Kinderen zoeken beschutting tegen een opkomende zandstorm in Mali (UN /Marco Dormino)

VS en Zuid-Soedan erkennen VN-verdrag kinderrechten niet

Nu Somalië, vele jaren beschouwd als een 'wetteloze staat', het VN-kinderrechtenverdrag geratificeerd heeft, blijven er twee staten over die dat nog niet hebben gedaan: Zuid-Soedan en de VS.

maandag 26 januari 2015 15:40
Spread the love

Somalië
is het 195e land dat het VN-kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd,
waardoor het het meest geratificeerde internationale verdrag in de
geschiedenis is. Dat Zuid-Soedan het verdrag nog niet heeft
geratificeerd, is enigszins begrijpelijk, zeggen deskundigen. Het
land is nog maar sinds 2011 lid van de VN en heeft al stappen
ondernomen om het verdrag te ratificeren, mogelijk zelfs nog dit
jaar.

Voor
de VS ligt de situatie helemaal anders. De toenmalige Amerikaanse
ambassadeur bij de VN, Madeleine Albright, ondertekende het verdrag
in 1995, als vertegenwoordiger van de regering-Clinton. Sindsdien
heeft geen enkele Amerikaanse regering het verdrag voorgelegd aan het
Congres ter ratificatie.

Om
het geldig te ratificeren is een tweederdemeerderheid nodig, zegt Kul
Gautam, voormalig ondersecretaris-generaal van de VN en vicedirecteur
van de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Gezien de huidige
dominantie van de Republikeinse partij in het Congres noemt Gautam
“een ratificatie kansloos”.

Volgens
Meg Gardinier van de Campagne voor de Amerikaanse ratificatie van het
Kinderrechtenverdrag draait de Amerikaanse terughoudendheid rond twee argumenten. Ten eerste zou het verdrag de rol van ouders
ondermijnen in de opvoeding van hun kinderen, en ten tweede zou elke
ratificering van een internationaal verdrag de Amerikaanse
soevereiniteit bedreigen. Toch heeft Garinier hoop dat het Verdrag
alsnog geratificeerd zal worden. “De vraag is alleen: wanneer?”

Obama’s verkiezingsbelofte

Tijdens
zijn campagne in 2008 zei Barack Obama dat “het beschamend was
dat de VS in het gezelschap is van Somalië, een wetteloos land. Als
ik president word, zal ik dit en andere mensenrechtenverdragen
opnieuw laten bekijken.”

Daar
is tot nog toe niet veel van in huis gekomen, ook niet na een brief
waarin 125 Amerikaanse en internationale organisaties aandringen op
een herziening van de positie van het Congres. “De VS kunnen
onmogelijk op een geloofwaardige manier andere landen aansporen om
mensenrechten voor kinderen te garanderen, als ze zelf die normen
niet onderschrijven”, zegt Gardinier. “We zijn ervan
overtuigd dat het verdrag kinderen beschermt, gezinnen versterkt en
zonder enige twijfel het leven van kinderen verbetert.”

De
Amerikaanse vrees dat het verdrag het gezag van ouders in twijfel
trekt, is dan ook ongegrond, zeggen deskundigen. Het verdrag
benadrukt dat een sterk gezin cruciaal is voor kinderen en de
samenleving. Artikel 19 noemt zelfs expliciet het belang van ouders
en het gezin in het leven van kinderen.

Bron: U.S.
May Soon Stand Alone Opposing Children’s Treaty

take down
the paywall
steun ons nu!