N-VA speelt curator van het Breugelhuis

N-VA speelt curator van het Breugelhuis

woensdag 25 februari 2015 11:14
Spread the love
Vrijdag opent er een grote
retrospectieve
 met 200 werken van de kunstenaar Marc Chagall in het KMSKB,
de Koninklijke Musea van Schone Kunsten van België. Tenminste, we kunnen er
vrij zeker van zijn dat deze tentoonstelling doorgaat, want we hebben
vooralsnog geen verklaringen van N-VA hierover in de media gelezen.

Een dergelijke uitspraak
lijkt misschien een farce, maar nochtans is die partij niet aan haar proefstuk
toe wat betreft mediaverklaringen over wat er met het beleid van het KMSKB moet
gebeuren, hoewel dat toch een gemandateerde bevoegdheid is van de artistiek
leider van die instelling.

Zo was er al een unicum
in december 2014: kort na haar aantreden als staatssecretaris, verklaarde
Elke Sleurs (N-VA) dat het themamuseum Fin-de-Siècle wegmoest uit de huidige
locatie. Dat werd vrij snel bijgestuurd als miscommunicatie, maar de
imagoschade voor deze federale instelling was daarmee wel een feit.

De directie van het KMSKB,
die toen nog niet het genoegen had gehad om de nieuwe staatssecretaris te mogen
ontvangen voor een bezoek, moest deze mediablaam nederig ondergaan, omdat ze
als federale ambtenaren intussen ook de opdracht kregen inzake deze geen
mediaverklaringen af te leggen.

Recent was er een tweede
incident: Sleurs verklaarde vorige week aan de media (het debat loopt ook in de Franstalige pers) dat het Breugelhuis, een museumproject rond het geboortehuis van de kunstenaar Pieter Breugel de Oude waar het
KMSKB aan werkt met een
geplande opening in 2019
(het Breugeljaar) er voorlopig niet komt. De opgegeven reden: geldgebrek,
iets waar Sleurs dus zelf beslissingsrecht in heeft.

Cultuur onder een rechts-nationalistisch bestuur

Tijdens de cultuurpolitieke debatreeks 4×4 Cultuur onder een Rechts Bestuur gisterenavond, kreeg ik de gelegenheid om Cathy Coudyser (N-VA) vanuit het publiek te
vragen wat dan wel het probleem zou zijn?

Het antwoord was
hallucinant: deze politica verklaarde en
public
wat er met dit museum zou moeten gebeuren. We werden ‘gerustgesteld’:
het Breugelmuseum zou er wel komen, via een aangepaste invulling vanuit de
Vlaamse gemeenschap. De huidige federale planning, onder leiding van de
Franstalige directeur Michel Draguet, is voor N-VA blijkbaar een no-go.

U leest dit goed: we
hebben hier niet alleen een politica aan het woord die zich over de
werking van
een museum uitspreekt – het gaat namelijk niet om wat zij de beste optie
vindt
maar wel wat onze regeringen gaan doen – tevens wordt er beslist dat deze
federale materie dan maar zoveel mogelijk een Vlaamse aangelegenheid
moet worden. (Het Breugelhuis is een schenking aan het KMSKB).

Eveneens een unicum is dat
onze politici zo persoonlijk uithalen naar een directeur. Bij kritiek over
bijvoorbeeld wat er met het SMAK of M HKA moet gebeuren, spreken politici
steeds over de werking van een museum, als structuur, niet over persoon Phillippe Van Cauteren
of Bart De Baere.

Dat illustreert meteen de
gevoeligheid: de Franstalige directeur wordt geviseerd door N-VA. Met de start van het Fin-de-Sièclemuseum kon
die nog verweten worden dat hij in historisch opzicht vooral aandacht had voor
de cultuurgeschiedenis van de Franstalige Brusselse bourgeoisie. Maar met een
project rond de ‘oervlaamsche’ kunstenaar Breugel komt die
kritiek duidelijk op een slappe koord terecht.

Hier wringt dan weer een
ander schoentje: heel wat Vlaams-nationalisten kunnen er gewoon niet mee leven
dat dit erfgoed een museale omkadering krijgt door een Franstalige kunstwetenschapper
(ULB) in een federale instelling. En het zijn in 2019 alweer verkiezingen…  

take down
the paywall
steun ons nu!