Veiligheid, linkse waarde, rechts gerecupereerd

Veiligheid, linkse waarde, rechts gerecupereerd

Dat veiligheid een recht is voor alle burgers, staat als een (ram)paal boven water. Maar dat Antwerpen vandaag geteisterd wordt door terroristische aanslagen, inbraken met geweld, en een politiekorps dat permanent bedreigd wordt, is nieuws. Beetje overdreven?

dinsdag 20 januari 2015 10:48
Spread the love

Bart De Wever kondigt nog meer veiligheidsmaatregelen aan” koppen de kranten vandaag op hun nieuwssites. “De inzet van het leger is slechts één onderdeel van een verscherpt veiligheidsbeleid”, zei hij vanmiddag in de nieuwsstudio van VTM. Daarbij denkt de liefste burgervader van het land aan het plaatsen van rampalen voor gebouwen, beter beveiligen van ramen en deuren van gebouwen en maatregelen om de politie beter te beschermen.

Meer veiligheid voor iedereen. Is dat geen humanitair recht? Is dat geen waarde die vooral door linkse (en de meeste liberale) politici wordt verdedigd? Iedereen heeft er recht op, rijk of arm, blank of zwart, godsdienstig of niet. Een recht dat de overheid moet garanderen, een recht dat we niet privatiseren voor wie het kan betalen. We mogen immers niet kiezen voor selectieve maatregelen die enkel bepaalde bevolkingsgroepen beveiligen.

Is het dat wat de burgemeester van Vlaanderens grootste stad doet? Ik heb de indruk dat hij de situatie gebruikt om een sfeer van angst en wantrouwen te creëren: wek de indruk dat onze westerse waarden in het geding zijn, en je daarvoor een militair beleg moet instellen. Dat komt politici die de vrijheid van mensen zeer selectief invullen, goed uit. Dat daarbij de diversiteit in de samenleving in het vizier komt, want aan de basis van het probleem, is voor deze dames en heren geen probleem. Een Vlaamse minister verklaarde in De Tijd dat ze het niet pikt dat er een link wordt gelegd tussen radicalisering en discriminatie. Ach mevrouw, er is natuurlijk geen vanzelfsprekende link, maar dat discriminatie radicalisering in de hand werkt, is een algemeen bekend verschijnsel. Herinner u de harde arbeidersopstanden uit een verleden. Het praat radicalisering niet goed, maar wie het probleem aan de wortel wil aanpakken, moet ook die discriminatie aanpakken. Maar nee, dat soort politici kiest liever voor repressie en de inzet van het leger.

Om eerlijk te zijn. Als ik zwaarbewapende soldaten of agenten in de straten zie, dan word ik ongerust en bang. Ik heb dan niet het gevoel beschermd te worden, maar bedreigd. En uitspraken in de zin van “We hadden een punt bereikt dat sommige ouders hun kinderen niet meer naar school durfden te sturen” bewijzen dat sommigen belang hebben bij een sfeer van terreur.
Links staat voor recht op veiligheid voor iedereen. Maar als er een ernstig incident of aanslag is, probeert rechts er munt uit te slaan. Politieke recuperatie heet dat.

Droevig.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!