foto: Alensha
Nieuws -

Belgische moslims samen tegen radicalisering en voor burgerschap

Verschillende organisaties, leidende figuren en burgers uit de moslimgemeenschap hebben zich verenigd om stelling in te nemen "tegen radicalisering en voor burgerschap". Hun gemeenschappelijke doel is een "islam te bevorderen die harmonieus de samenleving in haar geheel voedt" en hiermee "actief bijdraagt aan de sociale cohesie".

dinsdag 27 januari 2015 12:43
Spread the love

Verklaring van Brussel van 22 januari 2015 

Wij,
Belgen van moslimovertuiging, actoren uit het verenigingsleven,
opvoeders, artiesten, leerkrachten, religieuze leiders, imams,
moskeevertegenwoordigers of -verenigingen, vertegenwoordigers van lokale
islamitische gemeenschappen, vertegenwoordigers van caritatieve
organisaties en stichtingen, behorende tot verschillende stromingen en
wetscholen uit de islam, met verschillende etnische, culturele en
taalkundige achtergrond, uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, van alle
generaties, vrouwen en mannen, kwamen bijeen op donderdag 22 januari
2015 om akte te nemen van de dramatische actualiteit ervaren door de
islamitische gemeenschappen in België.

De
laatste weken hebben de tragische gebeurtenissen, gepleegd door een
handvol individuen in naam van de islam – als nooit tevoren – de
toekomst van onze vreedzame en duurzame aanwezigheid en die van onze
kinderen in dit land in gevaar gebracht. Dit land dat de meesten van ons
heeft zien geboren worden en waarvan we allen trotse burgers zijn.

Ons
gezamenlijke doel is om na te denken over de beste wijze tot
samenleven, alsook om een edelmoedige islam te bevorderen die harmonieus
de samenleving in haar geheel voedt, in al haar diversiteit en
complexiteit, hiermee actief bijdraagt aan de sociale cohesie en de
aanleg van inclusieve interculturele samenleving gebaseerd op sociale
rechtvaardigheid, gelijkheid in praktijk en respect voor elkeen.

Met
dit doel voor ogen hebben we, in onderling overleg, besloten om vanuit
onze ervaring, onze expertises en know-how, onze respectievelijke
standpunten – zonder onze eigen identiteit te ontkennen in onze
diversiteit – samen te werken in partnerschap met alle democratische
componenten van ons nationaal sociaal weefsel en dit rond vier
hoofdgebieden:

 • het
  ontwikkelen van een gezamenlijke lange termijn visie op de islam die
  het de moslims mogelijk maakt om hun geloof op vredige wijze in België
  te kunnen beleven, op goede voet met al hun medeburgers, in wederzijds
  respect en hartelijke verstandhouding;

 • het
  onderwijs in de vrede het  bevorderend van het kritisch denken om
  jongeren met de nodige middelen toe te laten te bouwen aan hun
  autonomie, ver van haatdragende en afbrekende taal  – door met name de
  ouder-kind dialoog te versterken;

 • de
  effectieve bestrijding van discriminatie, stigmatisering en sociale
  ongelijkheid in ons land die de spanningen en wantrouwen tussen burgers
  vergroten;

 • de
  waardering van de islamitische bijdrage aan Europa en België, die de
  jongere generaties aantoont dat het islamitische erfgoed constitutief is
  aan hun ervaringen van vandaag, in België, in 2015, om definitief te
  breken met de theorieën van botsing der beschavingen. 

We
willen samenwerken om zonder compromissen te vechten tegen bepaalde
interpretaties die geweld vooropstellen en totalitaire ideologieën die
uit onze heilige teksten worden afgeleid en waardoor ze ontdaan worden
van hun pacifistische doeleinden, het levensbehoud, het algemeen belang,
het algemeen welzijn en de rechtvaardigheid.

