Magda
De Meyer (Voorzitter
Vrouwenraad)
Caroline
Copers
(Algemeen
secretaris Vlaams ABVV)
Ann
Vermorgen (Nationaal
secretaris ACV)
Hugo
Engelen (Vlaams
Gewestsecretaris ACLVB)

take down
the paywall
steun ons nu!