Oorlogsmisdaden Israël op een rij
Analyse - Marjorie Cohn, Consortiumnews

Oorlogsmisdaden Israël op een rij

De jongste bloedige aanval op de Palestijnse bevolking van Gaza in de zomer van 2014 heeft geleid tot meer openlijke discussie over Israëlische oorlogsmisdaden – en over medeplichtigheid van de VS. Amerikaans hoogleraar Marjorie Cohn zet de oorlogsmisdaden van Israël op een rij.

vrijdag 27 februari 2015 12:54
Spread the love

Al
tientallen jaren richt Israël ongestraft slachtingen aan onder
Palestijnen en wordt het steeds beschermd door de Amerikaanse
regering en haar veto in de VN-Veiligheidsraad. 

Door
Israël enorme hoeveelheden militaire hulp te geven, hebben leden van
het Amerikaanse Congres, president George Bush jr, president Barack
Obama en minister van Defensie Chuck Hagel Israëlische
functionarissen en commandanten bijgestaan bij het bedrijven van
oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Een
persoon kan door het Internationaal Strafhof in Den Haag
worden veroordeeld voor een oorlogsmisdaad, genocide of misdaden
tegen de menselijkheid als hij of zij ‘bijstand verleent of
anderszins behulpzaam is’ bij deze misdaden of bij pogingen
daartoe, ‘met inbegrip van het leveren van de middelen om de
misdaden te plegen’.

Er
is steeds meer bewijs voorhanden dat Israëlische leiders en
commandanten oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de
menselijkheid gepleegd hebben, zoals die gedefinieerd zijn in het
Statuut van Rome voor het Internationaal Strafhof. De door de VS
verleende militaire hulp heeft bijstand verleend aan en was
behulpzaam bij het plegen van deze misdaden door Israël de militaire
middelen voor het begaan van de misdaden te leveren.

Tijdens het recente
Gaza-offensief hebben de Israëlische strijdkrachten opnieuw de
‘Dahliye-Doctrine’ gevolgd, die volgens het rapport van
Richard Goldstone van de VN-Mensenrechtenraad leidt tot ‘het
gebruik van onevenredig geweld, het veroorzaken van grote schade, de
verwoesting van burgerlijk bezit en infrastructuur en lijden voor
burgerbevolkingen’.

Volgens
de onderzoeksdienst van het Amerikaanse Congres heeft de
regering-Bush er in 2007 mee ingestemd Israël van 2009 tot 2018 voor
30 miljard dollar aan militaire steun te verlenen, in jaarlijkse schijven van 3,1 miljard dollar. Tijdens zijn bezoek aan Israël
in maart 2013 beloofde Obama dat de VS, als het Congres daarmee
instemde, Israël dergelijke militaire hulp voor een
groot aantal jaren tegelijk zouden blijven geven.

Sinds
2012 hebben de VS wapens en munitie ter waarde van 276 miljoen dollar
naar Israël gestuurd, de uitvoer van militair vervoermaterieel en
hoge technologie niet meegerekend. Van januari tot mei 2014 hebben de
Verenigde Staten voor bijna 27 miljoen dollar aan raketwerpers aan
Israël geleverd, voor 9,3 miljoen aan onderdelen van geleide
projectielen en voor bijna 762.000 dollar aan bommen, granaten en
oorlogsmunitie.

Op
20 juli 2014 vroeg Israël om nieuwe munitie, waaronder tankmunitie
van 140 mm en lichtgranaten, en drie dagen later keurde het ministerie van Defensie deze verkoop goed. Alles kwam uit een
voorraad munitie ter waarde van 1 miljard dollar die de VS in Israël
opgeslagen hebben om door dat land gebruikt te worden; deze heet War
Reserve Stockpile Ammunition-Israel (Voorraad Oorlogsreserve Munitie
Israël).Woonwijken in Gaza na Israëlische bombardementen (UNRWA)

Begin
augustus 2014 werd een toewijzing van 225 miljoen dollar voor Israëls
antiraket-defensiestelsel ‘Iron Dome’, dat ook in Gaza gebruikt
is, met overweldigende meerderheid goedgekeurd door beide huizen van
het Congres en ondertekend door Obama. In de Senaat was de beslissing
eenstemmig. Het Huis van Afgevaardigden gaf zonder debat zijn
goedkeuring met 395 tegen 8 stemmen.