We
verbinden ons ertoe om te werken in de transparantie en wederzijds
respect, om zonder voorbehoud te vechten jegens haatzaaiend discours,
discriminatie, geweld tegen elke gemeenschap of minderheidsgroep – op om
het even welke basisprincipes (etnische, seksuele, religieuze ,
seksuele geaardheid, leeftijd, sociale afkomst, handicap). 

Om
ons te helpen deze essentiële taak van algemeen belang te vervullen,
roepen we onze politieke vertegenwoordigers op onverwijld deel te nemen
de volgende acties:

 • de
  islamitische godsdienst zijn volledige plaats te geven binnen ons
  institutioneel landschap, met inachtneming van het grondwettelijk kader
  van scheiding tussen politiek en religie, door zo gauw mogelijk de
  projecten ter ontplooiing van de islam in België te verwezenlijken
  (institutionalisering van de islam, massale inzet van aalmoezeniers, de
  opleiding van verantwoordelijken gespecialiseerd in het beheer van
  religieuze zaken, uitzendingen door derden toekennen op TV en radio,
  ondersteuning voor islamitische verenigingen …);

 • een
  efficiëntere bestrijding van discriminatie ten opzichte van moslims
  alsook islamofobe discours dat tot sociale en maatschappelijke
  spanningen leiden een halt toe te roepen; en onvoorwaardelijk vechten
  tegen vooroordelen waaronder moslims lijden, ondermeer in het onderwijs
  en op de arbeidsmarkt;

 • een
  waardige praktijk van de islam garanderen in ons land om moslimburgers
  toe te laten hun geloof te beleven in harmonie met andere overtuigingen
  en, met respect voor de wet, de neutraliteit van de staat;

 • streven
  naar een echte samenwerking tussen de leiders van lokale islamitische
  gemeenschappen, de politie en preventieve diensten om acties te
  ondersteunen ter bescherming en bewaking van anti-terroristische
  operaties zonder op korte termijn over te gaan naar inefficiënte
  veiligheidsmaatregelen;

 • onmiddellijk
  de oorzaken aanpakken van sociale en economische ongelijkheid in het
  land om alle jongeren toekomstperspectieven te bieden;

 • om
  een werkelijk nationale collectieve geschiedenis te ontwikkelen waar de
  islamitische component zich in terugvindt door het parcours van
  Belgische moslim “helden” kenbaar te maken opdat de jongeren zich ermee
  zouden kunnen identificeren;

 • breken met de stilte en de straffeloosheid betreffende vele internationale conflicten;

 • monitoren en effectief de verspreiding van hate speech stoppen – van alle haat – via het internet en de sociale netwerken.

Door elkeen zijn/haar deel
van verantwoordelijkheid op zich te nemen in deze uitdaging en door
onze inspanningen te verenigen, kunnen we een einde maken aan de
frustraties en gevaarlijke discours die terreurdaden hebben
teweeggebracht onze gehele bevolking pijn, verdriet en angst hebben
aangedaan.

Tegelijkertijd
roepen we alle betrokkenen op, werkzaam in jeugd, cultuur, preventie,
media wiens rol in de deconstructie van vooroordelen essentieel is – en
een intercultureel dialoog  om elk initiatief dat wederzijds respect en
onderling kennis bewerkstelligt te ondersteunen. Alleen onze
gezamenlijke acties zullen verschillen overstijgen ten gunste van het
algemeen belang. Onze kinderen verdienen een betere toekomst. Het is
voor hen dat we willen handelen. Samen. Nu.

