(http://oceanservice.noaa.gov/)

VN-lidstaten gaan werken aan nieuw wereldzeeverdrag

Na negen jaar talmen zijn de VN-lidstaten overeengekomen om een bindend verdrag op te stellen dat het leven in de oceanen moet beschermen. Het Wereldnatuurfonds spreekt van een "beslissende stap vooruit voor het behoud van de oceanen".

woensdag 28 januari 2015 10:10
Spread the love

De VN-lidstaten bereikten op 25 januari 2015 in de ochtend overeenstemming,
na vier dagen vergaderen en tegenstand van de VS, Rusland, Canada,
Japan, Zuid-Korea en – tot op zekere hoogte – IJsland.

De
High Seas Alliance, een coalitie van 27 organisaties en de
Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), hebben de
afgelopen tijd sterk aangedrongen op onderhandelingen over het
voorgestelde verdrag. Ze spreken dan ook van een doorbraak. Nu wordt
een commissie samengesteld die in 2016 van start moet gaan met het
voorbereidende werk.

In
2017 moet de commissie aanbevelingen doen aan de Algemene Vergadering
van de VN over een conferentie, die moet uitmonden in een
internationaal bindend verdrag. “Een voorwaarde voor consensus
was dat er geen deadline gesteld zou worden aan de afronding van het
verdrag”, zegt Karen Sack van The Pew Charitable Trust, een van
de coalitieleden van de High Seas Alliance.

Gouden
kans

In
de internationale wateren, die bijna de helft van het aardoppervlak
uitmaken, gelden nauwelijks regels en wetten. Sofia Tsenikli,
beleidsadviseur Oceanen bij Greenpeace, zegt in een reactie dat zich
nu een “gouden kans” aandient om wereldwijde standaarden op
te stellen en efficiëntere samenwerking te bevorderen van de talloze organisaties
die zich bezighouden met regulering van de visserij, winning van
delfstoffen, scheepvaart en vervuiling.

Volgens
de High Seas Alliance was een kleine groep landen aanvankelijk niet
overtuigd van de noodzaak om nieuwe, bindende regels op te stellen.
“Die minderheid heeft een sneller traject naar een verdrag
tegengehouden, maar alle landen waren het erover eens dat er iets
moet gebeuren.”

Meeting
Closes With A Major Step For The Ocean

take down
the paywall
steun ons nu!