Oorlogsmisdaden

Hierna
volgt een samenvatting van de misdrijven, zoals in het Statuut van
Rome gedefinieerd, die gepleegd zijn door Israëlische leiders met
bijstand van Amerikaanse leiders:

(1)
Moedwillige levensberoving: 

De Israëlische strijdkrachten hebben
bijna 2.000 Palestijnen gedood (ruim 400 kinderen, en ruim 80 procent
burgers). Israël gebruikte geschut van 155 millimeter. Dit is volgens
Human Rights Watch “uiterst ongepast in een dichtbevolkt gebied,
want geschut van dit type wordt al als nauwkeurig beschouwd als het
ergens binnen een straal van 50 meter terechtkomt”.

(2)
Moedwillig ernstig lijden of ernstige verwondingen voor het lichaam
of de gezondheid veroorzaken:

Bijna 10.000 mensen, onder wie 2.500
kinderen, zijn gewond. Naban Abu Shaar verklaarde tegenover The Daily
Beast
dat de lijken die het gevolg leken te zijn van een ‘massa-executie’ in Khuza’a eruit zagen alsof zij ‘gesmolten’
waren en boven op elkaar waren gestapeld; in het huis aangetroffen
kogelhulzen van de aanvalswapens waren gemerkt met ‘IMI’ (Israel
Military Industries).

Het
VN-Kinderfonds UNICEF heeft verklaard dat het Israëlische offensief
een ‘rampzalig en tragisch’ effect heeft gehad op de kinderen in
Gaza; ongeveer 373.000 kinderen hebben traumatische ervaringen
opgedaan en hebben psychologische hulp nodig. De United Nations
Relief and Works Agency (UNRWA) verklaarde: “Er voltrekt zich een
ramp op het gebied van de volksgezondheid. Weet u, de meeste medische
faciliteiten in Gaza functioneren niet”.

(3)
Onwettige en willekeurige uitgebreide verwoesting en toe-eigening van
bezit zonder militaire noodzaak:

Tienduizenden Palestijnen hebben hun
woning verloren. Ruim 1.300 gebouwen zijn verwoest en 752 zwaar
beschadigd. Beschadiging van de infrastructuur van riolering en
drinkwater heeft twee derde van de inwoners van Gaza getroffen. Op 20
juli hebben de Israëlische strijdkrachten het stadje Khuza’a
vrijwel met de grond gelijkgemaakt; iemand telde 360 granaataanvallen
in één uur.

Geschat
wordt dat de wederopbouw van Gaza 6 miljard dollar zal kosten. Israël
heeft de bewoonbare grondoppervlakte van Gaza met 44 procent doen
afnemen; het heeft een ‘verboden zone’ voor Palestijnen van 3
kilometer ingesteld; 382 vierkante kilometer grond zal worden
samengedrongen tot 213 vierkante kilometer. Oxfam beschreef het
niveau van verwoesting als “schandalig (…) veel erger dan alles
wat we in eerdere [Israëlische] militaire operaties gezien hebben”.

(4)
Moedwillig een krijgsgevangene of een burger het recht op eerlijke en
correcte berechting onthouden:

In juli 2014 zijn volgens het
Palestinian Prisoners Center for Studies bijna 2.000 Palestijnen door
de Israëlische strijdkrachten gearresteerd. Tot de gevangenen
behoren 15 leden van de Palestijnse Wetgevende Raad [PLC; het
parlement van het Palestijns Nationaal Gezag, PNA], ongeveer 240
kinderen, tientallen vrouwen, journalisten, activisten, academici en
62 voormalige gevangenen die bij een eerdere ruil van gevangenen
vrijgelaten waren.

De
Israëlische strijdkrachten hebben vele gevangenen na hun arrestatie
ter dood gebracht, hetzij door rechtstreeks op hen te vuren, hetzij
door hun medische behandeling te weigeren, of door hen dood te laten
bloeden. Ruim 445 gevangenen worden in administratieve detentie
vastgehouden zonder aanklacht of proces.

(5)
Opzettelijk aanvallen richten tegen de burgerbevolking, op bezittingen
van burgers of op humanitaire voertuigen, installaties en personeel:

“De burgerbevolking in de Strook van Gaza wordt rechtstreeks
aangevallen”, zo luidt een gezamenlijke verklaring van ruim
150 juridische deskundigen. De Israëlische strijdkrachten hebben
inbreuk gemaakt op het beginsel van ‘onderscheid’, dat
opzettelijke aanvallen op burgers of bezittingen van burgers
verbiedt.