Ondertekenaars:

Organisaties:  

 • ADAHMANE Aicha, Génération Espoir asbl

 • AHRIKA Aziz, Président de l’Association des
  Commerçants de la rue de Brabant (ACRB)

 • AMZILE Taoufik, Président de l’Association
  Belge des Professionnels Musulmans asbl (ABPM)

 • AZZOUZI Karim & CHEMLAL Karim, Président
  et porte-parole de la Ligue des Musulmans de Belgique

 • BARMAKRAN Ahmed, Ligue du Conseil des
  Savants Musulmans (majliss al ‘ilmi)

 • BATAKLI Ismail, Wefa Belgium – Organisation
  Internationale d’Aide Humanitaire

 • BAYRAKTAR Fatih, Fédération Islamique de
  Belgique (FIB)

 • BELLAL Mourad, Président du Centre Culturel
  Islamique d’Ottignies Louvain-La-Neuve

 • BENKIRANE Mohammed, Union des Mosquées de la
  Région de Bruxelles

 • BOUEZMARNI Mohamed, Secrétaire général de
  l’Association des Musulmans d’Arlon asbl (AMA)

 • CHAHBAR Sarah, Eurêka asbl (aide et soutien)

 • CHAIRI Zaki, Les Fourmis – Scouts et guides
  musulmans de Bruxelles

 • CLARINVAL François, porte-parole de la
  Fédération Citoyenneté et Spiritualité Musulmane (CSM)

 • COURKZINE Somaya, Fédération des
  Associations Marocaines (FMV)

 • Darifton, Darifton & Compagnie (secteur
  culturel)

 • DENIZ Tekin, I respect this

 • EL ASRI Farid et HADDOU Aicha, co-fondateur
  de emridNetwork (Bruxelles)

 • EL BOUTAIBI Mohamed, Président du Centre
  Fraternité (Bruxelles)

 • EL HABSAOUI Mourad, Vice-Président du Jardin
  des Jeunes asbl

 • EL HAJJAJI Hajib, Vice-Président du
  Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique asbl
  (CCIB)

 • EL HAMOUCHI Youssef, membre de l’Exécutif
  des Musulmans de Belgique

 • EL KAOUAKIBI Said et MAHBOUB Nordin, Al
  Mawada vzw

 • EL MALIJI Said et ABBACH Fatima, Divers-City

 • EL OUAMARI Ismaël, Président du Groupe des
  Etudiants Musulmans de l’UCL (GEMU LLN)

 • FADLAOUI Zakaria, Directeur de l’Institut
  Ibn El Jazari des Sciences du Coran (IJSC)

 • FAKIR Abdelouahid (Abdel en vrai),
  Coordinateur de Dream asbl

 • FATHALLAH Mohamed, Alternative Démocratique
  des Musulmans de Belgique (ADMB)

 • GEINAERT Karim, responsable des scouts et
  guides musulmans de Belgique

 • GUIZA Inès, Collectif Humanitarian
  Assistance for Minority Ethnics in Burma (HAMEB
  Belgique)

 • GULBAS Ismail, Président du COJEP Belgique

 • HAMIDI Malika, Directrice générale
  d’European Muslim Network (EMN)

 • HENSCH Franck Amine, Président du Complexe
  Educatif et Culturel Islamique de Verviers asbl
  (CECIV)

 • JABLI Hamza, Insaniya asbl

 • JAMOUCHI Mohammed, Secrétaire Général de
  Religions for Peace

 • KHALI Djameleddine, Président du CEAE

 • KOC Ali, AHI-IHH, Aide Humanitaire
  Internationale

 • LECOYER Kim, Présidente de Karamah EU
  asbl/vzw

 • HMOUDA Samira, Dafa Yow asbl

 • MAHFOUD Ahmed Hany, calligraphe et Président
  du Khan des Derviches, espace interculturel

 • MOUEDDEN Mohsin, Président des
  « Ambassadeurs de la Paix »

 • N’DIAYE Mouhameth Ghali, Directeur de
  l’Institut Islamique Européen

 • NAG Seydi, Union des Musulmans de Namur

 • OZDEMIR Mustafa Alperen, Représentant à
  Bruxelles de l’Association des Industriels et Hommes
  d’Affaires Indépendants (MUSIAD)

