Aanvullend pensioen: “Werknemers dreigen tienduizenden euro’s te verliezen”

De verzekeringskoepel Assuralia wil dat het gegarandeerd rendement op het aanvullend pensioen zakt naar 0,4 procent. Bijna drie op de vier werknemers in de privésector hebben zo'n aanvullend pensioen waarvan het rendement nu vastligt op 3,25 procent. De vakbonden reageren afwijzend.

woensdag 25 februari 2015 13:35
Spread the love

De verzekeraars hebben 80 procent van de markt in aanvullende
pensioenplannen in handen. De pensioenfondsen zijn goed voor 20
procent.
Beiden sturen al lang aan op een verlaging van het gegarandeerde
rendement. De grote meerderheid van de werknemers heeft nu zo’n
aanvullend pensioen waarbij elk jaar een som gestort wordt.

De verzekeraars en de pensioenfondsen beheren dat geld in ruil
voor een gegarandeerd rendement op het einde van de rit. Zij wijzen op de moeilijke financiële toestand. “Een staatsobligatie op tien jaar brengt maar 0,6 procent op. De 3,25 procent verder garanderen is onmogelijk. Doordat de bedrijven het tekort zelf
moeten bijpassen, zouden ze de komende jaren een enorme pensioenfactuur
moeten financieren. Zo neem je alle zuurstof weg om nog te investeren”, aldus Assuralia in De Standaard.

Het systeem is populair, omdat de pensioenen in België laag zijn
en omdat het een manier is om werknemers te belonen zonder daar veel
fiscale lasten op te betalen. Zo is het een vorm van uitgesteld loon
geworden. Werknemers zien af van een reële loonsverhoging en kiezen
voor een verhoging van het aanvullend pensioen.

Mocht dat rendement zo hard zakken als Assuralia voorstelt, dan
zouden sommige werknemers tot meer dan 100.000 euro verliezen.

Contractbreuk

De vakbonden zien een verlaging niet zitten. “Wij kunnen ons
niet van de indruk ontdoen dat de verzekeraars, in navolging van de
banken, hun klanten, in dit geval de werknemers, willen laten
opdraaien om hun winstcijfers aan te houden of te verbeteren”,
reageert de socialistische bediendenvakbond BBTK.

“In tijden dat zij meer rendement haalden dan het gegarandeerd
rendement van 3,25 procent hebben wij hen niet gehoord. Wij gaan
ervan uit dat zij dan voldoende reserves hebben aangelegd, want
uiteindelijk is dat de garantie van een goed beheer. Begin dit jaar
afficheerden de pensioenfondsen nog dat over de laatste 5, 10 en 20
jaar zij een reëel rendement na inflatie behaalden van
respectievelijk +5,4 procent, +3,3 procent en +4,2 procent per jaar.”

“Je kan dit alleen maar bestempelen als
contractbreuk. De verzekeraars wentelen zo het risico af op de
verzekerden. Ze handhaven hun premiebedragen, maar willen de garanties
fundamenteel verlagen”, reageert Ferre Wyckmans van de christelijke
bediendencentrale LBC-NVK.

Rendementsgarantie

De vakbonden kijken nu in de richting van de
minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine. In het regeerakkoord
staat een zinnetje over die rendementsgarantie. “De regering
zal erop toezien dat een minimum rendementsgarantie blijft bestaan,
waarbij er een billijke verhouding moet bestaan tussen deze
rendementsgarantie en de reële rendementen.”

Helemaal geruststellend voor de vakbonden is dat niet.   

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!