De
Israëlische strijdkrachten hebben 142 scholen gebombardeerd (89
hiervan bestuurd door de VN), waaronder zes VN-scholen waar burgers
naartoe gevlucht waren. De Israëlische strijdkrachten hebben
vluchtende burgers doodgeschoten. (Waarschuwingen, die bedoeld zijn
om burgers de tijd te geven om te vluchten vóór er gebombardeerd
wordt, ontslaan Israël niet van zijn wettelijke verplichtingen om
geen burgers tot doelwit te maken).

De Israëlische strijdkrachten
hebben herhaaldelijk bombardementen uitgevoerd op Gaza’s enige
elektriciteitscentrale en andere infrastructuur, die onherstelbaar
beschadigd werden. De Israëlische strijdkrachten hebben een derde van
Gaza’s ziekenhuizen gebombardeerd, alsmede 14 klinieken voor
primaire gezondheidszorg en 29 ambulances. Minstens vijf leden van
het medisch personeel zijn gedood en tientallen anderen gewond.

(6)
Opzettelijk aanvallen lanceren in de wetenschap dat zij incidenteel
burgers zullen doden of verwonden, of bezittingen van burgers zullen
beschadigen, of langdurige ernstige schade aan het leefmilieu zullen
aanrichten, als deze aanvallen duidelijk niet in verhouding staan tot
het beoogde militaire voordeel: 

Het beginsel van ‘evenredigheid’
verbiedt onevenredige en buitensporige slachtoffers in vergelijking
tot het beweerde bij de aanval behaalde militaire voordeel.

De
‘Dahliye-Doctrine’ schendt dit beginsel rechtstreeks. Op de
raketten van Hamas reageren met geschut van 155 millimeter is
onevenredig. Er zijn bijna 2.000 Palestijnen gedood (ruim 80 procent
burgers), en 67 joodse Israëli’s (op drie na allen militairen). De
coördinaten van alle VN-faciliteiten zijn herhaaldelijk aan de
Israëlische strijdkrachten meegedeeld; niettemin hebben zij deze
talrijke malen gebombardeerd. Op de markt van Shuja’iyyah zijn
burgers aangevallen.

(7)
Onverdedigde steden, dorpen, woningen of gebouwen aanvallen of
bombarderen, of opzettelijk aanvallen uitvoeren op godsdienstige
gebouwen, onderwijsgebouwen of medische gebouwen die geen militair
doelwit zijn: 

Op 20 juli hebben de Israëlische strijdkrachten
het kleine stadje Khuza’a vrijwel met de grond gelijkgemaakt; een
man telde 360 granaataanvallen in één uur. De Israëlische strijdkrachten hebben 142 scholen gebombardeerd (89 hiervan bestuurd
door de VN), één derde van Gaza’s ziekenhuizen, 14 klinieken voor
primaire gezondheidszorg en 29 ambulances. De Israëlische
beschietingen verwoestten 41 moskeeën geheel en 120 moskeeën
gedeeltelijk.

Genocide

(a)
Met de opzet een nationale, etnische, raciale of godsdienstige groep
te vernietigen: Palestijnen, onder wie primair burgers, en
Palestijnse infrastructuur die noodzakelijk is om het leven in stand
te houden zijn opzettelijk door de Israëlische strijdkrachten tot
doelwit gemaakt.

(b)
Het plegen van een of meer van de volgende daden:

 1. leden van de groep om het leven brengen: de Israëlische strijdkrachten hebben bijna 2.000 Palestijnen om het leven gebracht;
 2. ernstig lichamelijk of geestelijk letsel toebrengen aan leden van de
  groep: de Israëlische strijdkrachten hebben 10.000 Palestijnen
  verwond;
 3. opzettelijk de groep in levensomstandigheden brengen die erop
  berekend zijn de gehele of gedeeltelijke vernietiging te veroorzaken:
  de Israëlische strijdkrachten hebben Gaza’s infrastructuur
  vernietigd; zij hebben Gaza’s enige elektriciteitscentrale
  uitgeschakeld en woningen, scholen, gebouwen, moskeeën en
  ziekenhuizen verwoest.