 • RIAHI Nadia, Présidente d’Inaya asbl

 • RIAHI Samir, Coordinateur de Mapgraf

 • SAADOUNE Najat, Dar El Ward vzw

 • SLACHMUYLDER Amina, administrateur du Cercle
  des Etudiants Arabo-Européens (CEAE)

 • SOUISSI Youssef, Président de VOEM vzw

 • TAHAR Farida, Vice-Présidente du Collectif
  Toutes Egales au Travail et à l’Ecole (TETE)

 • TASPINAR Isa, Secrétaire général de l’Union
  des Démocrates Européens Turcs (UEDT)

 • TAYBI Abdallah, Coordinateur de Tremplin
  pour la réussite scolaire (Louvain-la-Neuve)

 • TAYBI Driss, Association d’Entraide des
  Jeunes d’Anoual (Louvain-la-Neuve)

 • THEWISSEN Dominique, Hijab Friendly et Fonds
  d’Entraide Psycho-Spirituelle

 • TOISOL Denis, Président d’Euroislam

 • ZIBOUH Fatima & PRIVOT Michael,
  Présidente et vice-Président d’Empowering Belgium
  Muslims asbl (EmBeM) 

Geëngageerde personen: 

 • AARRASS Farida, Comité Free Ali (Brussel)

 • AMEZIAN Karim, burger (Brussel)

 • AZZOUZI Layla, burger (Verviers)

 • BEGFOURI Hafida, Coach de vie (Brussel)

 • BENALI Oussama, acteur (Brussel)

 • BOULIF Mohamed, oud-voorzitter Executief van de Moslims van België (Brussel)

 • CEKIC Nurettin, burger (Liège)

 • CHAIRI Mustapha, burger (Brussel)

 • CHAHBOUN Morad, burger, (Brussel)

 • CHEREF-KHAN Chemsi, actieve en betrokken burger, spreker (Brussel)

 • DAHRI Gamila, burger (Brussel)

 • DEMA One, artiest (Brussel)

 • El AYADI Nahima, leerkracht, (Brussel)

 • EL ARBI Adil, filmregisseur (de slimste mens
  ter wereld)

 • FALLAH Bilal, filmregisseur
  (Brussel)

 • GANDOUL Fouad, politicoloog (Genk)

 • GELEN Seyma, islamleerkracht (Brussel)

 • GUNAYDIN Zehra, médecin et ancien membre de
  l’EMB (Verviers)

 • HADDACH Rachid, islamleerkracht, spreker (Brussel)

 • HAMMOUTI Hafida, islamleerkracht

 • HAMZAOUI Zina, vroedvrouw, seksuoloog, spreker  (Brussel)

 • HAOUACH Ihsane, burger, Brussel

 • HDIDOUAN Fatima-Zohra, burger (Brussel)

 • ISMAILI Noureddine, voorzitter Executief van de Moslims van België

 • JARFI Hassan, islamleerkracht (Liège)

 • KASTIT Mustapha, schrijver, imam en theoloog (Brussel)

 • LAMGHARI Younouss, onderzoeker en adviseur diversiteit (Brussel)

 • LEBLICQ Virginie, klinisch psychologe
  (Brussel)

 • Manza (Abdeslam), rap artiest, opvoeder
  (Brussel)

 • PASCOET Julie, burger (Verviers)

 • RAMDANI Ayman, burger (Brussel)

 • RIAHI Rachida, burger (Brussel)

 • Rival CNN 199, artiest (Brussel)

 • SAIDI Ismaël, artiest (Brussel)

 • SANAY Sarhane, AmanBox (Brussel)

 • TALHI Hicham, burger (Evere)

 • VANDERSTEEN Victoria, burger (Gent)

 • YACHOU Wahiba, burger (Brussel)

 • ZEGUENDI Mourade, acteur (Brussel)

 • ZERQANE Ramzi, burger (Antwerpen)

take down
the paywall
steun ons nu!