Organisaties in de Pacifische eilanden geloven dat het bereiken van de post-2015-doelstelling afhangt van de correcte uitvoering ervan (foto: Catherine Wilson/IPS)

Meeste Pacifische eilanden halen Millenniumdoelen niet

Slechts twee van de veertien kleine eilanden van het Pacific Islands Forum, de Cookeilanden en Niue, liggen op schema met alle acht Millenniumdoelen (MDG's) van de Verenigde Naties. Aan het einde van dit jaar is de deadline van de ontwikkelingsdoelen.

donderdag 22 januari 2015 13:44
Spread the love

De eilanden in
de Pacifische Oceaan hebben indrukwekkende vooruitgang geboekt op het gebied
van kindersterfte. Maar met de doelstellingen op het gebied van
armoedevermindering en gendergelijkheid gaat het minder
goed.

Ontwikkelingsorganisaties in de regio denken dat de nieuwe
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die de MDG’s moeten opvolgen na 2015,
beter aansluiten bij de unieke problemen waar de kleine eilandstaten mee
kampen. Maar ze benadrukken dat participatie van ontwikkelingslanden
essentieel is voor het verwezenlijken van die doelstellingen.

“De
belangrijkste kritiek op de MDG’s was het gebrek aan consultatie, met als
gevolg een aantal doelstellingen die vooral gericht waren op
ontwikkelingsprioriteiten in Afrika ten zuiden van de Sahara en die daarna
geprojecteerd zijn op alle ontwikkelingslanden”, zegt Derek Brien, directeur
van het Pacific Institute of Public Policy (PIPP) in Vanuatu.

De
tropische Pacifische Oceaan telt 22 eilandstaten en territoria, verspreid
over 15 procent van het aardoppervlak. Er wonen tien miljoen mensen. De
meeste eilanden hebben voornamelijk een plattelandsbevolking, die te maken
heeft met extreme klimaatgebeurtenissen en een grote afstand tot wereldwijde
markten. De werkgelegenheid op de eilanden groeit nauwelijks en maakt dat de
vooruitzichten voor jongeren, die ongeveer de helft van de eilandbevolking uitmaken, er somber uitzien.

Vrouwenrechten

Brien denkt dat bij de zeventien
SDG’s, waarover in september overeenstemming bereikt moet worden, meer
partijen inbreng hebben gehad dan bij de MDG’s. “Vanuit Pacifisch perspectief
is het vooral een welkome ontwikkeling dat er nieuwe doelen komen op het
gebied van klimaatverandering, oceanen en visserij, inclusieve economische
groei, het bevorderen van vreedzame samenlevingen en versterken van
instituten die zich houden aan (internationale) regels en normen.”

De
meeste onafhankelijke naties ontstonden in Oceanië relatief kort geleden, in
de afgelopen 45 jaar. Het PIPP stelt dat ontwikkeling ook afhankelijk is van
de opbouw van effectieve overheidsinstituten en het noodzakelijke leiderschap
voor goed bestuur en dienstverlening. De nieuwe ontwikkelingsdoelen gericht
op de aanpak van corruptie en verbetering van rechtssystemen, ondersteunen
deze aspiraties.

Elf Pacifische eilanden moeten de doelstelling van
gendergelijkheid nog halen. Tot de doelstellingen na 2015, behoren het
elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes, kindhuwelijken en gedwongen
huwelijken en het verbeteren van de eigendomsrechten van vrouwen. Op
Papoea-Nieuw-Guinea komt bijvoorbeeld geweld voor in twee derden van de
gezinnen, blijkt uit cijfers van Child Fund Australia. Verbetering van de
positie van vrouwen wordt gehinderd door stereotypen over mannelijke en
vrouwelijke (huishoudelijke) rollen en discriminatie op de
arbeidsmarkt.

Brien wijst er verder op dat kleine eilanden worstelen
met een overvloed aan internationale overeenkomsten, beleidsafspraken en
daaraan gekoppelde rapportageverplichtingen. “Er bestaat een dringende
behoefte aan betere afstemming van processen die de wereldwijde agenda
bepalen. De nieuwe agenda na 2015 moet erop gericht zijn deze processen te
stroomlijnen en de bureaucratische last niet te verhogen.”

take down
the paywall
steun ons nu!