Misdaden
tegen de menselijkheid

(A)
Mensen vermoorden als onderdeel van een uitgebreide of stelselmatige
aanval op een burgerbevolking:

De Israëlische strijdkrachten hebben
Gaza een maand lang onophoudelijk gebombardeerd en daarbij bijna 2.000
Palestijnen gedood, van wie ruim 80 procent burgers waren. De
Israëlische strijdkrachten hebben opzettelijk Gaza’s
infrastructuur verwoest; zij hebben Gaza’s enige
elektriciteitscentrale uitgeschakeld en woningen, scholen, gebouwen,
moskeeën en ziekenhuizen verwoest.

(B)
Vervolging van een groep of collectiviteit op grond van haar
politieke, raciale, nationale, etnische of godsdienstige karakter,
als onderdeel van een uitgebreide of stelselmatige aanval op een
burgerbevolking:

De Israëlische strijdkrachten hebben Palestijnen,
zowel Hamas-strijdkrachten als burgers, om het leven gebracht,
verwond, standrechtelijk ter dood gebracht en in administratieve
hechtenis genomen. De Israëlische strijdkrachten hebben opzettelijk
de infrastructuur verwoest van Gaza, dat bewoond wordt door
Palestijnen.

VN-secretaris-generaal
Ban Ki-moon heeft verklaard: “De massale dood en verwoesting in
Gaza heeft de wereld geschokt en beschaamd”. Hij voegde hieraan toe
dat “het herhaaldelijk bombarderen van schuilonderkomens van de VN in Gaza
‘schandalig, onaanvaardbaar en niet te rechtvaardigen was”.

(C)
De misdaad apartheid (inhumane daden gepleegd in de samenhang van een
institutioneel bewind van stelselmatige onderdrukking en overheersing
door een raciale groep over een andere raciale groep, met het oogmerk
dat bewind in stand te houden):

Ali Hayek, hoofd van Gaza’s
Federatie van Industrieën, die 3.900 bedrijven met samen 35.000
werknemers vertegenwoordigt, verklaarde: “Na dertig dagen oorlog is de
economische situatie zo dood als een pier. Het lijkt erop dat de bezetting
opzettelijk deze vitale fabrieken verwoestte, die de ruggengraat van de
samenleving vormen’.

Israël
houdt een illegale afscheidingsmuur in stand die Palestijns
grondgebied aantast, en het bouwt illegale joodse nederzettingen op
Palestijnse grond. Israël houdt de inwoners van Gaza opgesloten in
wat velen ‘de grootste openluchtgevangenis ter wereld’ noemen.
Israël beheerst alle in- en uitgangen van Gaza, beperkt de toegang
die Gaza tot medicijnen heeft, onderwerpt Palestijnen aan
willekeurige arrestaties, onteigent hun bezittingen, houdt gescheiden
gebieden en wegen in stand, aparte huisvesting, verschillende
rechtsstelsels en onderwijsstelsels voor Palestijnen en joden en
verhindert gemengde huwelijken. Alleen joden hebben het recht om
terug te keren naar Israël-Palestina, Palestijnen niet.

Collectieve
bestraffing

Collectieve
bestraffing komt niet voor in het Statuut van Rome, maar het wordt
wel beschouwd als een ernstige inbreuk op de Vierde Conventie van
Genève, hetgeen een oorlogsmisdaad betekent. Collectieve bestraffing
houdt in dat een burger gestraft wordt voor een strafbaar feit dat
hij of zij niet persoonlijk begaan heeft; vergelding jegens burgers
en hun bezittingen (burgerlijke goederen) is verboden.

Klaarblijkelijk
met de bedoeling om de strijders van Hamas weg te vagen, heeft Israël
de bevolking van Gaza getroffen met een verwoesting zonder weerga,
bijna 2.000 mensen om het leven gebracht (ruim 80 procent van hen zijn burgers) en veel van de infrastructuur van Gaza vernield. Dit is
collectieve bestraffing.

Op
5 augustus 2014 bepleitte de oudgediende Israëlische militaire
adviseur Giora Eiland collectieve bestraffing van de bevolking van
Gaza met de woorden: “Om onze belangen veilig te stellen tegenover
de eisen van de tegenpartij moeten wij het kunstmatige, onjuiste en
gevaarlijke onderscheid vermijden tussen de mensen van Hamas, die ‘de
slechten’ zijn en de inwoners van Gaza, die zogenaamd ‘de goeden’
zijn”. Dit is exact de strategie die Israël aangewend heeft tijdens
zijn recente Gaza-offensief.

