‘Iets-ismen’

‘Iets-ismen’

dinsdag 27 januari 2015 11:14
Spread the love

Arbeit macht frei‘. Deze leuze stond boven de toegangspoorten van de
vernietigingskampen, de intrieste leugen van het fascistisch fundamentalisme. Een –isme is van alle tijden.

“Als we
nadenken over de moorden in Parijs moeten we de zelfgenoegzaamheid van de
tolerante liberaal laten varen en aanvaarden dat het conflict tussen de
liberale tolerantie en het fundamentalisme uiteindelijk een vals conflict is – een vicieuze cirkel
van twee polen die elkaar nodig hebben en in stand houden.”

Wat Max Horkheimer
in de jaren dertig heeft gezegd over het fascisme en het kapitalisme – dat zij, die zich niet kritisch over het kapitalisme willen uitlaten, hun mond moeten
houden over het fascisme – is ook van toepassing op het hedendaagse
fundamentalisme: zij die zich niet kritisch willen uitlaten over de liberale
democratie moeten ook hun mond houden over het religieuze fundamentalisme.”

Aldus de Sloveense filosoof Slavoj Zizek in De Groene Amsterdammer (22/1).

take down
the paywall
steun ons nu!