Foto: MediActivista
Opinie -

Leger op straat hoort niet in een democratie!

De aanwezigheid van het leger op straat vinden wij zeer verontrustend. Het optreden van het leger betekent de noodtoestand, dat wil zeggen: de opschorting van de normale toestand. Dat past niet in een democratie. Alleen bij een natuurramp, in oorlogsgebied of in een dictatuur is het leger op straat ‘normaal’.

dinsdag 27 januari 2015 13:20
Spread the love

Ten
eerste. De huidige aanwezigheid van het leger op straat is meer
‘veiligheidstheater’ dan dat het echte terreur kan voorkomen. Dat doen
goed werkende inlichtingendiensten en interventieteams
en vooral preventie. Het valt te vrezen dat militairen niet afdoende
getraind zijn om met binnenlandse veiligheidsdreigingen om te gaan. Het
gevaar van onoordeelkundig inschatten van situaties en inzetten van
wapens is niet ondenkbeeldig. Het valt in elk geval
te betwijfelen of het inzetten van militairen in landen als Frankrijk
een verschil heeft gemaakt. De feiten tonen aan dat het antwoord daarop veeleer negatief is.

Ten
tweede vergroot de aanwezigheid van het leger de angst bij de
bevolking. Deze regering heeft van de dreigingsgraad niet langer een
technische maar een politieke beslissing gemaakt en dus een
instrument in het beheren van onveiligheidsgevoelens, meer dan van
onveiligheidsdreigingen. 

Ten
derde geeft het de terroristen wat ze willen: de samenleving verstoren
en verder polariseren. De aanwezigheid van het leger kan extremisme ook
verder aanwakkeren. Het is niet uitgesloten dat
het militair machtsvertoon als een rode lap op een stier werkt.

Ten
vierde heeft het leger op straat in tijden van sociale protest iets
sinister. Stakingen, betogingen en het leger op straat, dat gaat niet
samen.

Het
feit ten slotte dat dit inzetten van het leger al in het regeerakkoord
stond, wijst erop dat men kiest voor gespierde politiek en een
repressieve maatschappij. Dat is een slechte keuze.

Daarom
vragen wij als verontruste burgers aan de regering om het leger zo snel
mogelijk terug naar de kazernes te sturen en te kiezen voor andere
maatregelen om de veiligheid van ons land en zijn
burgers te verzekeren.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!