De
bezetting van Palestijns gebied door Israël vormt ook een collectieve
bestraffing. Israël heeft nog steeds de daadwerkelijke controle over
Gaza’s grondgebied, luchtruim, zeehaven, elektriciteit, water,
telecommunicatie en bevolkingsregister. Israël berooft de inwoners
van Gaza van voedsel, medicijnen, brandstof en primaire diensten.

Vooruitzichten
voor verantwoordingsplicht

Zowel
Israël als de VS hebben geweigerd het Statuut van Rome te
ondertekenen. Maar als Palestina partij bij het Statuut zou zijn, zou
het Internationaal Strafhof rechtsmacht hebben over misdaden op
Palestijns grondgebied gepleegd door Israëli’s en Amerikanen. Het
Strafhof zou ook rechtsmacht hebben als de VN-Veiligheidsraad de zaak
naar het Strafhof verwijst, of als de aanklager van het Strafhof een
onderzoek naar de misdaad opent.

De
VS zouden tegen elke verwijzing naar het Strafhof door de Veiligheidsraad
een veto stellen. En de aanklager van het Strafhof heeft geen
onderzoek geopend. Dus de vraag waarover het gaat is, of Palestina het
Statuut kan ratificeren en aldus partij bij het Strafhof kan worden.

In
2009 heeft het Palestijns Nationaal Gezag (PNA) een verklaring bij
het Strafhof gedeponeerd waarin het de rechtsmacht van het Strafhof
aanvaardt. In 2012 heeft de Algemene Vergadering van de VN met
overweldigende meerderheid Palestina erkend als ‘niet-lid
waarnemersstaat’. Tijdens de huidige oorlog hebben de Palestijnse
minister van Justitie en de onderminister van Justitie beiden
documenten bij het Strafhof ingediend waarvan de strekking is dat de
verklaring van 2009 nog steeds geldig is. Op 5 augustus 2014 heeft de
Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken functionarissen van het
Strafhof in Den Haag bezocht en geïnformeerd naar de procedures voor
Palestina om partij bij het Statuut te worden.

Op
25 juli 2014 heeft een Franse advocaat namens de Palestijnse minister
van Justitie een klacht bij het Strafhof ingediend. De klacht stelt
dat Israël oorlogsmisdaden en andere misdaden heeft gepleegd, waarbij
verwezen wordt naar Israëls militaire bezetting van de Palestijnse
gebieden, Israëls blokkade van de Strook van Gaza en de voortdurende
militaire operaties aldaar.

Op
23 juli 2014 heeft de UN Human Rights Council een commissie van
onderzoek ingesteld naar schendingen door Israël van de
internationale mensenrechten en het internationaal humanitair recht.
De resolutie riep ook de landen die partij zijn bij de Vierde
Conventie van Genève op om bij elkaar te komen en op de gestelde
schendingen te reageren. Die conventie verplicht de ondertekenaars om
schending van de conventie te vervolgen.

Krachtens
de algemeen aanvaarde doctrine van universele rechtsmacht kunnen
landen buitenlanders berechten wegens oorlogsmisdaden, genocide en
misdaden tegen de menselijkheid. Aanklachten wegens genocide kunnen
ook worden ingediend op grond van de Genocideconventie, waarbij
zowel Israël als de VS partij zijn. Deze conventie stelt ook
medeplichtigheid aan genocide strafbaar; het verschaffen van
militaire hulp door Amerikaanse leiders zou medeplichtigheid
betekenen.

Hoewel
de regeringen van Israël en de VS blijven volhouden dat Israël
slechts handelde uit zelfverdediging tegen het terrorisme van Hamas,
is men wereldwijd een andere mening toegedaan die in tegengestelde
richting wijst. Er bestaat overweldigend verzet tegen de Israëlische
agressie in Gaza en er klinken veel oproepen tot gerechtigheid en
verantwoordingsplicht.

Zowel
Israëlische als Amerikaanse leiders moeten strafrechtelijk vervolgd
worden wegens het plegen van deze misdaden en wegens het verlenen van
bijstand daaraan.
Marjorie
Cohn is hoogleraar aan de Thomas Jefferson School of Law,
plaatsvervangend secretaris-generaal van de International Association
of Democratic Lawyers en voormalig voorzitter van de Amerikaanse
National Lawyers Guild. 

Het artikel ‘Tallying
Israeli War Crimes
‘ werd
vertaald door Paul Bakker en verscheen oorspronkelijk in het
tijdschrift Soemoed van november/december 2014 van het Nederlands
Palestina Komitee.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!