Samenleving -

Toponderwijs voor iedereen?

Ons Vlaams onderwijs zou tot de wereldtop behoren, maar met gelijke kansen zit het minder snor. De Toekomstfabriek neemt ongelijkheid in het onderwijs onder de loep en staat stil bij hoe onderwijs kan bijdragen aan kritisch burgerschap. In deze reportage hoor je Ides Nicaise (HIVA), Sofie Strobbe (De Feniks) en Jeroen Robbe (LABO vzw).

woensdag 25 februari 2015 10:14

De Toekomstfabriek is een initiatief dat gedragen wordt door negen
organisaties uit het middenveld: Victoria Deluxe, Samenlevingsopbouw
Gent, Kunstencentrum Vooruit, Vrede vzw, Links Ecologisch Forum, ABVV
Oost-Vlaanderen, Beweging.net/ACV
Gent-Eeklo, Masereelfonds Gent en Vormingplus Gent-Eeklo. Bedoeling is
een vernieuwende (re)politiserende werking te ontwikkelen die, wars van
elk dogmatisme, van onderuit wil werken aan een grondige structurele
hervorming van onze samenleving.

Deze reportage is gerealiseerd door de ‘werkgroep onderwijs’ van de
Toekomstfabriek, met de ondersteuning van Victoria Deluxe vzw en het
EWI. Docwerkers vzw begeleidde de groep bij het opstellen van het script
en verzorgde beeld en montage.

Voor meer informatie surf je naar eenanderland.be

take down
the paywall
steun ons nu!